Covid info na cesty

Aktualizované informácie o vstupných podmienkach a prijatých opatreniach z rôznych kútov sveta

Naša spolocnost nemôže prevziat záruku za správnost a úplnost informácií ani zodpovednost za prípadné škody. Krízové situácie sú casto velmi neprehladné a môžu sa rýchlo zmenit. Vyššie uvedené informácie vychádzajú z aktuálnych informácií, ktoré máme k dispozícii v case ich zverejnenia a sú považované za dôveryhodné.