image

Pravidla cestování do Tuniska
vstupní podmínky a covid opatření

Cesta je možná bez omezení

Přijatá opatření podléhají častým změnám. Před odjezdem sledujte aktuální podmínky pro vstup do destinace i návrat zpět do ČR ​na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR a leteckého dopravce. Za případné nesplnění povinností pro vycestování kterýmkoliv z cestujících nenese CK odpovědnost.​

Je možné cestovat?

Je možné cestovat?

Cestování do Tuniska je v povoleno bez omezení.

Typ opatření Tunisko
Je možné cestovat? Ano

Podmínky vstupu

Jiné podmínky

Turisté, kteří do Tuniska cestují v rámci organizované turistiky, musí striktně dodržovat tuniský Sanitární turistický protokol anti covid-19.

Upozornění pro klienty se zakoupenou samostatnou letenkou

Občané ČR, kteří cestují individuálně a mají koupenou pouze letenku, nemusí mít vízum, pokud mají platný cestovní pas a jejich pobyt na území Tuniska nepřekročí 90 dní.

Pokud klient objednává pouze samostatnou letenku, musí si sám 24 hod. před odletem ověřit čas odletu na tel. +420 255 787 787.

Podmínky návratu

Test

Od 9. 4. 2022 již není nutné předkládat při návratu do ČR test nebo očkování.

Covid opatření

Roušky

Osoby s příznaky nemoci covid-19 jsou povinny používat roušku.

Hotelová opatření

Tuniské hotely přijaly různá opatření pro ochranu svých hostů:

  • kontrola tělesné teploty všech hotelových hostů pomocí infračerveného teploměru při každém vstupu do hotelu,
  • vytvoření dezinfekční zóny pro zavazadla při příjezdu na hotel,
  • umístění dezinfekčních prostředků na ruce pro hotelové hosty v recepci u vstupů do výtahů a na každém patře,
  • nezbytná opatření k udržení doporučené vzdálenosti 1 m mezi klienty,
  • pozastavení aktivit, při kterých dochází ke shlukování lidí, jako např. diskotéky, klubové tance,
  • omezení počtu klientů v uzavřených tělocvičnách při dodržování bezpečné vzdálenosti 1 m, upřednostnění venkovních sportovních aktivit,
  • omezení kontaktních sportů, dalších společných aktivit a večerních animačních programů,
  • snížení kapacity restaurace o 50 % se vzdáleností min. 2,5 m mezi každým stolem pro 6 osob, u kterého smí sedět pouze 4 lidé.

Je nezbytně dodržovat veškerá opatření, které naleznete v SANITÁRNÍM PROTOKOLU.

Vzhledem k situaci mohou být některé hotelové služby v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a ochranou zdraví klientů omezeny. Bližší informace se dozvíte v popisu hotelu.

Více informací se dozvíte na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.