image

Pravidla cestování Španělsko - pevnina
vstupní podmínky a covid opatření

Cesta je možná za určitých podmínek

Test, Očkování, Formuláře/aplikace
Test, Očkování, Formulář, Jiné podmínky, Výjimky vlastní doprava
Přijatá opatření podléhají častým změnám. Před odjezdem sledujte aktuální podmínky pro vstup do destinace i návrat zpět do ČR ​na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR a leteckého dopravce. Za případné nesplnění povinností pro vycestování kterýmkoliv z cestujících nenese CK odpovědnost.​

Je možné cestovat?

Je možné cestovat?

Cestování do Španělska je v období pandemie koronaviru povoleno za splnění určitých podmínek.

Typ opatření Španělsko - pevnina
Je možné cestovat? Ano s výjimkou

Podmínky vstupu

Test

Cestující se musí před odletem na Baleárské ostrovy prokázat:

 • negativním PCR testem (ne starším než 72 hodin) nebo antigenním testem (ne starším než 48 hodin) nebo
 • platným certifikátem o dokončeném očkování (min. 14 dní od poslední dávky) nebo
 • platným certifikátem o prodělání onemocnění covid-19 (11-180 dní od pozitivního výsledku).

Výjimku mají děti do 12 let (11,99).

Cestující musí předložit písemné potvrzení o negativním výsledku testu v mezinárodním formátu nebo ve formě platného EU digitálního covid-19 certifikátu.

Formuláře/aplikace

Španělská vláda přijala z důvodu ochrany zdraví turistů rozhodnutí o povinnosti vyplnit v případě přicestování leteckou dopravou nebo po moři zdravotní formulář (tzv. FCS health control form).

Formulář je možné vyplnit pouze elektronicky, a to nejdříve 48 hodin před odletem na https://www.spth.gob.es/ nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH (ke stažení pro iOS a Android). Po vyplnění formuláře obdrží cestující na e-mail uvedený ve formuláři QR kód, kterým se bude prokazovat při vstupu do Španělska (kdo nemá mobilní telefon s možností scanování QR kódu, musí mít formulář vyplněný a vytištěný předem). Potřebné údaje k vyplnění informací o letu a hotelu naleznete v dokumentu „Odbavení k zájezdu“, který odesíláme 7 dní před odletem.

Při registraci je nutné vyplnit číslo sedadla, prosíme o zadání sedadla ve formě „88L“ (jedná se o číslo pro kód sedadla, které ještě není známo). Pokud má klient zakoupený seating a ví číslo sedadla, prosíme o vyplnění tohoto čísla.

Nevíte si rady s vyplněním? Připravili jsme pro vás přehledný návod k vyplnění elektronického formuláře.

Typ opatření Španělsko - pevnina
Test Ano s výjimkou
Očkování Ano s výjimkou
Formuláře/aplikace Ano
Jiné podmínky Ne
Výjimky vlastní doprava Ne

Podmínky návratu

Test

Dle nařízení vlády ČR je před návratem do České republiky nutné podstoupit PCR test (jehož provedení není na začátku cesty starší 72 h) nebo antigenní test (provedení není starší než 48 h) a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku.
Po návratu do ČR musí cestující předložit PCR test provedený v ČR 5. až 7. den od příletu zpět.

Cena testů se pohybuje v rozmezí 40–110 EUR. Všechny potřebné informace ohledně testování v destinaci vám sdělí naši delegáti na úvodních schůzkách.

Děti do 12 let (11,99 let) jsou osvobozeny od testování.

 

Očkování

Výjimka z testování pro návrat do ČR - cestování v období koronaviru

Pokud předložíte:

vytištěné písemné lékařské potvrzení o prodělané nemoci covid-19 v anglickém jazyce, ve kterém váš lékař potvrdí, že:

 • nemáte klinické známky onemocnění covid-19,
 • prokazatelně jste prodělali onemocnění covid-19,
 • z důvodu pozitivního výsledku PCR testu jste absolvovali izolaci,
 • od prvního pozitivního výsledku PCR testu uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní,

vytištěný národní certifikát v anglickém jazyce o očkování proti onemocnění covid-19, přičemž uplynulo:

 • v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní od završení vakcinace,
 • v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní od aplikace očkovací látky,

pak při cestě zpět do ČR NENÍ TŘEBA:

 • test před odjezdem v destinaci (pokud ho nevyžaduje přepravní společnost nebo tranzitní země),
 • případně test po příjezdu do ČR.

Důležité upozornění: výjimka z testování v destinaci před odjezdem zpět do ČR neplatí, pokud potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19 vyžaduje přepravní společnost nebo tranzitní země. Vstupní podmínky se mohou měnit, vždy si prosím ověřte tuto informaci těsně před odjezdem/příjezdem u CK nebo u dané přepravní společnosti.

S dotazy ohledně lékařského potvrzení se prosím obracejte na Ministerstvo zdravotnictví ČR, které toto rozhodnutí vydalo.

Formulář

Před návratem do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář. Výjimku mají děti do 12 let.

Jiné podmínky

Do výsledku testu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS.

Výjimky vlastní doprava

V případě příjezdu individuální dopravou není nutné podstupovat test před započetím cesty zpět do ČR.

Typ opatření Španělsko - pevnina
Test Ano
Očkování Ano s výjimkou
Formulář Ano
Samoizolace Ne
Jiné podmínky Ano
Výjimky vlastní doprava Ano

Covid opatření

Roušky

S platností od 26. 6. 2021 je upravena bezpodmínečná povinnost nošení roušek či respirátorů ve venkovních prostorách. Nové vládní nařízení umožňuje nepoužívat zakrytí úst a nosu ve venkovních prostorách, kde je možné zachovat bezpečný odstup alespoň 1,5 m od osob, které nejsou členy stejné domácnosti. Ochrana dýchacích cest je tak povinná ve všech uzavřených prostorách s přístupem veřejnosti, ve všech otevřených prostorách bez možnosti zachovávat 1,5metrový odstup od ostatních osob, ve všech dopravních prostředcích (letadla, autobusy, vlaky, lanovka, taxi), jakož i na nástupištích a zastávkách.

Maximálně doporučujeme českým občanům před cestou do jednotlivých autonomních oblastí Španělska sledovat nařízení místních orgánů a řídit se jimi (v případě nedodržení hrozí velké finanční pokuty), aktuální informace poskytuje i web MZV.

Typ opatření Španělsko - pevnina
Roušky Ano

Více informací se dozvíte na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.