image

Pravidlá cestovania Tanzánia - Zanzibar
vstupné podmienky a covid opatrenia

Prijaté opatrenia podliehajú častým zmenám. Pred odchodom sledujte aktuálne podmienky pre vstup do destinácie aj návrat späť do SR na webe Ministerstva zahranicných vecí SR a leteckého dopravcu. Za prípadné nesplnenie povinností pre vycestovanie ktorýmkoľvek z cestujúcich nenesie CK zodpovednosť.

Je možné cestovať?

Je možné cestovať?

Cestovanie na Zanzibar je v období pandémie koronavírusu povolené bez obmedzenia.

Typ opatrení Tanzánia - Zanzibar
Je možné cestovať? Áno

Podmienky vstupu

Test

Cestujúci nemusia pri vstupe na Zanzibar preukazovať bezinfekčnosť.

Formuláre / aplikácie

Cestujúci sú povinní vyplniť online príjazdový formulár počas 24 hodín pred príletom na Zanzibar. Po vyplnení formulára dostane hosť jedinečný zdravotný kód (Unique Health Code), ktorý predloží ku kontrole pri prílete.

Návod na vyplnenie príjazdového formulára.

Iné podmienky

Pri prílete na Zanzibar môže byť cestujúcim vykonaná kontrola teploty a zdravotného stavu prípadne náhodný antigénový test. Cestujúci s príznakmi ochorenia covid-19 budú okamžite izolovaní.

Podmienky návratu

Test

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby.
 
Naďalej však odporúčame obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahranicných vecí SR.