image

Pravidla cestování na Island
vstupní podmínky a covid opatření

Cesta je možná za určitých podmínek

Test, Očkování, Formuláře/aplikace
Test, Očkování, Formulář, Jiné podmínky
Přijatá opatření podléhají častým změnám. Před odjezdem sledujte aktuální podmínky pro vstup do destinace i návrat zpět do ČR ​na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR a leteckého dopravce. Za případné nesplnění povinností pro vycestování kterýmkoliv z cestujících nenese CK odpovědnost.​

Je možné cestovat?

Je možné cestovat?

Cestování na Island je v období pandemie koronaviru povoleno za splnění určitých podmínek.

Typ opatření Island
Je možné cestovat? Ano s výjimkou

Podmínky vstupu

Test

Všechny osoby přijíždějící na Island se musí prokázat platným národním certifikátem o očkování (min. 14 dní od završení vakcinace) nebo platným potvrzením o prodělané nemoci covid-19 a negativním PCR/antigenním testem (ne starším  než 72 h).

Osoby, které nemají dokončené očkování (14 dní od podání poslední očkovací dávky), budou vyzváni k dalšímu PCR testu ihned po příletu a do doby výsledku testu musí zůstat v karanténě.

Osoby, které nejsou očkované nebo nemoc covid-19 neprodělali, se musí před odletem prokázat negativním PCR testem (ne starší než 72 h, antigenní test nebude uznán). Dále je nutné při vstupu do země absolvovat další PCR-test, na který naváže 5denní karanténa. Její ukončení je vázáno na druhý negativní test

Děti narozené v roce 2005 a později jsou osvobozené od testování. Pokud však cestují s osobou, pro kterou je povinná karanténa, musí ji podstoupit také.

Děti narozené v roce 2004 nebo dříve musí být podrobeny testování, karanténě po dobu 5 dnů a poté dalšímu testování (pokud nemají osvědčení o úplném očkování). Děti, které nedosáhly věku 18 let, mohou cestovat na Island se svými rodiči, jsou-li rodiče osvobozeni od cestovních omezení na Island.

Cestující musí předložit písemné potvrzení o negativním výsledku testu v mezinárodním formátu nebo ve formě platného EU digitálního covid-19 certifikátu.

Formuláře/aplikace

Všichni cestující musí před příletem na Island vyplnit formulář. Do formuláře je nutné uvést i datum odletu ze země.

Cestujícím se doporučuje stáhnout si aplikaci Rakning C-19. Používá se mimo jiné k prokázání negativních výsledků testů a v případě potřeby pomáhá vysledovat infekci.

Typ opatření Island
Test Ano
Očkování Ano
Formuláře/aplikace Ano
Jiné podmínky Ne
Výjimky vlastní doprava Ne

Podmínky návratu

Test

Dle nařízení vlády ČR je od 9. 7. 2021 před návratem do České republiky nutné podstoupit PCR test (jehož provedení není na začátku cesty starší 72 h) nebo antigenní test (provedení není starší než 48 h) a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku.
Po návratu do ČR musí cestující předložit PCR test provedený v ČR nejdříve 5. den a nejpozději 14. den od příletu zpět.

Děti do 12 let (11,99 let) jsou osvobozeny od testování.

Očkování

Výjimka z testování pro návrat do ČR - cestování v období koronaviru

Pokud předložíte:

vytištěné písemné lékařské potvrzení o prodělané nemoci covid-19 v anglickém jazyce, ve kterém váš lékař potvrdí, že:

  • nemáte klinické známky onemocnění covid-19,
  • prokazatelně jste prodělali onemocnění covid-19,
  • z důvodu pozitivního výsledku PCR testu jste absolvovali izolaci,
  • od prvního pozitivního výsledku PCR testu uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní,

vytištěný národní certifikát v anglickém jazyce o očkování proti onemocnění covid-19, přičemž uplynulo:

  • v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní od završení vakcinace,
  • v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní od aplikace očkovací látky,

pak při cestě zpět do ČR NENÍ TŘEBA:

  • test před odjezdem v destinaci (pokud ho nevyžaduje přepravní společnost nebo tranzitní země),
  • případně test po příjezdu do ČR.

Důležité upozornění: výjimka z testování v destinaci před odjezdem zpět do ČR neplatí, pokud potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19 vyžaduje přepravní společnost nebo tranzitní země. Vstupní podmínky se mohou měnit, vždy si prosím ověřte tuto informaci těsně před odjezdem/příjezdem u CK nebo u dané přepravní společnosti.

S dotazy ohledně lékařského potvrzení se prosím obracejte na Ministerstvo zdravotnictví ČR, které toto rozhodnutí vydalo.

Formulář

Před návratem do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář. Výjimku mají děti do 12 let.

Jiné podmínky

Do výsledku testu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS.

Typ opatření Island
Test Ano s výjimkou
Očkování Ano
Formulář Ano
Samoizolace Ne
Jiné podmínky Ano
Výjimky vlastní doprava Ne

Více informací se dozvíte na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.