image

Pravidla cestování do Keni
vstupní podmínky a covid opatření

Cesta je možná bez omezení

Přijatá opatření podléhají častým změnám. Před odjezdem sledujte aktuální podmínky pro vstup do destinace i návrat zpět do ČR ​na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR a leteckého dopravce. Za případné nesplnění povinností pro vycestování kterýmkoliv z cestujících nenese CK odpovědnost.​

Podmínky vstupu

Test

Aktuální podmínky platné od 9. května 2023:

Cestující již nepředkládají žádné doklady o bezinfekčnosti, tj. ani doklad o očkování proti C-19 ani potvrzení o negativním testu.

Formuláře/aplikace

Pozor! 

Pouze cestující s příznaky chřipkového onemocnění jsou povinni vyplnit on-line příjezdový formulář dostupný na adrese: https://ears.health.go.ke/airline_registration/

Zároveň jsou cestující s příznaky po příjezdu do Keni povinni podrobit se antigennímu testu na vlastní náklady. V případě pozitivního výsledku bude  na jejich náklady proveden test opakovaný. Cestující s těžkými příznaky se podrobí izolaci.

Cestující směřující z Keni jsou povinni dodržovat cestovní, zdravotní a C-19 předpisy tranzitních a cílových států.

Jakýkoli letecký přepravce může zvážit provedení RDT nebo PCR testů u cestujících do/z Keni.

Jiné podmínky

POZOR, DŮLEŽITÁ INFORMACE!  
 

Keňská republika od 1. ledna 2024 zavedla registrační systém ETA (Electronic Travel Authorisation). Doposud vydaná elektronická víza stále zůstávají v platnosti a lze je k cestě do Keni využít. Nově však nelze systémem e-visa žádat o povolení ke vstupu, jediným funkčním systémem je právě ETA. Cena je 32 USD, délka vyřízení cca 3 dny (72 hodin). Žádost musí mít vyplněnou i děti bez rozdílu věku. Více informací o žádosti a systému ETA najdete zde.

Manuál k registraci ETA.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Ministerstvo vnitra či Velvyslanectví Keňské republiky v Berlíně příslušné pro Českou republiku.

Podmínky návratu

Test

Od 9. 4. 2022 již není nutné předkládat při návratu do ČR test nebo očkování.

 

Více informací se dozvíte na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.