image

Pravidla cestování do Rakouska
vstupní podmínky a covid opatření

Cesta je možná bez omezení

Přijatá opatření podléhají častým změnám. Před odjezdem sledujte aktuální podmínky pro vstup do destinace i návrat zpět do ČR ​na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR a leteckého dopravce. Za případné nesplnění povinností pro vycestování kterýmkoliv z cestujících nenese CK odpovědnost.​

Je možné cestovat?

Je možné cestovat?

Cestování do Rakouska je možné bez omezení.

Typ opatření Rakousko
Je možné cestovat? Ano

Podmínky vstupu

Test

Cestující před cestou do Rakouska nemusí od 16. 5. 2022 prokazovat bezinfekčnost.

Jiné podmínky

Podmínky vstupu pro klienty z Polska.

Podmínky návratu

Test

Pro návrat ze zemí EU není pro české občany vyžadováno očkování a ani certifikát.

Covid opatření

Roušky

Nošení respirátoru FFP2 je nyní povinné již jen ve zdravotnických zařízeních, pečovatelských domech a domech pro seniory. Ve Vídni je nutné nosit respirátor v lékárnách a v hromadné dopravě. Děti do 6 let mají výjimku v nošení respirátoru, dětem od 6 do 14 let stačí rouška.

Další opatření

Více informací o aktuálně platných opatřeních na oficiálních stránkách.

Dílčí opatření v jednotlivých spolkových zemích se mohou lišit. Aktuální informace na oficiálních stránkách.

Otevřené provozy

Sjezdovky a přepravní zařízení

Aktuální vstupní podmínky pro lyžování v Rakousku naleznete na zimním covid infu.

Bary a restaurace

Platí tato pravidla a doporučení:

  1. provádět rezervace předem a zabránit tak tvoření front na recepci a v restauraci,
  2. řídit se instrukcemi zaměstnanců ubytovacích zařízení,
  3. nepodávat si ruce a neobjímat se,
  4. mýt si ruce několikrát denně mýdlem po dobu alespoň 30 sekund,
  5. nesahat si neumytýma rukama do obličeje,
  6. kýchat pouze do kapesníku či rukávu,
  7. necestovat při známkách nemoci; pokud se příznaky nemoci objeví v průběhu pobytu, informovat o tom ubytovatele,
  8. respektovat pokyny zaměstnanců a věnovat pozornost nápisům a informačním tabulím.

Více informací se dozvíte na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.