image

Pravidla cestování do Rakouska
vstupní podmínky a covid opatření

Cesta je možná bez omezení

Přijatá opatření podléhají častým změnám. Před odjezdem sledujte aktuální podmínky pro vstup do destinace i návrat zpět do ČR ​na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR a leteckého dopravce. Za případné nesplnění povinností pro vycestování kterýmkoliv z cestujících nenese CK odpovědnost.​

Podmínky vstupu

Test

Cestující před cestou do Rakouska nemusí od 16. 5. 2022 prokazovat bezinfekčnost.

Jiné podmínky

Podmínky vstupu pro klienty z Polska.

Podmínky návratu

Test

Pro návrat ze zemí EU není pro české občany vyžadováno očkování a ani certifikát.

Covid opatření

Roušky

Nošení respirátoru FFP2 je nyní povinné již jen na vybraných místech – např. v prostředcích hromadné dopravy, v prodejnách potravin, v nemocnicích a lékárnách.

Regionálně mohou být zaváděna přísnější opatření. Více informací zde.

Další opatření

Více informací o aktuálně platných opatřeních na oficiálních stránkách.

Dílčí opatření v jednotlivých spolkových zemích se mohou lišit. Aktuální informace na oficiálních stránkách.

Otevřené provozy

Bary a restaurace

Platí tato pravidla a doporučení:

  1. provádět rezervace předem a zabránit tak tvoření front na recepci a v restauraci,
  2. řídit se instrukcemi zaměstnanců ubytovacích zařízení,
  3. nepodávat si ruce a neobjímat se,
  4. mýt si ruce několikrát denně mýdlem po dobu alespoň 30 sekund,
  5. nesahat si neumytýma rukama do obličeje,
  6. kýchat pouze do kapesníku či rukávu,
  7. necestovat při známkách nemoci; pokud se příznaky nemoci objeví v průběhu pobytu, informovat o tom ubytovatele,
  8. respektovat pokyny zaměstnanců a věnovat pozornost nápisům a informačním tabulím.

Více informací se dozvíte na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.