image

Pravidla cestování do Německa
vstupní podmínky a covid opatření

Cesta je možná za určitých podmínek

Očkování, Prodělaná nemoc, Test, Formuláře/aplikace, Tranzit
Test, Očkování, Formulář, Jiné podmínky, Výjimky vlastní doprava
Přijatá opatření podléhají častým změnám. Před odjezdem sledujte aktuální podmínky pro vstup do destinace i návrat zpět do ČR ​na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR a leteckého dopravce. Za případné nesplnění povinností pro vycestování kterýmkoliv z cestujících nenese CK odpovědnost.​

Je možné cestovat?

Je možné cestovat?

Cestování do Německa je v období pandemie koronaviru povoleno za splnění určitých podmínek.

Typ opatření Německo
Je možné cestovat? Ano s výjimkou

Podmínky vstupu

Očkování

Osoby, které přijíždějí do Německa a které dovršily 12. rok věku, musí mít potvrzení o úplném očkování (v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce) provedeném očkovací látkou schválenou Institutem Paula Ehrlicha (aktuálně očkovací látky BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson). Očkování musí být ukončené a od podání poslední očkovací dávky musí uběhnout minimálně 14 dní - nebo je třeba:

 • potvrzení o prodělané nemoci SARS-CoV-2 
 • nebo test starý max. 48 hodin.

Prodělaná nemoc

Osoby, které přijíždějí do Německa a které dovršily 12. rok věku, musí mít potvrzení o prodělané nemoci SARS-CoV-2, přičemž doklad musí být v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce a musí se opírat o PCR test, od jehož provedení uplynulo min. 28 dní a max. 6 měsíců - nebo je třeba:

 • potvrzení o (úplném) očkování
 • nebo test starý max. 48 hodin.

Test

Osoby, které přijíždějí do Německa a které dovršily 12. rok věku, musí mít buď:

 • lékařské potvrzení či výsledek testu na SARS-CoV-2 osvědčující, že daná osoba není nakažená, a předložit jej na požádání příslušným orgánům (testování musí být provedeno nejvýše 48 hod. před příjezdem  a doklad o něm musí být v německém, anglickém, španělském, italském či francouzském jazyce, doklad je třeba uchovat a na výzvu předložit po dobu 10 dnů od příjezdu, při příjezdu/příletu z rizikové země s nebezpečnou mutací viru může být test starý max. 24 hodin – PCR test může být starý max. 72 hod před příjezdem)

nebo

 • potvrzení o dokončeném očkování

nebo

 • potvrzení o prodělání nemoci covid-19.

Osoby, které nejsou očkované nebo neprodělaly onemocnění covid-19, musí po příjezdu nastoupit do 10denní karantény, kterou lze po 5 dnech ukončit negativním PCR nebo antigenním testem.

V ubytování může být po cestujících požadovaný test (PCR/antigenní test nebo samotest – platnost 24 hodin, nutné potvrzení v angličtině, němčině nebo francouzštině), očkovací certifikát (min. 14 dní po ukončeném očkování) nebo potvrzení o prodělání covid-19 (prodělán před více než 28 dny a méně než 6 měsíci). Pro samotesty platí, že musí být prováděny na místě a pod dohledem provozovatele restaurace/hotelu nebo osoby pověřené provozovatelem.

Pro každou spolkovou zemi platí jiná pravidla, proto doporučujeme sledovat rozcestník. Obecně platí, že se sleduje 14denní incidence s tím, že pokud překročí úroveň 50, je třeba test každých 48 hodin (k 13. 7. není v žádné spolkové zemi). Jinak stačí test při příjezdu do hotelu (výjimka pro očkované/po covidu).

Cestující musí předložit písemné potvrzení o negativním výsledku testu v mezinárodním formátu nebo ve formě platného EU digitálního covid-19 certifikátu.

Formuláře/aplikace

Povinná registrace platí pro cestující z vysoce rizikových oblastí nebo z rizikových oblastí s nebezpečnou mutací viru.

Cestující přijíždějící do SRN z vysoce rizikové země (momentálně ČR) nebo rizikové země s nebezpečnou mutací viru, je povinen předem nahlásit prostřednictvím digitální registrace příjezd do země a disponovat potvrzením o úspěšné registraci (tzn. vytisknout si email, který je po registraci zaslán na danou emailovou adresu). Očkované či uzdravené osoby nahrají svůj certifikát o očkování či prodělané nemoci ve formátu PDF do aplikace přes příjezdový formulář.

Před cestou do Německa prostředkem dopravní společnosti musí daný přepravce vyřízení digitální registrace zkontrolovat. Potvrzení o úspěšné registraci je nutné mít při vstupu do země u sebe a na vyžádání ji předložit přepravci nebo orgánu pověřenému policejní kontrolou na hranicích. 

Tranzit

NĚMECKO: cestující z ČR (aktuálně je ČR vysoce riziková země) musí při vstupu na území Německa disponovat potvrzením o bezinfekčnosti, tj. platí povinnost předložit potvrzení o testu nebo očkování nebo prodělané infekci SARS-CoV-2 při případné kontrole. Registrace je povinná pro osoby, které v posledních 10 dnech před příjezdem do Německa pobývaly na území vysoce rizikové země nebo oblasti s nebezpečnou mutací viru. Výjimky z registrační povinnosti a karantény platí pro osoby, které do Německa vstupují pouze za účelem tranzitu a zemi nejrychlejší cestou opět opustí. Neočkovaní či osoby, které neprodělaly v posledních 6 měsících nemoc covid-19, musí po příjezdu do Německa do 10denní karantény, kterou lze předčasně ukončit od 5. dne negativním antigenním či PCR testem. 

RAKOUSKO: osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat negativní test na covid-19, ani osvědčení o očkování nebo o uzdravení z nemoci covid-19, ani se registrovat, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC).

Typ opatření Německo
Očkování Ano s výjimkou
Prodělaná nemoc Ano s výjimkou
Test Ano s výjimkou
Formuláře/aplikace Ano
Jiné podmínky Ne
Výjimky vlastní doprava Ne
Tranzit Ano s výjimkou

Podmínky návratu

Test

Dle nařízení vlády ČR je před návratem do České republiky nutné podstoupit PCR test (jehož provedení není na začátku cesty starší 72 h) nebo antigenní test (provedení není starší 48 h) a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku.

Po návratu do ČR musí cestující předložit PCR test provedený v ČR 5. až 7. den od příletu zpět.

Děti do 12 let (11,99 let) jsou osvobozeny od testování.

Očkování

Výjimka z testování pro návrat do ČR - cestování v období koronaviru

Pokud předložíte:

vytištěné písemné lékařské potvrzení o prodělané nemoci covid-19 v anglickém jazyce, ve kterém váš lékař potvrdí, že:

 • nemáte klinické známky onemocnění covid-19,
 • prokazatelně jste prodělali onemocnění covid-19,
 • z důvodu pozitivního výsledku PCR testu jste absolvovali izolaci,
 • od prvního pozitivního výsledku PCR testu uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní,

vytištěný národní certifikát v anglickém jazyce o očkování proti onemocnění covid-19, přičemž uplynulo:

 • v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní od završení vakcinace,
 • v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní od aplikace očkovací látky,

pak při cestě zpět do ČR NENÍ TŘEBA:

 • test před odjezdem v destinaci (pokud ho nevyžaduje přepravní společnost nebo tranzitní země),
 • případně test po příjezdu do ČR.

Důležité upozornění: výjimka z testování v destinaci před odjezdem zpět do ČR neplatí, pokud potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19 vyžaduje přepravní společnost nebo tranzitní země. Vstupní podmínky se mohou měnit, vždy si prosím ověřte tuto informaci těsně před odjezdem/příjezdem u CK nebo u dané přepravní společnosti.

S dotazy ohledně lékařského potvrzení se prosím obracejte na Ministerstvo zdravotnictví ČR, které toto rozhodnutí vydalo.

Formulář

Před návratem do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář. Výjimku mají děti do 12 let.

Jiné podmínky

Do výsledku testu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS.

Výjimky vlastní doprava

V případě individuální dopravy je možnost provést PCR test až po příjezdu do ČR a to nejdříve 5. den a nejpozději 7. den od návratu.

Typ opatření Německo
Test Ano s výjimkou
Očkování Ano s výjimkou
Formulář Ano
Samoizolace Ne
Jiné podmínky Ano
Výjimky vlastní doprava Ano

Více informací se dozvíte na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.