image

Pravidla cestování do Německa
vstupní podmínky a covid opatření

Cesta je možná za určitých podmínek

Přijatá opatření podléhají častým změnám. Před odjezdem sledujte aktuální podmínky pro vstup do destinace i návrat zpět do ČR ​na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR a leteckého dopravce. Za případné nesplnění povinností pro vycestování kterýmkoliv z cestujících nenese CK odpovědnost.​

Je možné cestovat?

Je možné cestovat?

Cestování do Německa je v období pandemie koronaviru povoleno za splnění určitých podmínek.

Od 1. 6. zrušení prokazovaní bezinfekčnosti.

Typ opatření Německo
Je možné cestovat? Ano s výjimkou

Podmínky vstupu

Očkování

Osoby, které přijíždějí do Německa a které dovršily 12. rok věku, musí mít potvrzení o úplném očkování (v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce). Německo uznává doklad o ukončeném očkování (tj. min. 14 dní po podání poslední dávky). Pro vstup do země stačí 2 dávky stejné očkovací látky nebo 2 různých očkovacích látek. Od 15. 1. 2022 nestačí tedy jedna dávka vakcíny Johnson & Johnson. Je potřeba přeočkování vakcínou Johnson & Johnson, nebo BionTech/Pfizer či Moderna.  Očkování musí být provedeno očkovací látkou schválenou Institutem Paula Ehrlicha (aktuálně očkovací látky BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Novavax). Potvrzení o očkování posilující dávkou může být vyžadováno pro přístup k některým službám.

Nebo je třeba:

  • potvrzení o prodělané nemoci SARS-CoV-2 
  • nebo test starý max. 48 hodin.

Prodělaná nemoc

Osoby, které přijíždějí do Německa a které dovršily 12. rok věku, musí mít potvrzení o prodělané nemoci SARS-CoV-2, přičemž doklad musí být v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce a musí se opírat o PCR test, od jehož provedení uplynulo min. 28 dní a max. 90 dnů – nebo je třeba:

  • potvrzení o (úplném) očkování nebo
  • test starý max. 48 hodin.

Test

Osoby, které přijíždějí do Německa a které dovršily 12. rok věku, musí mít buď:

  • lékařské potvrzení či výsledek testu na SARS-CoV-2 osvědčující, že daná osoba není nakažená, a předložit jej na požádání příslušným orgánům (testování musí být provedeno nejvýše 48 hod. před příjezdem a doklad o něm musí být v německém, anglickém, španělském, italském či francouzském jazyce, doklad je třeba uchovat a na výzvu předložit po dobu 10 dnů od příjezdu, při příjezdu/příletu z rizikové země s nebezpečnou mutací viru může být test starý max. 24 hodin – PCR test může být starý max. 72 hod před příjezdem) nebo
  • potvrzení o dokončeném očkování nebo
  • potvrzení o prodělání nemoci covid-19.

V ubytování může být po cestujících požadovaný test (PCR/antigenní test nebo samotest – platnost 24 hodin, nutné potvrzení v angličtině, němčině nebo francouzštině), očkovací certifikát (min. 14 dní po ukončeném očkování) nebo potvrzení o prodělání covid-19 (prodělán před více než 28 dny a méně než 6 měsíci). Pro samotesty platí, že musí být prováděny na místě a pod dohledem provozovatele restaurace/hotelu nebo osoby pověřené provozovatelem.

Pro každou spolkovou zemi platí jiná pravidla, proto doporučujeme sledovat rozcestník. Obecně platí, že se sleduje 14denní incidence s tím, že pokud překročí úroveň 50, je třeba test každých 48 hodin. Jinak stačí test při příjezdu do hotelu (výjimka pro očkované/po covidu).

Cestující musí předložit písemné potvrzení o negativním výsledku testu v mezinárodním formátu nebo ve formě platného EU digitálního covid-19 certifikátu.

Formuláře/aplikace

Od 3. 3. zrušilo Německo povinnost vyplňovat příjezdový formulář (Anreiseanmeldung). 

Tranzit

NĚMECKO: cestující z ČR musí při vstupu na území Německa disponovat potvrzením o bezinfekčnosti, tj. platí povinnost předložit potvrzení o testu nebo očkování nebo prodělané infekci SARS-CoV-2 při případné kontrole.  

RAKOUSKO: osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat negativní test na covid-19, ani osvědčení o očkování nebo o uzdravení z nemoci covid-19, ani se registrovat, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC).

Podmínky návratu

Test

Cestující se při návratu nemusí prokazovat žádným z certifikátů a ani vyplňovat příjezdový formulář.

Covid opatření

Roušky

Protipandemická opatření jsou v gesci spolkových zemí (např. pravidla pro nošení roušek/FFP2 respirátorů), které s ohledem na vývoj infekce přijímají svá vlastní nařízení. Rozcestník s podrobnými informacemi 16 spolkových zemí najdete na oficiálních stránkách.

Obecně v Německu platí povinnost nošení roušek ve všech uzavřených prostorách a dopravních prostředcích.

Hotelová opatření

BAVORSKO

Od 4. 3. 2022 platí pravidlo 3G (tj. přístup očkovaným, testovaným či uzdraveným) pro přístup do restaurací, hotelů a služeb.

Z povinnosti mít u sebe doklad o bezinfekčnosti jsou vyňaty děti do dovršených 12 let (a také žáci základních škol, kteří jsou pravidelně testováni).

PCR test platí 48 h, antigenní test 24 h (dle aktuálního nařízení platného do 19. 3.)

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_15-5

Další opatření

COVID OPATŘENÍ V BAVORSKU

Od 4. 3. 2022 platí pravidlo 3G (tj. přístup očkovaným, testovaným či uzdraveným) pro přístup do restaurací, hotelů, služeb jako např. kadeřnictví, kosmetické salony a masáže, sportovních zařízení a vzdělávacích zařízení.

Z povinnosti mít u sebe doklad o bezinfekčnosti jsou vyňaty děti do dovršených 12 let (a také žáci základních škol, kteří jsou pravidelně testováni).

PCR test platí 48 h, antigenní test 24 h (dle aktuálního nařízení platného do 19. 3.)

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_15-5

Konkrétní protipandemická opatření jsou v gesci spolkových zemí (např. pravidla pro nošení roušek/FFP2 respirátorů), které s ohledem na vývoj infekce přijímají svá vlastní nařízení. Rozcestník s podrobnými informacemi 16 spolkových zemí najdete na oficiálních stránkách.

V Bavorsku platí aktuálně povinnost nošení respirátoru FFP2 ve všech veřejných uzavřených prostorách, včetně veřejné dopravy a lanovek. Platí pro děti od 16 let. Děti od 6 do 15 let musí nosit chirurgickou roušku. Výjimka platí také v restauracích při sezení u stolu a při vážných zdravotních důvodech. 

Více informací k opatřením v Bavorsku viz:

https://www.dehoga-corona.de/auflagen-praxishilfen/verordnungen-der-bundeslaender/bayern/

https://www.dehoga-bayern.de/coronavirus/faq-fragen-und-antworten/

https://www.dehoga-corona.de/fileadmin/Corona-Daten/Vordnungen/BayIfSMV_15-1_20211215.pdf

Otevřené provozy

Bary a restaurace

BAVORSKO

Od 4. 3. 2022 platí pravidlo 3G (tj. přístup očkovaným, testovaným či uzdraveným) pro přístup do restaurací, hotelů a služeb.

Z povinnosti mít u sebe doklad o bezinfekčnosti jsou vyňaty děti do dovršených 12 let (a také žáci základních škol, kteří jsou pravidelně testováni).

PCR test platí 48 h, antigenní test 24 h (dle aktuálního nařízení platného do 19. 3.)

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_15-5

Wellness

BAVORSKO

Od 4. 3. 2022 platí pravidlo 3G (tj. přístup očkovaným, testovaným či uzdraveným) pro přístup do služeb jako např. kadeřnictví, kosmetické salony a masáže.

Z povinnosti mít u sebe doklad o bezinfekčnosti jsou vyňaty děti do dovršených 12 let (a také žáci základních škol, kteří jsou pravidelně testováni).

PCR test platí 48 h, antigenní test 24 h (dle aktuálního nařízení platného do 19. 3.)

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_15-5

Sportoviště

BAVORSKO

Od 4. 3. 2022 platí pravidlo 3G (tj. přístup očkovaným, testovaným či uzdraveným) pro přístup do sportovních zařízení.

Z povinnosti mít u sebe doklad o bezinfekčnosti jsou vyňaty děti do dovršených 12 let (a také žáci základních škol, kteří jsou pravidelně testováni).

PCR test platí 48 h, antigenní test 24 h (dle aktuálního nařízení platného do 19. 3.)

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_15-5

Více informací se dozvíte na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.