image

Pravidla cestování do Tuniska
vstupní podmínky a covid opatření

Cesta je možná za určitých podmínek

Přijatá opatření podléhají častým změnám. Před odjezdem sledujte aktuální podmínky pro vstup do destinace i návrat zpět do ČR ​na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR a leteckého dopravce. Za případné nesplnění povinností pro vycestování kterýmkoliv z cestujících nenese CK odpovědnost.​

Je možné cestovat?

Je možné cestovat?

Cestování do Tuniska je v období pandemie koronaviru povoleno za splnění určitých podmínek.

Typ opatření Tunisko
Je možné cestovat? Ano s výjimkou

Podmínky vstupu

Test

Cestující se musí před odletem do Tuniska prokázat:

 • očkovacím certifikátem s dokončeným očkováním (min. 28 dní po vakcíně Johnson and Johnson a min. 14 dní po ostatních vakcínách)
  nebo
 • negativním PCR testem (ne starším 48h) nebo antigenním testem (ne starším 24h).

Výsledek testu musí obsahovat QR kód. Veškeré certifikáty (test/očkovací) musí být vytištěné.
Při příletu do země budou náhodně vybraným cestujícím (starším 18 let) prováděny rychlotesty přímo na letišti. V případě pozitivního výsledku bude cestující umístěn do příslušného karanténního zařízení.

Děti do 18 let (17,99) mají výjimku z testování a očkování pro odlet do Tuniska.

Tunisko nemá momentálně omezenou platnost očkovacího certifikátu. Pro cestu do Tuniska tedy mohou cestující využít i neplatný očkovací certifikát pro ČR (vždy je nutné mít ukončené očkování). Posilující dávka očkování není zatím požadována.

Cestující musí předložit veškeré certifikáty (očkování, test, prodělaná nemoc) v mezinárodním formátu nebo ve formě platného EU digitálního covid-19 certifikátu.

Jiné podmínky

Turisté, kteří do Tuniska cestují v rámci organizované turistiky musí striktně dodržovat tuniský Sanitární turistický protokol anti covid-19.

Upozornění pro klienty se zakoupenou samostatnou letenkou

Občané ČR, kteří cestují individuálně a mají koupenou pouze letenku, nemusí mít vízum, pokud mají platný cestovní pas a jejich pobyt na území Tuniska nepřekročí 90 dní. Musí předložit:

 • očkovací certifikát
 • nebo negativní PCR test s QR kódem (ne starší než 72 h) nebo antigenní test s QR kódem (ne starší 24 hodin).

Pokud klient objednává pouze samostatnou letenku, musí si sám 24 hod. před odletem ověřit čas odletu na tel. +420 255 787 787.

Podmínky návratu

Test

Od 9. 4. 2022 již není nutné předkládat při návratu do ČR test nebo očkování.

Covid opatření

Hotelová opatření

Tuniské hotely přijaly různá opatření pro ochranu svých hostů:

 • kontrola tělesné teploty všech hotelových hostů pomocí infračerveného teploměru při každém vstupu do hotelu,
 • vytvoření dezinfekční zóny pro zavazadla při příjezdu na hotel,
 • umístění dezinfekčních prostředků na ruce pro hotelové hosty v recepci u vstupů do výtahů a na každém patře,
 • nezbytná opatření k udržení doporučené vzdálenosti 1 m mezi klienty,
 • pozastavení aktivit, při kterých dochází ke shlukování lidí, jako např. diskotéky, klubové tance,
 • omezení počtu klientů v uzavřených tělocvičnách při dodržování bezpečné vzdálenosti 1 m, upřednostnění venkovních sportovních aktivit,
 • omezení kontaktních sportů, dalších společných aktivit a večerních animačních programů,
 • snížení kapacity restaurace o 50 % se vzdáleností min. 2,5 m mezi každým stolem pro 6 osob, u kterého smí sedět pouze 4 lidé.

Je nezbytně dodržovat veškerá opatření, které naleznete v SANITÁRNÍM PROTOKOLU.

Vzhledem k situaci mohou být některé hotelové služby v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a ochranou zdraví klientů omezeny. Bližší informace se dozvíte v popisu hotelu.

Více informací se dozvíte na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.