image

Pravidlá cestovania do Keni
vstupné podmienky a covid opatrenia

Test, Očkovanie, Formuláre / aplikácie
Rúška, Obmedzenie pohybu, Hotelové opatrenia, Kúpanie
Prijaté opatrenia podliehajú castým zmenám. Pred odchodom sledujte aktuálne podmienky pre vstup do destinácie aj návrat spät do SR na webe Ministerstva zahranicných vecí SR a leteckého dopravcu. Za prípadné nesplnenie povinností pre vycestovanie ktorýmkolvek z cestujúcich nenesie CK zodpovednost.

Je možné cestovať?

Je možné cestovať?

Cestovanie do Kene je v období pandémie koronavírusu povolené za splnenia určitých podmienok.

Typ opatrení Keňa
Je možné cestovať? Áno s výnimkou

Podmienky vstupu

Test

Od 28. decembra 2021 musí mať každý cestujúci prichádzajúci do krajiny letecky COVID vakcinačný certifikát a všetci cestujúci prichádzajúci do Kene sa musia preukázať tiež platným PCR negatívnym testom, ktorý musí byť vykonaný do 72 hodín pre cestou bez ohľadu na to, akým spôsobom do krajiny cestujú.
 
Deti mladšie ako 5 rokov sú od tejto požiadavky oslobodené.
 
Negatívny PCR test musí byť verifikovaný prostredníctvom tzv. Trusted Travel Initiative (TT). Osoby prichádzajúce z krajín, ktoré zatiaľ nie sú súčasťou platformy Trusted Travel Initiative, musia na verifikáciu výsledku testu použiť nástroj prostredníctvom tzv. Partnerstva Global Haven. Systém má zabudované mechanizmy na identifikáciu falošných zdravotných certifikátov.
 
Doklad vždy musí byť v anglickom jazyku obsahovať meno a priezvisko osoby zhodné s dokladom totožnosti, s ktorým cestuje, názov laboratória, ktoré testovanie vykonalo (názov, adresu alebo iné kontaktné údaje), miesto a dátum vyhotovenia a výsledok napr. (NEGATIVE), ktorý umožňuje interpretáciu dokumentu.

Na letisku sa vykonávajú náhodné antigénové testy. Cestujúci, ktorý bude mať pozitívny antigén test alebo bude prejavovať symptómy ochorenia, bude počas 10 dní izolovaný v zariadení určenom Ministerstvom zdravotníctva na vlastné náklady, alebo bude v domácej izolácii v prípade návratu Keňanov a rezidentov. Pred prepustením budú znova podrobení  PCR testu na COVID-19.
 

Očkovanie

Od 28. decembra 2021 musí mať každý cestujúci prichádzajúci do krajiny letecky COVID vakcinačný certifikát a negatívny výsledok testu PCR nie starší ako 72 hodín, ktorý musí vopred uložiť na online platformu.  Letecké spoločnosti budú kontrolovať tieto dva dokumenty pri odbavovaní pasažierov pred odletom. Pri prílete na cieľové letisko v Keni, už nebudú prebiehať fyzické kontroly dokumentov.
 
Od 21. decembra 2021, všetci cestujúci, ktorí prichádzajú do Kene z akékoľvek miesta vstupu, musia mať osvedčenie o plnom očkovaní proti COVID-19. 
 
Nasledujúce kategórie cestujúcich sú vyňaté z tejto požiadavky:

•    Cestujúci mladší ako osemnásť (18) rokov.
•    Cestujúci so zdravotným stavom, ktoré sa nezlučuje s očkovaním proti COVID-19. Od týchto osôb sa vyžaduje, aby predložili oficiálne potvrdenie od ošetrujúceho lekára, v ktorom bude podrobne uvedený zdravotný dôvod vylučujúci očkovanie.
•    Cestujúci, ktorí sa prekonali COVID-19 alebo dostali rekonvalescenčnú plazmu v predchádzajúcich 90 dňoch. Od takýchto osôb sa vyžaduje, aby predložili potvrdenie od ošetrujúceho lekára, v ktorom bude uvedené, že sa daná osoba mohla zotaviť z aktívnej infekcie počas predchádzajúcich 90 dní.
•    Vracajúci sa nezaočkovaní Keňania, ktorí majú komplikovaný prístup alebo nemajú žiadny prístup k vakcínam v krajine ich súčasného pobytu. Všetky tieto osoby, musia byť pripravené na očkovanie ihneď po príchode a pred odletom sa musia zaregistrovať na očkovanie na platforme Chanjo-Ke. Tento doklad o registrácii bude vyžadovaný pred vstupom do krajiny.
 
Všetci cestujúci prichádzajúci do Kene sa musia preukázať tiež platným PCR negatívnym testom, ktorý musí byť vykonaný do 72 hodín pre cestou bez ohľadu na to, akým spôsobom do krajiny cestujú.
 
Deti mladšie ako 5 rokov sú od tejto požiadavky oslobodené.

Formuláre / aplikácie

Všetci cestujúci, vrátane tranzitu, musia ešte pred príchodom do Kene vyplniť elektronický zdravotný formulár tzv. Travelers Health Surveillance Form. Po odoslaní formulára dostane cestujúci QR kód, ktorý musí byť pri vstupe do Kene predložený imigračným úradníkom. Následne je povinnosť hlásiť aktuálny zdravotný stav prostredníctvom mobilnej aplikácie jitenge, alebo sms po dobu 14 dní.

Karanténa

Na letisku sa vykonávajú náhodné antigénové testy. Cestujúci, ktorý bude mať pozitívny antigén test alebo bude prejavovať symptómy ochorenia, bude počas 10 dní izolovaný v zariadení určenom Ministerstvom zdravotníctva na vlastné náklady, alebo bude v domácej izolácii v prípade návratu Keňanov a rezidentov. Pred prepustením budú znova podrobení  PCR testu na COVID-19.

Iné podmienky

Veľvyslanectvo SR v Nairobi dôrazne odporúča každému turistovi uzavrieť pred cestou do Kene komerčné zdravotné poistenie, zahŕňajúce aj prípadnú liečbu COVID-19 a to počas celej dĺžky pobytu.
 
Podmienky odchodu

Cestujúci sú povinní overiť si požiadavky cieľovej krajiny a krajín tranzitu ohľadom pandémie COVID-19. Ak sa v cieľovej krajine vyžaduje negatívny PCR test, cestujúci sú povinní absolvovať test na COVID-19 v overených laboratóriách v Keni. Po absolvovaní testu cestujúci následne obdrží SMS z PanaBIOS ako aj e-mail z laboratória a PanaBIOS (admin@panabios.org) s internetovým odkazom, ktorý ich usmerní pri vygenerovaní tzv. verifikačného TT kódu/certifikátu. Cestujúcim sa zároveň v tejto súvislosti odporúča skontrolovať aj e-mailový priečinok so spamom. Testovanie antigénovým testom tesne pred odletom, je na rozhodnutí a uvážení ktorejkoľvek leteckej spoločnosti, odlietajúcej z alebo prilietajúcej do Kene.
 
Všetci cestujúci do krajín, kde sa vyžaduje antigénové testovanie niekoľko hodín pred odletom, budú požiadaní podstúpiť tesne pred cestou rýchly antigénový test v zariadení na letisku, ktoré určilo ministerstvo zdravotníctva a výsledky testu následne uložiť na platformu Travel Trusted.


 

Typ opatrení Keňa
Test Áno s výnimkou
Očkovanie Áno s výnimkou
Formuláre / aplikácie Áno
Karanténa Doplňujúce informácie
Iné podmienky Doplňujúce informácie

Podmienky návratu

Test

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby.
 
Naďalej však odporúčame obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.

Iné podmienky

 

 

Typ opatrení Keňa
Test Nie
Očkovanie Nie
Formulár Nie
Karanténa Nie
Iné podmienky Nie

Covid opatrenia

Rúška

Platí povinnosť nosiť ochranné rúška na verejnosti. Odporúčanie dodržiavať striktné hygienické pravidlá a spoločenský odstup.

Obmedzenie pohybu

S ohľadom na ochranu vášho zdravia i zdravia ostatných dbajte na dovolenke na zvýšenú hygienu rúk a dodržiavajte dostatočný odstup od ostatných ľudí.

Hotelové opatrenia

V hoteloch platia tieto pravidlá:

 • zvýšené požiadavky na čistenie, vetranie a dezinfekciu spoločných priestorov, izieb a dotykových častí vybavenia (ovládače, trezory, vypínače, platobné terminály, kľúče atď.),
 • obmedzenia kapacity spoločných priestorov, výťahov atď.,
 • povinnosť dodržiavanie spoločenského odstupu a inštalácia podlahových značiek,
 • dezinfekčné prostriedky k dispozícii,
 • podpora bezkontaktných platieb a on-line check-inu (v niektorých hoteloch),
 • podpora elektronickej podoby dôležitých informácií, jedálnych a nápojových lístkov za využitia QR kódov (v niektorých hoteloch) apod.
 • používanie klimatizácie nie je vo väčšine prípadov obmedzené, platia zvýšené požiadavky na pravidelné čistenie a dezinfekciu filtrov klimatizačných jednotiek.

Niektoré hotely pri príchode vyžadujú, aby noví hostia podstúpili meranie telesnej teploty.

V hotelových reštauráciách platí:

 • zvýšené požiadavky na čistotu a dezinfekciu priestorov,
 • dodržiavanie pravidiel sociálneho odstupu,
 • rozmiestnenie stolov v súlade s pravidlami sociálneho odstupu, prípadne obmedzenia kapacity reštaurácie,
 • obmedzenie priameho kontaktu hostí s jedlom,
 • uprednostnenie stravovanie servírovanú formou (prípadne bufety obsluhované hotelovým personálom),
 • minimalizácia samoobslužného použitie automatov na nápoje,
 • zavedenie plexisklových zásten pod.

Stravovanie formou bufetových stolov je povolené, ale bez priameho kontaktu hostí s jedlom (uprednostňované servírovanie jedla priamo personálom hotela vybaveným ochrannými pomôckami či príprava pokrmov priamo pred hosťom - tzv. Show cooking).

Vzhľadom na situáciu môžu byť niektoré hotelové služby v súvislosti so zaistením bezpečnosti a ochranou zdravia klientov obmedzené. Bližšie informácie sa dozviete v popise hotela.

Kúpanie

Na plážach musí byť dodržiavaný stanovený sociálny odstup medzi osobami (väčšinou 1,5 metra). Stanovenú vzdialenosť je nutné dodržiavať medzi ležadlami a slnečníkmi, prípadne medzi osuškami (pokiaľ nejde o osoby v rámci jednej rodiny či skupiny). Ďalej sú zvýšené požiadavky na čistotu a dezinfekciu prenajímaných ležadiel a slnečníkov aj na plážové zázemie (sprchy, prezliekarne a pod.). Kapacita plážových reštaurácií je obmedzená vzhľadom na dodržiavanie stanovených sociálnych odstupov (medzi stoly a pod.).

Vonkajšie bazény sú vo väčšine prípadov v prevádzke s obmedzenou kapacitou počtu osôb. Voda musí byť starostlivo filtrovaná a čistená. Je povinné dodržiavať limit počtu osôb v bazéne a požadovanú minimálnu vzdialenosť medzi ležadlami.

Ďalšie opatrenia

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahraničných vecí SR.

Typ opatrení Keňa
Rúška Áno s výnimkou
Obmedzenie pohybu Áno s výnimkou
Hotelové opatrenia Áno s výnimkou
Kúpanie Áno s výnimkou
Ďalšie opatrenia Doplňujúce informácie

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahranicných vecí SR.