image

Pravidla cestování do Rakouska
vstupní podmínky a covid opatření

Cesta není možná

Test, Očkování, Formuláře/aplikace, Jiné podmínky
Test, Očkování, Formulář, Jiné podmínky, Výjimky vlastní doprava
Roušky, Hotelová opatření, Další opatření
Sjezdovky a přepravní zařízení, Bary a restaurace, Obchody
Přijatá opatření podléhají častým změnám. Před odjezdem sledujte aktuální podmínky pro vstup do destinace i návrat zpět do ČR ​na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR a leteckého dopravce. Za případné nesplnění povinností pro vycestování kterýmkoliv z cestujících nenese CK odpovědnost.​

Je možné cestovat?

Je možné cestovat?

Cestování do Rakouska za účelem turistiky není od 22. 11. 2021 na 10 dnů možné.
Veškeré informace k zimním opatřením naleznete na covid infu pro lyžařské zájezdy.

Typ opatření Rakousko
Je možné cestovat? Ne

Podmínky vstupu

Test

Pro cestu do Rakouska je potřebné potvrzení o negativním výsledku PCR testu (ne starší 72 h) či antigenního testu (ne starší 48 h) nebo potvrzení o očkování či prodělání covid (bližší info). Platí pro osoby od 12 let.

Od 18. 8. mění Rakousko podmínky vstupu pro očkované osoby. U dvoudávkového očkování již nebude stačit pouze 1. dávka očkování. Vstup bude možný pouze s plným dvoudávkovým očkováním.

Certifikát o očkování covid-19 je uznáván za těchto podmínek:

 • kdykoliv po očkování (i po 1. dávce) za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test na onemocnění covid-19 nebo před očkováním byla prokázána přítomnost neutralizačních protilátek (doba platnosti očkování: 360 dnů od vakcinace),
 • očkování třetí dávkou se uznává po dobu následujících 360 dnů v případě, že následuje nejméně 120 dní po dokončení předchozí vakcinace.

Certifikát o prodělání onemocnění covid-19 je uznáván za těchto podmínek:

 • lékařský/úřední certifikát (v německém/anglickém jazyce) nebo lékařské potvzení na příslušném formuláři o prodělání nemoci v posledních 6 měsících nebo
 • doklad o zjištění neutralizačních protilátek v posledních 3 měsících.

Pokud cestující nebudou mít při příjezdu k dispozici lékařské potvrzení či některý z výše uvedených vstupních certifikátů (testování, očkování, prodělání onemocnění či zjistění protiltátek), jsou povinni nechat se do 24 hodin od vstupu do země otestovat v Rakousku. Do absolvování testu není stanovena karanténa. Test se má podle nařízení provádět na vlastní náklady, avšak v praxi mají být v rakouských antienních testovacích stanicích zdarma dostupné testy všem, tedy i turistům.

 Od 22. 11. 2021 se pravidla vstupu do Rakouska změnila následovně:

 • přestal se uznávat doklad o existenci neutralizačních protilátek jako doklad nízkého epidemiologického rizika,
 • jako test je akceptován pouze PCR test ne starší 72 hod.

Platnost očkovacího certifikátu se nově od 6. 12. 2021 zkracuje na 270 dní od podání libovolné vakcíny

Do 5. 12. 2021 bude přechodně jako doklad o bezinfekčnosti akceptováno též předložení potvrzení o 1. dávce očkování a současně negativního PCR testu na covid-19 platného 72 hodin od odběru, ve Vídni 48 hodin od odběru.

Cestující musí předložit písemné potvrzení o negativním výsledku testu v mezinárodním formátu nebo ve formě platného EU digitálního covid-19 certifikátu.

Očkování

Platnost očkovacího certifikátu je 360 dní od podání 2. dávky očkování. Cestující, kteří prodělali onemocnění covid-19 a mají již 1. dávku očkování, mají platnost certifikátu 360 dní od podání 1. dávky vakcíny. V případě očkování jednodávkovou vakcínou je platnost certifikátu od 22. dne do 270 dnů od očkování.

Formuláře/aplikace

Pokud návštěvník disponuje dokumentem o bezinfečnosti v předepsané podobě (certifikát o očkování / o uzdravení z onemocnění covid-19 nebo certifikát o negativním testu na covid-19 - tzv. princip 3G) nemusí vyplňovat před vstupem do Rakouska online registrační formulář.

Jiné podmínky

POZOR: na rozdíl od vstupu do země, který je možný i s antigenními či PCR testy, nejsou testy v hotelech, gastronomických, sportovních i volnočasových zařízeních akceptovány, uznává se jen platné očkování či prodělání nemoci Covid-19 v uplynulých 180 dnech! 

15. 11. vstoupilo v Rakousku v platnost nové opatření znamenající lockdown pro neočkované osoby (platí v celém Rakousku). Zatím má platit 10 dní, tedy do 24. 11. Situace bude průběžně vyhodnocována.

Osoby bez očkování / bez dokladu o prodělání nemoci během posledních 180 dní mohou domov a jeho nejbližší okolí opouštět jen v několika málo nejnutnějších případech jako např. při cestě do práce / školy, při návštěvě lékaře, při cestě na očkování, na bohoslužbu apod. Zároveň začalo opatření „2G“ platit pro všechny obchody mimo ty se zbožím denní potřeby (potraviny, drogerie…).

Výjimka platí nadále pro děti do 12 let. Děti na základní škole (tedy do 14-15 let) mohou doložit průkaz o pravidelném testování ve škole, tzv. Ninja Pass. Pro děti přijíždějící na dovolenou ze zahraničí zatím oficiálně nic podobného uznáváno není.

Od 22. 11. platí tato protikoronavirová pravidla i pro očkované. Lidé tedy budou smět z domu jen při cestě do práce, pro zboží základní potřeby, do zdravotnických zařízení a ven na zdravotní procházku. Opatření by zpočátku měla platit deset dní. Po vyhodnocení jejich účinnosti je vláda může prodloužit o dalších deset dní, nejpozději 12. prosince by měl lockdown i pro očkované skončit. Poté bude platit jen lockdown pro neočkované. Situace bude průběžně vyhodnocována.

Neočkovaní i očkovaní tedy nemohou provádět nákupy jiných než nezbytných věcí, nemohou navštěvovat vánoční trhy, restaurace, volnočasová zařízení, kulturní a společenské akce apod., ani se ubytovat v ubytovacích zařízeních za turistickým účelem. Při vstupu do uzavřených prostor si musejí nasadit respirátor bez ventilu (minimálně FFP2).

Typ opatření Rakousko
Test Ano
Očkování Ano
Formuláře/aplikace Ano s výjimkou
Jiné podmínky Ano
Výjimky vlastní doprava Ne

Podmínky návratu

Test

Dle nařízení vlády ČR je od 9. 7. 2021 před návratem do České republiky nutné podstoupit PCR test (jehož provedení není na začátku cesty starší 72 h) nebo antigenní test (provedení není starší než 48 h) a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku.
Po návratu do ČR musí cestující předložit PCR test provedený v ČR nejdříve 5. den a nejpozději 14. den od příletu zpět.

Děti do 12 let (11,99 let) jsou osvobozeny od testování.

Očkování

Výjimka z testování pro návrat do ČR - cestování v období koronaviru

Pokud předložíte:

vytištěné písemné lékařské potvrzení o prodělané nemoci covid-19 v anglickém jazyce, ve kterém váš lékař potvrdí, že:

 • nemáte klinické známky onemocnění covid-19,
 • prokazatelně jste prodělali onemocnění covid-19,
 • z důvodu pozitivního výsledku PCR testu jste absolvovali izolaci,
 • od prvního pozitivního výsledku PCR testu uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní,

vytištěný národní certifikát v anglickém jazyce o očkování proti onemocnění covid-19, přičemž uplynulo:

 • v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní od završení vakcinace,
 • v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní od aplikace očkovací látky,

pak při cestě zpět do ČR NENÍ TŘEBA:

 • test před odjezdem v destinaci (pokud ho nevyžaduje přepravní společnost nebo tranzitní země),
 • případně test po příjezdu do ČR.

Důležité upozornění: výjimka z testování v destinaci před odjezdem zpět do ČR neplatí, pokud potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19 vyžaduje přepravní společnost nebo tranzitní země. Vstupní podmínky se mohou měnit, vždy si prosím ověřte tuto informaci těsně před odjezdem/příjezdem u CK nebo u dané přepravní společnosti.

S dotazy ohledně lékařského potvrzení se prosím obracejte na Ministerstvo zdravotnictví ČR, které toto rozhodnutí vydalo.

Formulář

Před návratem do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář. Výjimku mají děti do 12 let.

Jiné podmínky

Do výsledku testu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS.

Výjimky vlastní doprava

V případě individuální dopravy je možnost provést PCR test až po příjezdu do ČR a to nejdříve 5. den a nejpozději 14. den od návratu.

Typ opatření Rakousko
Test Ano s výjimkou
Očkování Ano s výjimkou
Formulář Ano
Samoizolace Ne
Jiné podmínky Ano
Výjimky vlastní doprava Ano

Covid opatření

Roušky

Ve všech obchodech, provozovnách služeb a v prostředcích veřejné dopravy, muzeích, knihovnách apod. je povinné nošení respirátoru FFP2.

Hotelová opatření

V hotelech, gastronomických, sportovních i volnočasových zařízeních platí od 8. 11. opatření „2G“, tj. povinnost prokázat se dokladem o ukončeném očkování (platnost 360 dní, od 6. 12. platnost 270 dní, 1. a 2. dávka v odstupu minimálně 14 dní) nebo o prodělané nemoci Covid-19 (během posledních 180 dnů). U dětí platí povinnost až od 12 let. 

Pro 3. dávku očkování je platnost dokladu 360 dnů od podání, od 6. 12. platnost 270 dnů. Mezi posledními dávkami musí být odstup minimálně 120 dní.

POZOR: na rozdíl od vstupu do země, který je možný i s antigenními či PCR testy, nejsou testy v hotelech, gastronomických, sportovních i volnočasových zařízeních akceptovány, uznává se jen platné očkování či prodělání nemoci Covid-19 v uplynulých 180 dnech

Hosté v ubytovacích zařízeních musí předložit platný doklad o bezinfekčnosti při příjezdu (viz výše), a pokud budou využívat i další služby (např. stravování v hotelové restauraci, wellness, sport apod.), musí mít platný doklad po celou dobu pobytu a na vyžádání jej předložit. Nošení respirátoru zde není povinné.

Bazény či hotelová wellness centra mohou být v provozu při dodržení hygienických předpisů daných rakouským ministerstvem zdravotnictví. Pro hosty i zde platí, že musí disponovat platným dokladem o bezinfekčnosti.

Další opatření

Veškeré informace k zimním opatřením naleznete na oficiálních stránkách a covid infu pro lyžařské zájezdy.

Typ opatření Rakousko
Roušky Ano
Omezení pohybu Ne
Hotelová opatření Ano s výjimkou
Další opatření Ano

Otevřené provozy

Sjezdovky a přepravní zařízení

Veškeré informace k zimním opatřením naleznete na covid infu pro lyžařské zájezdy.

Bary a restaurace

V restauracích platí povinnost mít doklad o bezinfekčnosti (POZOR: na rozdíl od vstupu do země, který je možný i s antigenními či PCR testy, nejsou v barech a restauracích testy akceptovány, uznává se jen platné očkování či prodělání nemoci covid-19 v uplynulých 180 dnech) a při návštěvě delší než 15 minut platí pro hosty registrační povinnost. 

Stravování formou bufetu je při dodržení daných hygienických předpisů povoleno.

Nošení respirátoru není v restauracích povinné. 

Dezinfekční přípravky jsou k dispozici.

Dále platí pro hosty tato pravidla a doporučení:

 • provádět rezervace předem a zabránit tak tvoření front na recepci a v restauraci,
 • řídit se instrukcemi zaměstnanců ubytovacích zařízení,
 • nepodávat si ruce a neobjímat se,
 • mýt si ruce několikrát denně mýdlem po dobu alespoň 30 sekund,
 • nesahat si neumytýma rukama do obličeje,
 • kýchat pouze do kapesníku či rukávu,
 • necestovat při známkách nemoci; pokud se příznaky nemoci objeví v průběhu pobytu, informovat o tom ubytovatele,
 • respektovat pokyny zaměstnanců a věnovat pozornost nápisům a informačním tabulím.

Obchody

Ve všech obchodech je nutnost mít respirátor FFP2.

Typ opatření Rakousko
Sjezdovky a přepravní zařízení Ano
Bary a restaurace Ano
Obchody Ano
Sportoviště Doplňující informace

Více informací se dozvíte na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.