image

Pravidlá cestovania USA
vstupné podmienky a covid opatrenia

Prijaté opatrenia podliehajú castým zmenám. Pred odchodom sledujte aktuálne podmienky pre vstup do destinácie aj návrat spät do SR na webe Ministerstva zahranicných vecí SR a leteckého dopravcu. Za prípadné nesplnenie povinností pre vycestovanie ktorýmkolvek z cestujúcich nenesie CK zodpovednost.

Je možné cestovať?

Je možné cestovať?

Cestovanie do USA je v období pandémie koronavírusu povolené za splnenia určitých podmienok.

Od 12. júna 2022 nie je potrebné na vstup na územie Spojených štátov amerických predložiť negatívny výsledok testu na COVID-19. Povinnosť byť zaočkovaný zostáva zachovaná.


 

Typ opatrení USA
Je možné cestovať? Áno s výnimkou

Podmienky vstupu

Test

Od 12. júna 2022 nie je potrebné na vstup na územie Spojených štátov amerických predložiť negatívny výsledok testu na COVID-19.

Očkovanie

Od 8. novembra je umožnené do Spojených štátov amerických letecky cestovať všetkým osobám, ktoré sú plne zaočkované proti COVID-19.
 
Uvedené obmedzenia sa nevzťahujú na štátnych občanov Spojených štátov amerických, osoby s udeleným trvalým pobytom na území Spojených štátov amerických (tzv. Green Card), prisťahovalcov, deti mladšie ako 18 rokov a pod.
 
Za plne zaočkovanú osobu je považovaná osoba, ktorá:
•    bola pred najmenej 2 týždňami (14 dňami) zaočkovaná dávkou jednodávkovej vakcíny;
•    bola pred najmenej 2 týždňami (14 dňami) zaočkovaná druhou dávkou dvojdávkovej vakcíny;
•    bola pred najmenej 2 týždňami (14 dňami) zaočkovaná kompletnou sériou aktívnej vakcíny (nie placebo) od AstraZeneca alebo Novavax;
•    bola pred najmenej 2 týždňami (14 dňami) zaočkovaná druhou dávkou kombinovanej vakcíny od rôznych výrobcov (tzv. mix-match vaccination).
 Podrobnejšie informácie a zoznam vakcín akceptovaných v Spojených štátoch amerických je uvedený na webovom sídle Centra kontroly a prevencie chorôb (CDC).

Osoby, ktoré ešte nedovŕšili 18 rokov, môžu cestovať do USA bez obmedzení.
 
 

Formuláre / aplikácie

Od 6. decembra 2021 sa od cestujúcich vyžaduje potvrdenie vo forme prehlásenia, že všetky informácie, ktoré o sebe uviedli sú pravdivé. Tlačivo prehlásenia a podrobnejšie informácie sú uvedené na webovom sídle Centra kontroly a prevencie chorôb.

Karanténa

Od plne nezaočkovaných osôb je navyše možné vyžadovať, aby sa podrobili testu na ochorenie COVID-19 3-5 dní po vstupe na územie Spojených štátov amerických, zostali v samoizolácii 7 dní po vstupe na územie Spojených štátov amerických (to aj v prípade negatívneho výsledku testu). V prípade, ak sa takáto osoba plánuje na území Spojených štátov amerických zdržať viac ako 60 dní, je od nej možné vyžadovať, aby sa nechala v Spojených štátoch amerických plne zaočkovať.
 
Po prílete do Spojených štátov amerických je potrebné rešpektovať aj prípadné štátne ustanovenia týkajúce sa karantény
 

Typ opatrení USA
Test Nie
Očkovanie Áno
Formuláre / aplikácie Áno
Karanténa Áno s výnimkou

Podmienky návratu

Test

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby.
 
Naďalej však odporúčame obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.

Typ opatrení USA
Test Nie
Očkovanie Nie
Formulár Nie
Karanténa Nie
Iné podmienky Nie

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahranicných vecí SR.