image

Pravidla cestování do Maďarska
vstupní podmínky a covid opatření

Cesta je možná bez omezení

Test, Očkování, Formulář, Jiné podmínky, Výjimky vlastní doprava
Roušky, Hotelová opatření, Skupinové aktivity
Přijatá opatření podléhají častým změnám. Před odjezdem sledujte aktuální podmínky pro vstup do destinace i návrat zpět do ČR ​na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR a leteckého dopravce. Za případné nesplnění povinností pro vycestování kterýmkoliv z cestujících nenese CK odpovědnost.​

Je možné cestovat?

Je možné cestovat?

Cestování do Maďarska je v období pandemie koronaviru pro občany ČR bez omezení.

Cestující letecky musí při vstupu na území Maďarska doložit doklad o bezinfekčnosti, tj. očkování, prodělání onemocnění COVID-19, nebo PCR test. Výjimku mají děti do 18 let cestující společně pod dohledem chráněné osoby (s rodiči, prarodiči).

Typ opatření Maďarsko
Je možné cestovat? Ano

Podmínky vstupu

Očkování

Občané ČR mají vstup bez omezení, čerpání služeb bez očkovacího certifikátu nebo potvrzení o prodělání covid-19 je však omezeno.

Výjimky vlastní doprava

TRANZIT:

SLOVENSKO: TRANZITOVAT LZE POUZE PO URČENÝCH TRASÁCH; tranzit nesmí překročit dobu 8 hodin, zastavovat lze pouze za účelem čerpání pohonných hmot.

RAKOUSKO: osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat negativní test na Covid-19, ani osvědčení o očkování nebo o uzdravení z nemoci covid-19, ani se registrovat, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC). 

Typ opatření Maďarsko
Test Ne
Očkování Ne
Formuláře/aplikace Ne
Jiné podmínky Ne
Výjimky vlastní doprava Ne

Podmínky návratu

Test

Občané ČR, občané EU s vydaným povolením k přechodnému pobytu v ČR a cizinci s povolením k trvalému pobytu v ČR vydaným ČR cestující individuální dopravou nemusí podstoupit test před cestou.

Po vstupu na území ČR platí pro všechny povinnost podstoupit v rozmezí 5. až 7. dne RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby negativního výsledku RT-PCR testu musí přicestující všude mimo domov nosit respirátor nebo obdobný prostředek ochrany dýchacích cest (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % podle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

Výjimka z testů platí pro očkované osoby nejméně 14 dní po dokončení očkování, osoby s prodělaným onemocněním do 180 dní od prvního pozitivního výsledku a děti do 12 let.

Povinnost vyplnění příjezdového formuláře platí v každém případě od 12 let výše.

Očkování

Výjimka z testování pro návrat do ČR - cestování v období koronaviru

Pokud předložíte:

vytištěné písemné lékařské potvrzení o prodělané nemoci covid-19 v anglickém jazyce, ve kterém váš lékař potvrdí, že:

  • nemáte klinické známky onemocnění covid-19,
  • prokazatelně jste prodělali onemocnění covid-19,
  • z důvodu pozitivního výsledku PCR testu jste absolvovali izolaci,
  • od prvního pozitivního výsledku PCR testu uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní,

vytištěný národní certifikát v anglickém jazyce o očkování proti onemocnění covid-19, přičemž uplynulo:

  • v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní od završení vakcinace,
  • v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní od aplikace očkovací látky,

pak při cestě zpět do ČR NENÍ TŘEBA:

  • test před odjezdem v destinaci (pokud ho nevyžaduje přepravní společnost nebo tranzitní země),
  • případně test po příjezdu do ČR.

 

Formulář

Před návratem do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář. Výjimku mají děti do 12 let.

Jiné podmínky

Do výsledku testu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS.

Výjimky vlastní doprava

V případě individuální dopravy je možnost provést PCR test až po příjezdu do ČR a to nejdříve 5. den a nejpozději 7. den od návratu.

Typ opatření Maďarsko
Test Ano s výjimkou
Očkování Ano
Formulář Ano
Samoizolace Ne
Jiné podmínky Ano
Výjimky vlastní doprava Ano

Covid opatření

Roušky

Všichni jsou povinni, s výjimkou nezletilých osob mladších šesti let, nosit roušky v prostředcích veřejné dopravy a na nástupištích, dále v sociálních a zdravotních zařízeních. 

Vstup do hotelů, restaurací a lázní je bez omezení. 

 

Hotelová opatření

Vstup do hotelů, restaurací a lázní je bez omezení. 

Skupinové aktivity

Nadále platí omezení pro sportovní události, noční kluby a festivaly, kam je možný vstup pouze pro osoby s potvrzením o bezinfekčnosti (s certifikátem o provedeném očkování, prodělané nemoci nebo o negativním PCR testu ne starším 72 hodin).

 

Typ opatření Maďarsko
Roušky Ano
Hotelová opatření Ano
Skupinové aktivity Ano

Více informací se dozvíte na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.