Covid info na cesty

Aktualizované informace o vstupních podmínkách a přijatých opatřeních z různých koutů světa

Naše společnost nemůže převzít záruku za správnost a úplnost informací ani odpovědnost za případné škody. Krizové situace jsou často velmi nepřehledné a mohou se rychle změnit. Výše uvedené informace vycházejí z aktuálních informací, které máme k dispozici v čase jejich zveřejnění a jsou považovány za důvěryhodné.