image

Pravidla cestování do Francie
vstupní podmínky a covid opatření

Cesta je možná za určitých podmínek

Přijatá opatření podléhají častým změnám. Před odjezdem sledujte aktuální podmínky pro vstup do destinace i návrat zpět do ČR ​na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR a leteckého dopravce. Za případné nesplnění povinností pro vycestování kterýmkoliv z cestujících nenese CK odpovědnost.​

Je možné cestovat?

Je možné cestovat?

Cestování do Francie je v období pandemie koronaviru povoleno za splnění určitých podmínek.

Francie od 14. 3. 2022 pozastavuje povinnost předkládání očkovacího pasu pro přístup ke službám tam, kde byl doposud požadován (vybraná ubytování, restaurace, sportovní aktivity včetně lanovek v lyžařských střediscích, muzea, divadla, kina atd.). Bude vyžadován pouze ve zdravotnických zařízeních. Od stejného data již kromě přepravních prostředků (týká se i uzavřených lanovek) a zdravotnických zařízení nebude vyžadováno nošení roušky / respirátoru.

Typ opatření Francie
Je možné cestovat? Ano s výjimkou

Podmínky vstupu

Test

Cestující v rámci států EU (i tranzitující) musí pro vstup do Francie předložit:

  • potvrzení o provedeném očkování (7 dní po druhé vakcíně Pfizer, Moderna, AstraZeneca či 4 týdny po vakcíně Janssen od firmy Johnson & Johnson nebo 7 dní po první dávce vakcíny, pokud osoba prodělala nemoc covid-19) nebo
  • certifikát o prodělání nemoci covid-19 s platností od 11 dne a max. do 180 dnů od pozitivního testu na covid-19 nebo
  • negativní PCR test ne starší než 72h / antigenní test ne starší než 48h

Platí pro všechny osoby od 12 let.

Evropský očkovací certifikát má maximální platnost 9 měsíců od podání poslední dávky základního očkování. 

Formuláře/aplikace

Příjezdový formulář vyplňují pouze cestující (i tranzitující) ze zemí mimo EU.  
Platí pro všechny osoby i děti.

Připravili jsme pro vás návod na vyplnění bezinfekčnosti.

Tranzit

NĚMECKO: cestující z ČR musí při vstupu na území Německa disponovat potvrzením o bezinfekčnosti, tj. platí povinnost předložit potvrzení o testu nebo očkování nebo prodělané infekci SARS-CoV-2 při případné kontrole.  

ŠVÝCARSKO: v případě kontinuálního průjezdu Švýcarskem BEZ JAKÝCHKOLI ZASTÁVEK není třeba vyplňovat příjezdový formulář ani neplatí povinnost testování a karantény. VJEZD DO ZEMĚ JE TRANZITUJÍCÍM UMOŽNĚN.

ITÁLIE: tranzit zůstává povolen bez testu vlastním vozidlem, pokud tento nepřesáhne 36 hodin. I v případě tranzitu vlastním dopravním prostředkem je však třeba vyplnit digitální elektronický formulář.

RAKOUSKO: osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat negativní test na covid-19, ani osvědčení o očkování nebo o uzdravení z nemoci covid-19, ani se registrovat, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC). 

Podmínky návratu

Test

Pro návrat ze zemí EU není pro české občany vyžadováno očkování a ani certifikát.

Covid opatření

Roušky

Rouška je povinná ve všech uzavřených veřejných prostorách a na trzích pro všechny osoby starší 11 let na celém území. Toto opatření se týká chodců, motocyklistů i uživatelů koloběžek. Nenošení roušky může být postihováno pokutou 135 EUR, v případě opakování přestupku do 15 dnů se pokuta zvyšuje na 3 750 EUR. Roušky jsou povinné i ve veřejné dopravě. Cestující, kteří necestují společně, musejí dodržovat co největší vzdálenosti.

Doprava

Stále platí povinnost nosit roušku a dodržovat minimální bezpečnou vzdálenost 1 m mezi cestujícími.
Platí povinnost předložení evropského covid pasu (certifikát o provedeném testu či ukončeném očkování či prodělání nemoci covid-19 v posledních 6 měsících) pro cestování vlakem či dálkovým autobusem.

Další opatření

Od 14. 3. 2022 již kromě přepravních prostředků (týká se i uzavřených lanovek) a zdravotnických zařízení nebude vyžadováno nošení roušky / respirátoru.

Pokud se osoba setká s jinou osobou infikovanou covid-19 nebo onemocní covid-19, tak je třeba striktně dodržovat základní hygienická bariérová gesta a navštívit nejbližšího všeobecného lékaře či pohotovost. Lékař rozhodne o předepsání testu na covid-19 a případného typu izolace nemocného (domácí izolace, hotel či hospitalizace) a uvědomí státní hygienické autority. Jedná se o neodkladnou zdravotní péči v rámci EHIC. Před odjezdem z ČR je třeba zkontrolovat platnost Evropské karty zdravotního pojištění (EHIC) a sjednat cestovní pojištění.

Otevřené provozy

Sjezdovky a přepravní zařízení

Od 14. 3. 2022 je pozastavena povinnost předkládání očkovacího pasu pro přístup ke službám tam, kde byl doposud požadován, tedy i včetně lyžařských vleků a lanovek! 

Bary a restaurace

 

 

Sportoviště

Nejpodrobnější informace jsou k dispozici na francouzském vládním webu: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Více informací se dozvíte na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.