image

Pravidla cestování na Kubu
vstupní podmínky a covid opatření

Cesta je možná bez omezení

Přijatá opatření podléhají častým změnám. Před odjezdem sledujte aktuální podmínky pro vstup do destinace i návrat zpět do ČR ​na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR a leteckého dopravce. Za případné nesplnění povinností pro vycestování kterýmkoliv z cestujících nenese CK odpovědnost.​

Je možné cestovat?

Je možné cestovat?

Cestování na Kubu je povoleno bez omezení, potřebujete však vízovou kartu a zároveň QR kód, který obdržíte po vyplnění příjezdového formuláře (zde návod k vyplnění).

Typ opatření Kuba
Je možné cestovat? Ano

Podmínky vstupu

Test

Cestující nemusí při cestě na Kubu předkládat test ani očkování.

Formuláře/aplikace

Všichni cestující na Kubu jsou od 23. ledna 2023 povinni vyplnit digitální formulář cestujícího jako místopřísežné prohlášení platné pro předložení letecké společnosti a pohraničním orgánům.
Formulář musí uživatel vyplnit nejdříve 48 hodin před odletem. Po vyplnění se vygeneruje QR kód, který při příletu předloží příslušnému orgánu v digitálním nebo tištěném formátu. Tento kód zajišťuje návštěvníkům urychlený přístup k jednotlivým službám v destinaci.

Cestující rodiny vyplní formulář samostatně pro každého ze svých členů. QR kód pro vstup musí mít každý cestující včetně dětí do 2 let. Zákonný zástupce nezletilých a handicapovaných osob je zodpovědný za vyplnění jejich formulářů.

Návod k vyplnění příjezdového formuláře. Pozn.: údaje o očkování a testování covid-19 nejsou povinné a nemusíte je vyplňovat.

Podmínky návratu

Test

Cestující při návratu do ČR nemusí předkládat negativní test ani očkovací certifikát.

Více informací se dozvíte na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.