image

Pravidla cestování do Itálie
vstupní podmínky a covid opatření

Cesta je možná za určitých podmínek

Test, Očkování, Formuláře/aplikace
Test, Očkování, Formulář
Roušky, Omezení pohybu, Doprava, Veřejná doprava, Další opatření
Bary a restaurace, Sportoviště
Přijatá opatření podléhají častým změnám. Před odjezdem sledujte aktuální podmínky pro vstup do destinace i návrat zpět do ČR ​na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR a leteckého dopravce. Za případné nesplnění povinností pro vycestování kterýmkoliv z cestujících nenese CK odpovědnost.​

Je možné cestovat?

Je možné cestovat?

Cestování do Itálie je v období pandemie koronaviru povoleno za určitých podmínek.

Veškeré informace k zimním opatřením naleznete na covid infu pro lyžařské zájezdy.

Typ opatření Itálie
Je možné cestovat? Ano s výjimkou

Podmínky vstupu

Test

Pro cestující z ČR je povolen vstup s tzv. zeleným certifikátem covid-19 (jako rovnocenné jsou uznány i národní certifikáty států EU či třetích zemí). Certifikát může být vydán v digitální nebo papírové podobě. Musí být v italštině, angličtině, francouzštině nebo španělštině a osvědčovat jednu ze tří skutečností:

 • ukončení očkovacího cyklu před alespoň 14 dny (musí se jednat o vakcínu schválenou EMA – pozor, v případě dvoudávkového schématu očkování počítáno až od druhé dávky!),
 • prodělání onemocnění covid-19 v posledních 6 měsících (v tomto případě má certifikát platnost 180 dnů od prvního pozitivního testu),
 • negativní PCR (ne starší jak 72 hodin) nebo antigenní test (ne starší 48 hodin).

Výjimku z testu mají děti mladší 6 let.

Děti od 6 do 11,99 let nemusejí mít test, pokud jsou v doprovodu osob s EU Certifikátem.

Děti a osoby od 12 let musí mít testy nebo EU Certifikát pro některé aktivity uvnitř Itálie.

Cestující musí předložit písemné potvrzení o negativním výsledku testu v mezinárodním formátu nebo ve formě platného EU digitálního covid-19 certifikátu.

Formuláře/aplikace

Každý cestující musí před vstupem na území Itálie vyplnit a odeslat elektronický formulář, tzv. digital Passenger Locator Form (dPLF). dPLF musí být vyplněn před odbavením na let, číslo sedadla lze editovat později. Po vyplnění formuláře obdrží cestující e-mailem dPLF ve formátu PDF individuálním QR kódem, kterým je povinen se při nástupu do dopravního prostředku prokázat (elektronicky nebo vytištěný v PDF). Formulář doporučujeme vyplnit nejpozději den před odletem.
Nezletilé dítě může být registrováno v jednom formuláři spolu s doprovázející dospělou osobou.

Vzor vyplnění formuláře najdete ZDE.

Typ opatření Itálie
Test Ano
Očkování Ano
Formuláře/aplikace Ano
Jiné podmínky Ne
Výjimky vlastní doprava Ne

Podmínky návratu

Test

Cestující mohou před cestou do ČR disponovat potvrzením o podstoupení PCR testu (jehož provedení není na začátku cesty starší 72 h) nebo antigenního testu (provedení není starší než 48 h). Tento test lze podstoupit do 5 dnů od příletu do ČR. Tato povinnost se nevztahuje na plně očkované (pokud od poslední dávky vakcíny uplynulo min. 14 dní) a osoby s potvrzením o prodělání covidu v posledních 180 dnech.

Děti do 12 let (11,99 let) jsou osvobozeny od testování.

 

Očkování

Výjimka z testování pro návrat do ČR - cestování v období koronaviru

Pokud předložíte:

vytištěné písemné lékařské potvrzení o prodělané nemoci covid-19 v anglickém jazyce, ve kterém váš lékař potvrdí, že:

 • nemáte klinické známky onemocnění covid-19,
 • prokazatelně jste prodělali onemocnění covid-19,
 • z důvodu pozitivního výsledku PCR testu jste absolvovali izolaci,
 • od prvního pozitivního výsledku PCR testu uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní,

vytištěný národní certifikát v anglickém jazyce o očkování proti onemocnění covid-19, přičemž uplynulo:

 • v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní od završení vakcinace,
 • v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní od aplikace očkovací látky,

pak při cestě zpět do ČR NENÍ TŘEBA:

 • test před odjezdem v destinaci (pokud ho nevyžaduje přepravní společnost nebo tranzitní země),
 • případně test po příjezdu do ČR.

Děti do nedovršených 6 let nemusí vyplňovat formulář a jsou osvobozeny od testování.

Důležité upozornění: výjimka z testování v destinaci před odjezdem zpět do ČR neplatí, pokud potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19 vyžaduje přepravní společnost nebo tranzitní země. Vstupní podmínky se mohou měnit, vždy si prosím ověřte tuto informaci těsně před odjezdem/příjezdem u CK nebo u dané přepravní společnosti.

S dotazy ohledně lékařského potvrzení se prosím obracejte na Ministerstvo zdravotnictví ČR, které toto rozhodnutí vydalo.

Formulář

Před návratem do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář. Výjimku mají děti do 12 let.

Typ opatření Itálie
Test Ano s výjimkou
Očkování Ano s výjimkou
Formulář Ano
Samoizolace Ne
Jiné podmínky Ne
Výjimky vlastní doprava Ne

Covid opatření

Roušky

Od 28. 6. 2021 přestala v bílých zónách platit povinnost nošení roušky (ochrany dýchacích cest) ve venkovních prostorách, nadále však musí být nasazována ve všech vnitřních prostorách a také v rizikových situacích venku, tedy při vysoké koncentraci osob.

Výjimku z nošení roušek mají děti do 6 let.

Omezení pohybu

Zatím poslední přijatou právní normou k zamezení šíření COVID-19 ve sledovaném období je zákonný dekret č. 139 ze dne 8. 10., který ode dne 11. 10. 2021 upravuje kapacitu návštěvnosti v divadlech, koncertních sálech, kinech, zábavních podnicích a podnicích s živou hudbou a v jiných podnicích nebo prostorách, včetně těch pod širým nebem, a to následovně:
v bílé zóně (aktuálně celé území Itálie): přístup na kulturní akce je povolen pouze osobám po předložení anti-Covid-19 zeleného certifikátu a povolená kapacita je 100 %. U akcí pod širým nebem, kde nejsou místa předem vyhrazena, je nutné dodržovat nezbytná bezpečnostní opatření k zajištění prevence šíření Covid-19. Kapacita sportovišť nesmí překročit 75 % maximální povolené venkovní kapacity a 60 % vnitřní kapacity. Jinak je tomu v případě tanečních sálů, diskoték a podobných prostor, kde nesmí kapacita překročit 75 % maximální povolené venkovní kapacity a 50 % vnitřní kapacity. Ve vnitřních prostorách navíc musí být zajištěna přítomnost větracích systémů bez recirkulace vzduchu a povinnost nosit prostředky na ochranu dýchacích cest, s výjimkou doby tance.

Doprava

Cestování autem – je možno se bez omezení pohybovat autem společně s manželi, spolubydlícími a stálými spolupracovníky. Pro osoby, které nežijí ve společné domácnosti, je maximální počet přepravovaných osob 3 (včetně řidiče). Každý musí nosit roušku a sedadlo spolujezdce vedle řidiče musí zůstat volné a cestující musí sedět na opačných stranách zadního sedadla, přičemž centrální sedadlo zůstane prázdné.
Toto opatření zůstalo v platnosti z doby tvrdého lockdownu zřejmě nedopatřením a policie nemá momentálně speciální pokyny tuto skutečnost kontrolovat. Ani naši italští spolupracovníci nemají po celou dobu od začátku pandemie zkušenost, že by se kontroloval počet osob v autě.

Veřejná doprava

Veřejná doprava je funkční, je nutno dodržovat sanitárně bezpečnostní protokoly proti šíření viru, tj. nošení roušek a dodržování vzdálenosti minimálně 1 metru, sezení pouze na vyhrazených místech.

Od 1. 9. 2021 je nutno se prokázat EU certifikátem na dálkových spojích – tj. trajekty, letadla, dálkové autobusy.

Další opatření

Bílá zóna - požadavky:

 • Zákaz vycházení v bílé zóně neplatí, cestování je povoleno.
 • Mohou se konat výstavy a kongresy. 
 • Mohou otevřít muzea, tělocvičny, kryté bazény, lázně a wellness centra, tematické a zábavní parky, svatby a hostiny související s náboženskými nebo civilními obřady, sportovní akce pro veřejnost ve vnitřních a venkovních zařízeních.
 • Žádná omezení již neplatí pro obchody, dokonce ani uvnitř nákupních center, která mohou být otevřena také o víkendech, svátcích a před svátkem.

Od osob starších 12 let (11,99) je vyžadován tzv. zelený certifikát covid-19 při využití následujících aktivit:

 • stravovací služby s vnitřním stolováním (s výjimkou hotelových restaurací pro hotelové hosty),
 • veřejně přístupná představení, sportovní akce a soutěže,
 • muzea, kulturní instituce a výstavy,
 • plavecké bazény, tělocvičny, týmové sporty, wellness centra, taktéž v rámci ubytovacích zařízení u vnitřních aktivit,
 • festivaly a veletrhy, kongresy,
 • lázně, tematické a zábavní parky,
 • kulturní centra, společenská a rekreační centra s omezením na vnitřní aktivity a s výjimkou dětských vzdělávacích center, letních táborů a souvisejících stravovacích činností,
 • herny, sázkové kanceláře, bingo a kasina,
 • veřejné konkurzy,
 • od 1. 9. také při využití dopravních prostředků (trajekty, vlaky a autobusy na delší tratě, tj. na cestách mezi jednotlivými regiony, vnitrostátní lety, dopravní prostředky v pronájmu - týká se všech transferů, pronájmů autobusů atd., i na krátké tratě).

Zeleným certifikátem covid-19 bude uznané potvrzení o (i digitální certifikát EU, osvědčující shodnou skutečnost):

a) podání první dávky vakcíny, přičemž platné bude od 15. dne po podání až do data dokončení vakcinačního cyklu (v případě dvoudávkové vakcíny). Po kompletním naočkování bude mít certifikát platnost 9 měsíců,
b) negativním antigenním nebo PCR testu na covid-19 (ne starším než 48 h),
c) prodělání onemocnění covid-19 v posledních 6 měsících.

Antigenní testy potřebné k případnému obnovení zeleného certifikátu během pobytu v Itálii provádí většina lékáren. Testy stojí 15 euro.

Typ opatření Itálie
Roušky Ano
Omezení pohybu Ano
Doprava Ano
Veřejná doprava Ano
Další opatření Ano

Otevřené provozy

Sjezdovky a přepravní zařízení

Veškeré informace k zimním opatřením naleznete na covid infu pro lyžařské zájezdy.

Bary a restaurace

V restauracích a barech je max. počet osob u jednoho stolu ve vnitřních prostorách limitován na 6 (venku bez omezení). 

Sportoviště

Dle zařazení jednotlivých regionů do kategorií se liší aktuální opatření, omezení služeb či dalších činností

Typ opatření Itálie
Sjezdovky a přepravní zařízení Doplňující informace
Bary a restaurace Ano
Sportoviště Ano

Více informací se dozvíte na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.