image

Pravidla cestování na Kanárské ostrovy
vstupní podmínky a covid opatření

Cesta je možná za určitých podmínek

Přijatá opatření podléhají častým změnám. Před odjezdem sledujte aktuální podmínky pro vstup do destinace i návrat zpět do ČR ​na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR a leteckého dopravce. Za případné nesplnění povinností pro vycestování kterýmkoliv z cestujících nenese CK odpovědnost.​

Je možné cestovat?

Je možné cestovat?

Cestování na Kanárské ostrovy je v období pandemie koronaviru povoleno za splnění určitých podmínek.

Typ opatření Španělsko - Kanárské ostrovy
Je možné cestovat? Ano s výjimkou

Podmínky vstupu

Test

Cestující se musí před odletem do Kanárské ostrovy prokázat:

  • negativním PCR testem (ne starším než 72 hodin) nebo antigenním testem (ne starším než 24 hodin) nebo
  • platným certifikátem o dokončeném očkování (min. 14 dní a max. 270 dní od poslední dávky, poté musí být uvedeno podání třetí posilující dávky) nebo
  • platným certifikátem o prodělání onemocnění covid-19 (11–180 dní od pozitivního výsledku).

Výjimku mají děti do 12 let (11,99).
Děti do 18 let, které mají kompletní očkování, mají neomezenou platnost očkovacího certifikátu.

Při check-inu v ubytovacích zařízeních na Kanárských ostrovech platí povinnost předložit jedno z potvrzení níže:

  1. potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19 – RT-PCR či antigenní test ne starší než 72 h před vstupem do Španělska (test musí obsahovat jméno a příjmení držitele, datum odebrání vzorku, druh testu a zemi vystavující potvrzení),
  2. potvrzení o dokončeném očkování – Španělsko akceptuje očkování kteroukoliv z vakcín schválených Evropskou lékovou agenturou (EMA) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO), pokud již uplynulo alespoň 14 dní od poslední dávky (potvrzení musí obsahovat jméno a příjmení očkované osoby, datum završení očkování, druh vakcíny, počet aplikovaných dávek, zemi a úřad vydávající potvrzení) a maximálně 270 dní (poté musí být uvedeno podání třetí posilující dávky),
  3. potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 – musí být vystaveno oprávněnými úřady či lékaři min. 11 dní po prvním odhalení nemoci pozitivním RT-PCR testem a max. 180 dní od odebrání vzorku prvního pozitivního testu (potvrzení musí obsahovat jméno a příjmení držitele, datum odebrání vzorku prvního pozitivního RT-PCR testu, druh realizovaného testu – RT-PCR – a zemi vydávající potvrzení).

Všechna výše uvedená potvrzení musí být originál (tištěná či elektronická verze) vyhotovený ve španělském, anglickém, francouzském nebo německém jazyce (v případě, že bude předkládán v jiném jazyce, musí být doplněn oficiálním překladem do španělštiny).
Povinnost se nevztahuje na děti mladší 12 let.

Nezletilé osoby, které jsou očkované pouze jednou dávkou očkování se musí před odletem prokázat i negativním PCR nebo antigenním testem.

Upozornění
Všichni cestující přijíždějící do Španělska, bez rozdílu či mají dokončené očkování nebo mají potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19, mohou být po příletu náhodně otestováni nebo vyzváni k povinnému otestování na vlastní náklady nejpozději do 48 hodin po příletu (výsledek testu je nutné zaslat na e-mail uvedené ve výzvě k povinnému otestování).

Cestující musí předložit písemné potvrzení o negativním výsledku testu v mezinárodním formátu nebo ve formě platného EU digitálního covid-19 certifikátu.

Formuláře/aplikace

Cestující, kteří se před odletem prokáží EU digitálním certifikátem (o očkování, testu nebo proděláné nemoci), nemusí vyplňovat příjezdový formulář. Doporučujeme na webových stránkách ověřit, zda je certifikát dle platných pravidel. Po příletu do destinace pokračujte po oranžových značkách ke kontrole pro EU digitální certifikáty.

Nemáte k dispozici EU digitální formulář a potřebujete pomoc s vyplněním? Připravili jsme pro vás přehledný návod k vyplnění elektronického formuláře.

Podmínky návratu

Test

Pro návrat ze zemí EU není pro české občany vyžadováno očkování a ani certifikát.

Covid opatření

Roušky

Od 20. 4. je zrušena povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorech. Jsou zachovány v nemocnicích, lékárnách, MHD, taxi a na letištích.

Maximálně doporučujeme českým občanům před cestou do jednotlivých autonomních oblastí Španělska sledovat nařízení místních orgánů a řídit se jimi (v případě nedodržení hrozí velké finanční pokuty), aktuální informace poskytuje i web MZV.

Více informací se dozvíte na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.