Covid info na cesty

Aktualizované informácie o vstupných podmienkach a prijatých opatreniach z rôznych kútov sveta

Naša spoločnosť nemôže prevziať záruku za správnosť a úplnosť informácií ani zodpovednosť za prípadné škody. Krízové situácie sú často veľmi neprehľadné a môžu sa rýchlo zmeniť. Vyššie uvedené informácie vychádzajú z aktuálnych informácií, ktoré máme k dispozícii v čase ich zverejnenia a sú považované za dôveryhodné.