image

Pravidla cestování do Itálie
vstupní podmínky a covid opatření

Cesta je možná za určitých podmínek

Přijatá opatření podléhají častým změnám. Před odjezdem sledujte aktuální podmínky pro vstup do destinace i návrat zpět do ČR ​na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR a leteckého dopravce. Za případné nesplnění povinností pro vycestování kterýmkoliv z cestujících nenese CK odpovědnost.​

Je možné cestovat?

Je možné cestovat?

Cestování do Itálie je v období pandemie koronaviru povoleno za určitých podmínek.

Typ opatření Itálie
Je možné cestovat? Ano s výjimkou

Podmínky vstupu

Očkování

Pro cestující z ČR je povolen vstup s tzv. zeleným certifikátem covid-19 (jako rovnocenné jsou uznány i národní certifikáty států EU či třetích zemí). Certifikát může být vydán v digitální nebo papírové podobě. Musí být v italštině, angličtině, francouzštině nebo španělštině a osvědčovat jednu ze tří skutečností:

  • ukončení očkovacího cyklu před alespoň 14 dny a maximálně 9 měsíci (musí se jednat o vakcínu schválenou EMA – pozor, v případě dvoudávkového schématu očkování počítáno až od druhé dávky, po třetí dávce je platnost okamžitá,
  • prodělání onemocnění covid-19 v posledních 6 měsících (v tomto případě má certifikát platnost 180 dnů od prvního pozitivního testu),
  • negativní PCR (ne starší jak 72 hodin) nebo antigenní test (ne starší 48 hodin).

Jsou prováděny namátkové testy na některých hraničních přechodech a letištích – při pozitivním výsledku povinná karanténa 10 dní ve státem určeném hotelu (některé pojistky, např. ERV Optimal Extra+, vám tyto náklady částečně uhradí).

Děti do věku 6 let test mít nemusí. Děti od 6 a více let musí mít negativní test nebo EU certifikát.

Cestující musí předložit veškeré certifikáty (negativní test, očkování, prodělání onemocnění covid-19) v mezinárodním formátu nebo ve formě platného EU digitálního covid-19 certifikátu.

Jiné podmínky

V případě karantény je třeba nahlásit místnímu zdravotnickému zařízení ASL místo pobytu v Itálii (Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria místa pobytu).

Pouze pokud nejste schopni prokázat se EU Certifikátem, musíte se nahlásit se na místní zdravotnické zařízení ASL a nahlásit adresu vaší karantény.
Jak najít "své" ASL: do Google vyhledávače zadejte "ASL" a místo, kde jste se ubytovali (ve velkých městech ulici).

Tranzit

RAKOUSKO: osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat negativní test na covid-19, ani osvědčení o očkování nebo o uzdravení z nemoci covid-19, ani se registrovat, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC).

NĚMECKO: cestující z ČR musí při vstupu na území Německa disponovat potvrzením o bezinfekčnosti, tj. platí povinnost předložit potvrzení o testu nebo očkování nebo prodělané infekci SARS-CoV-2 při případné kontrole.  

ŠVÝCARSKO: vjezd do země je tranzitujícím povolen.

Podmínky návratu

Test

Pro návrat ze zemí EU není pro české občany vyžadováno očkování a ani certifikát.

Covid opatření

Roušky

Od 1. května 2022 do 15. června 2022 je nařízeno používání respirátorů typu FFP2 ve veřejných dopravních prostředcích (letadla, trajekty, vlaky, autobusy, MHD) a při účasti na kulturních a sportovních akcích v uzavřených prostorech (kina, divadla, koncerty, kryté stadiony). Respirátor nemusí mít děti do 6 let, osoby s nemocí či handicapem znemožňujícím nošení respirátoru a při venkovních sportovních aktivitách.

Doporučuje se používání roušek ve všech uzavřených prostorách přístupných veřejnosti.

Doprava

Cestování autem – je možno se bez omezení pohybovat autem společně s manželi, spolubydlícími a stálými spolupracovníky. Pro osoby, které nežijí ve společné domácnosti, je maximální počet přepravovaných osob 3 (včetně řidiče). Každý musí nosit roušku a sedadlo spolujezdce vedle řidiče musí zůstat volné a cestující musí sedět na opačných stranách zadního sedadla, přičemž centrální sedadlo zůstane prázdné.
Toto opatření zůstalo v platnosti z doby tvrdého lockdownu zřejmě nedopatřením a policie nemá momentálně speciální pokyny tuto skutečnost kontrolovat. Ani naši italští spolupracovníci nemají po celou dobu od začátku pandemie zkušenost, že by se kontroloval počet osob v autě.

Otevřené provozy

Sjezdovky a přepravní zařízení

Platí povinnost nosit do 15. června 2022 v uzavřených lanovkách chirurgické roušky nebo respirátory FFP2 (nevztahuje se na děti mladší 6 let).

Wellness

Od 1. května 2022 není nutno mít EU certifikát (očkování/uzdravení/negativní test – antigen 48h, PCR 72h) pro vstup do wellness center.

Více informací se dozvíte na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.