image

Pravidla cestování do Švýcarska
vstupní podmínky a covid opatření

Cesta je možná za určitých podmínek

Očkování, Prodělaná nemoc, Test, Formuláře/aplikace, Tranzit
Očkování, Prodělaná nemoc, Test, Formulář, Jiné podmínky
Omezení pohybu, Hotelová opatření
Sjezdovky a přepravní zařízení, Bary a restaurace, Wellness
Přijatá opatření podléhají častým změnám. Před odjezdem sledujte aktuální podmínky pro vstup do destinace i návrat zpět do ČR ​na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR a leteckého dopravce. Za případné nesplnění povinností pro vycestování kterýmkoliv z cestujících nenese CK odpovědnost.​

Je možné cestovat?

Je možné cestovat?

Cestování do Švýcarska je v období pandemie koronaviru povoleno za určitých podmínek.

Typ opatření Švýcarsko
Je možné cestovat? Ano s výjimkou

Podmínky vstupu

Očkování

Turisté musí již při vjezdu do Švýcarska předložit negativní výsledek testu na covid-19, provedeného v zahraničí (platí i pro očkované / po prodělání onemocnění covid-19). Od 20. 12. 2021 stačí všem cestujícím z Česka před vstupem na švýcarské a lichtenštejnské území předložit negativní výsledek PCR (max. 72 h) nebo antigeního testu (max. 24 h). Povinnost druhého testu mezi 4. a 7. dnem po vstupu do země platí pouze pro neočkované. Po příjezdu se však mohou volně pohybovat a nemusí do karantény.

Výjimku z povinnosti předkládat výsledky testů při přicestování do Švýcarska a Lichtenštejnska mají osoby do 16 let věku. Povinnost vyplnit před cestou elektronický příjezdový formulář (nebo být zahrnuty do formuláře rodičů) však i ony mají.

Nově od 31. 1.: platnost certifikátu bude 270 dní (očkování/prodělání nemoci). Očkovaní a lidé po prodělání nemoci již nebudou potřebovat negativní PCR test při vstupu do země. Osoby starší 16 let bez 2G budou potřebovat negativní PCR test před vstupem.

Prodělaná nemoc

Turisté musí již při vjezdu do Švýcarska předložit negativní výsledek testu na covid-19, provedeného v zahraničí (platí i pro očkované / po prodělání onemocnění covid-19). Od 20. 12. 2021 stačí všem cestujícím z Česka před vstupem na švýcarské a lichtenštejnské území předložit negativní výsledek PCR (max. 72 h) nebo antigeního testu (max. 24 h). Povinnost druhého testu mezi 4. a 7. dnem po vstupu do země platí pouze pro neočkované. Po příjezdu se však mohou volně pohybovat a nemusí do karantény.

Výjimku z povinnosti předkládat výsledky testů při přicestování do Švýcarska a Lichtenštejnska mají osoby do 16 let věku. Povinnost vyplnit před cestou elektronický příjezdový formulář (nebo být zahrnuty do formuláře rodičů) však i ony mají.

Nově od 31. 1.: platnost certifikátu bude 270 dní (očkování/prodělání nemoci). Očkovaní a lidé po prodělání nemoci již nebudou potřebovat negativní PCR test při vstupu do země. Osoby starší 16 let bez 2G budou potřebovat negativní PCR test před vstupem.

Test

Turisté musí již při vjezdu do Švýcarska předložit negativní výsledek testu na covid-19, provedeného v zahraničí (platí i pro očkované / po prodělání onemocnění covid-19). Od 20. 12. 2021 stačí všem cestujícím z Česka před vstupem na švýcarské a lichtenštejnské území předložit negativní výsledek PCR (max. 72 h) nebo antigeního testu (max. 24 h). Povinnost druhého testu mezi 4. a 7. dnem po vstupu do země platí od tohoto data pouze pro neočkované. Po příjezdu se však mohou volně pohybovat a nemusí do karantény.

Výjimku z povinnosti předkládat výsledky testů při přicestování do Švýcarska a Lichtenštejnska mají osoby do 16 let věku. Povinnost vyplnit před cestou elektronický příjezdový formulář (nebo být zahrnuty do formuláře rodičů) však i ony mají.

Nově od 31. 1.: platnost certifikátu bude 270 dní (očkování/prodělání nemoci). Očkovaní a lidé po prodělání nemoci již nebudou potřebovat negativní PCR test při vstupu do země. Osoby starší 16 let bez 2G budou potřebovat negativní PCR test před vstupem.

Formuláře/aplikace

Cestující z České republiky (krom těch, co kontinuálně projíždějí Švýcarskem bez neodůvodněných zastávek) musí před přicestováním vyplňovat elektronický příjezdový formulář. 

Nově od 31. 1.: Passenger Locator Form bude nutno vyplnit jen při cestě letadlem či autobusem.

Tranzit

NĚMECKO: cestující z ČR (aktuálně je ČR vysoce riziková země) musí při vstupu na území Německa disponovat potvrzením o bezinfekčnosti, tj. platí povinnost předložit potvrzení o testu nebo očkování nebo prodělané infekci SARS-CoV-2 při případné kontrole. Registrace je povinná pro osoby, které v posledních 10 dnech před příjezdem do Německa pobývaly na území vysoce rizikové země nebo oblasti s nebezpečnou mutací viru. Výjimky z registrační povinnosti a karantény platí pro osoby, které do Německa vstupují pouze za účelem tranzitu a zemi nejrychlejší cestou opět opustí. Neočkovaní či osoby, které neprodělaly v posledních 6 měsících nemoc covid-19, musí po příjezdu do Německa do 10denní karantény, kterou lze předčasně ukončit od 5. dne negativním antigenním či PCR testem. 

RAKOUSKO: osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat negativní test na covid-19, ani osvědčení o očkování nebo o uzdravení z nemoci covid-19, ani se registrovat, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC).

ŠVÝCARSKO: v případě kontinuálního průjezdu Švýcarskem BEZ JAKÝCHKOLI ZASTÁVEK není třeba vyplňovat příjezdový formulář ani neplatí povinnost testování a karantény. VJEZD DO ZEMĚ JE TRANZITUJÍCÍM UMOŽNĚN.

Typ opatření Švýcarsko
Očkování Ano
Prodělaná nemoc Ano
Test Ano
Formuláře/aplikace Ano
Jiné podmínky Ne
Tranzit Ano s výjimkou

Podmínky návratu

Očkování

Očkované osoby mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!

Prodělaná nemoc

Výjimku z testů mají i osoby s prodělaným onemocněním covid-19, tj. osoby, u kterých uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, které se prokáží certifikátem o prodělaném onemocnění covid-19 – zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář. 

Test

Před vstupem na území ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku  RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Pokud se jedná o občany České republiky a jejich spolucestující rodinné příslušníky s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, o občany Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky nebo o cizince s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou mohou před vstupem na území České republiky hromadnou veřejnou dopravou disponovat i negativním výsledkem antigenního testu (max. 48 hodin od odběru). Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář.

Občané ČR, občané EU s vydaným povolením k přechodnému pobytu v ČR a cizinci s povolením k trvalému pobytu v ČR vydaným ČR cestující individuální dopravou nemusí podstoupit test před cestou.

Po vstupu na území ČR platí pro všechny povinnost podstoupit v rozmezí 5. až 7. dne RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby negativního výsledku RT-PCR testu musí přicestující všude mimo domov nosit respirátor nebo obdobný prostředek ochrany dýchacích cest.

Děti do 12 let jsou úplně vyňaty z testovací povinnosti. Test nemusí podstoupit ani očkovaní mezi 12 a 18 lety. 

Platí VÝJIMKY pro očkované osoby a osoby s prodělaným onemocněním covid-19. 

Formulář

Před návratem do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář. Výjimku mají děti do 12 let.

Jiné podmínky

V případě individuální dopravy je možnost provést PCR test až po příjezdu do ČR a to nejdříve 5. den a nejpozději 7. den od návratu.

Typ opatření Švýcarsko
Očkování Ano
Prodělaná nemoc Ano
Test Ano s výjimkou
Formulář Ano
Samoizolace Ne
Jiné podmínky Ano

Covid opatření

Omezení pohybu

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ

Ve Švýcarsku platí na většině míst pravidlo 2G (plné očkování nebo prodělání nemoci a k tomu povinnost nosit ve vnitřních prostorách roušku) a ve vybraných vnitřních prostorách, kde není možné roušku nosit, je to 2G+ (tzn. plné očkování nebo prodělání nemoci + 3. posilující dávka v uplynulých 4 měsících, posilující dávka se dá nahradit negativním výsledkem testu).

Výjimkou je MHD, návštěva obchodů a některých služeb, kde není povinnost se Covid-certifikátem o očkování nebo o prodělání nemoci prokazovat.

Podrobné informace s přehlednou grafikou k pravidlům jsou uvedeny ve 4 jazykových mutacích včetně angličtiny na webu švýcarského Bundesamt für Gesundheit.

Upozorňujeme, že pravidla se mohou lišit  kantonálně. Je třeba se tudíž ptát na pravidla, platná v kantonu, v němž se cizinec pohybuje.

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/lyzarska_sezona_2021_22.html#CH

Hotelová opatření

Osoby starší 16 let, jež nemají tzv. 2G (očkovaní nebo po prodělání Covidu), mohou být ubytovány v apartmánech bez stravy a využívat lanovky, ale nemohou být ubytovány v hotelech se stravou. Ubytovací kapacity se stravováním vyžadují 2G.

Pravidlo 2G se týká i hotelových restaurací a wellness center.

Typ opatření Švýcarsko
Omezení pohybu Ano
Hotelová opatření Ano

Otevřené provozy

Sjezdovky a přepravní zařízení

Pro provoz lyžařských středisek neplatí celostátní úprava, ale kompetence kantonálních úřadů. Ty ho umožňují v závislosti na kantonální epidemiologické situaci a při splnění stanovených kritérií. Aktuální stav lze zjistit na webových stránkách jednotlivých lyžařských středisek nebo u místně kompetentních kantonálních zdravotních úřadů (vpravo nahoře lze měnit jazykovou mutaci – němčina/francouzština/italština/angličtina).

Aktuálně nejsou pro použití lanovek ve skiareálech vyžadovány doklady o bezinfekčnosti. V přeshraničně propojeném skiareaálu Silvretta Arena (Samnaun/Ischgl) je požadován doklad 3G pro použití lanovek na švýcarské straně, resp. 2G při využití lanovek i na rakouské straně.

 

Bary a restaurace

Ve vnitřních prostorách platí pravidlo „2G“ (vstup pouze pro očkované nebo vyléčené osoby). Týká se to restaurací, kulturních, sportovních a rekreačních míst a akcí. Platí požadavek na obličejovou masku, stejně jako požadavek na sezení při konzumaci jídla nebo pití. Pravidlo „3G“ stále platí pro venkovní akce s více než 300 lidmi.
V prostředích, kde není možné nosit obličejovou masku nebo uplatňovat požadavek na sezení, je vstup omezen na očkované nebo uzdravené osoby, které musí rovněž předložit negativní výsledek testu (tzv. pravidlo 2G +). Toto pravidlo platí pro bary a diskotéky. Nevztahuje se na mladé lidi mladší 16 let. Lidé, kteří byli během posledních čtyř měsíců plně očkováni, dostali přeočkování nebo se zotavili z COVID-19, nemusí podstupovat další test. 

Pravidlo 2G se týká i hotelových restaurací. Bez 2G mohou klienti restaurací využívat pouze jejich venkovní terasy.

Wellness

Pravidlo 2G se týká i hotelových wellness center. 

Typ opatření Švýcarsko
Sjezdovky a přepravní zařízení Ano
Bary a restaurace Ano
Wellness Ano

Více informací se dozvíte na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.