image

Pravidla cestování na Kanárské ostrovy
vstupní podmínky a covid opatření

Cesta je možná za určitých podmínek

Test, Očkování, Formuláře/aplikace
Test, Očkování, Formulář, Jiné podmínky
Přijatá opatření podléhají častým změnám. Před odjezdem sledujte aktuální podmínky pro vstup do destinace i návrat zpět do ČR ​na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR a leteckého dopravce. Za případné nesplnění povinností pro vycestování kterýmkoliv z cestujících nenese CK odpovědnost.​

Je možné cestovat?

Je možné cestovat?

Cestování na Kanárské ostrovy je v období pandemie koronaviru povoleno za splnění určitých podmínek.

Typ opatření Španělsko - Kanárské ostrovy
Je možné cestovat? Ano s výjimkou

Podmínky vstupu

Test

Cestující se musí před odletem do Španělska prokázat:

 • negativním PCR testem (ne starším než 72 hodin) nebo antigenním testem (ne starším než 48 hodin) nebo
 • platným certifikátem o dokončeném očkování (min. 14 dní od poslední dávky) nebo
 • platným certifikátem o prodělání onemocnění covid-19 (11–180 dní od pozitivního výsledku).

Výjimku mají děti do 12 let (11,99).

Při check-inu v ubytovacích zařízeních na Kanárských ostrovech platí povinnost předložit jedno z potvrzení níže:

 1. potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19 – RT-PCR či antigenní test ne starší než 72 h před vstupem do Španělska (test musí obsahovat jméno a příjmení držitele, datum odebrání vzorku, druh testu a zemi vystavující potvrzení),
 2. potvrzení o dokončeném očkování – Španělsko akceptuje očkování kteroukoliv z vakcín schválených Evropskou lékovou agenturou (EMA) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO), pokud již uplynulo alespoň 14 dní od poslední dávky (potvrzení musí obsahovat jméno a příjmení očkované osoby, datum završení očkování, druh vakcíny, počet aplikovaných dávek, zemi a úřad vydávající potvrzení),
 3. potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 – musí být vystaveno oprávněnými úřady či lékaři min. 11 dní po prvním odhalení nemoci pozitivním RT-PCR testem a max. 180 dní od odebrání vzorku prvního pozitivního testu (potvrzení musí obsahovat jméno a příjmení držitele, datum odebrání vzorku prvního pozitivního RT-PCR testu, druh realizovaného testu – RT-PCR – a zemi vydávající potvrzení).

Všechna výše uvedená potvrzení musí být originál (tištěná či elektronická verze) vyhotovený ve španělském, anglickém, francouzském nebo německém jazyce (v případě, že bude předkládán v jiném jazyce, musí být doplněn oficiálním překladem do španělštiny).
Povinnost se nevztahuje na děti mladší 12 let.

Cestující musí předložit písemné potvrzení o negativním výsledku testu v mezinárodním formátu nebo ve formě platného EU digitálního covid-19 certifikátu.

Formuláře/aplikace

Španělská vláda přijala z důvodu ochrany zdraví turistů rozhodnutí o povinnosti vyplnit před odletem dovolenou zdravotní formulář (tzv. FCS health control form) v případě přicestování leteckou dopravou nebo po moři.

Formulář je možné vyplnit pouze elektronicky, a to nejdříve 48 hodin před odletem na https://www.spth.gob.es/ nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH (ke stažení pro iOS a Android). Po vyplnění formuláře obdrží cestující na e-mail uvedený ve formuláři QR kód, kterým se bude prokazovat při vstupu do Španělska (kdo nemá mobilní telefon s možností scanování QR kódu, musí mít formulář vyplněný a vytištěný předem). Potřebné údaje k vyplnění informací o letu a hotelu naleznete v dokumentu „Odbavení k zájezdu“, který odesíláme 7 dní před odletem.

Při registraci je nutné vyplnit číslo sedadla, prosíme o zadání sedadla ve formě „88L“ (jedná se o číslo pro kód sedadla, které ještě není známo). Pokud má klient zakoupený seating a ví číslo sedadla, prosíme o vyplnění tohoto čísla.

Nevíte si rady s vyplněním? Připravili jsme pro vás přehledný návod k vyplnění elektronického formuláře.

Typ opatření Španělsko - Kanárské ostrovy
Test Ano s výjimkou
Očkování Ano s výjimkou
Formuláře/aplikace Ano
Jiné podmínky Ne
Výjimky vlastní doprava Ne

Podmínky návratu

Test

Dle nařízení vlády ČR je před návratem do České republiky nutné podstoupit PCR test (jehož provedení není na začátku cesty starší 72 h) nebo antigenní test (provedení není starší než 48 h) a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku.
Po návratu do ČR musí cestující předložit PCR test provedený v ČR 5. až 7. den od příletu zpět.

Děti do 12 let (11,99 let) jsou osvobozeny od testování.

Očkování

Výjimka z testování pro návrat do ČR - cestování v období koronaviru

Pokud předložíte:

vytištěné písemné lékařské potvrzení o prodělané nemoci covid-19 v anglickém jazyce, ve kterém váš lékař potvrdí, že:

 • nemáte klinické známky onemocnění covid-19,
 • prokazatelně jste prodělali onemocnění covid-19,
 • z důvodu pozitivního výsledku PCR testu jste absolvovali izolaci,
 • od prvního pozitivního výsledku PCR testu uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní,

vytištěný národní certifikát v anglickém jazyce o očkování proti onemocnění covid-19, přičemž uplynulo:

 • v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní od završení vakcinace,
 • v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní od aplikace očkovací látky,

pak při cestě zpět do ČR NENÍ TŘEBA:

 • test před odjezdem v destinaci (pokud ho nevyžaduje přepravní společnost nebo tranzitní země),
 • test po příjezdu do ČR.

Důležité upozornění: výjimka z testování v destinaci před odjezdem zpět do ČR neplatí, pokud potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19 vyžaduje přepravní společnost nebo tranzitní země. Vstupní podmínky se mohou měnit, vždy si prosím ověřte tuto informaci těsně před odjezdem/příjezdem u CK nebo u dané přepravní společnosti.

S dotazy ohledně lékařského potvrzení se prosím obracejte na Ministerstvo zdravotnictví ČR, které toto rozhodnutí vydalo.

Formulář

Před návratem do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář. Výjimku mají děti do 12 let.

Jiné podmínky

Do výsledku testu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS.

Typ opatření Španělsko - Kanárské ostrovy
Test Ano
Očkování Ano s výjimkou
Formulář Ano
Samoizolace Ne
Jiné podmínky Ano
Výjimky vlastní doprava Ne

Více informací se dozvíte na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.