image

Pravidlá cestovania Taliansko
vstupné podmienky a covid opatrenia

Test, Očkovanie, Formuláre / aplikácie, Karanténa, Iné podmienky
Očkovanie, Formulár, Karanténa, Iné podmienky
Bary a reštaurácie, Obchody, Wellness, Turistické atrakcie, Športoviská
Prijaté opatrenia podliehajú častým zmenám. Pred odchodom sledujte aktuálne podmienky pre vstup do destinácie aj návrat späť do SR na webe Ministerstva zahraničných vecí SR a leteckého dopravcu. Za prípadné nesplnenie povinností pre vycestovanie ktorýmkoľvek z cestujúcich nenesie CK zodpovednosť.

Je možné cestovať?

Je možné cestovať?

Cestovanie do Talianska je v období pandémie koronavírusu povolené za splnenia určitých podmienok.

Pri vstupe do Talianska cestujúci z krajín kategórie štátov C, kde patrí aj Slovensko, musí predložiť: 

 1. digitálny COVID preukaz EÚ
 2. vyplniť a odoslať digitálny elektronický formulár
 3. očkovaní sa preukázať antigénovým testom (od 16.12.2021)
 4. neočkovaní nastúpiť do 5-dňovej karantény (od 16.12.2021)

Typ opatrení Taliansko
Je možné cestovať? Áno s výnimkou

Podmienky vstupu

Test

Digitálny COVID preukaz EÚ musí obsahovať potvrdzovať jednu z troch splnených podmienok:

 • digitálny COVID preukaz EÚ s potvrdením o vakcinácii (14 dní od ukončenia cyklu s vakcínou uznanou EMA),
 • alebo digitálny COVID preukaz EÚ s potvrdením o vykonaní testu (PCR alebo antigénový test nie starší 48 hodín, výnimku majú deti do 6 rokov),
 • alebo digitálny COVID preukaz EÚ s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 (po prekonaní ochorenia s platnosťou potvrdenia 180 dní od prvého pozitívneho testu).
 • negatívny antigénový test

 Za rovnocenné EÚ certifikátu sa považujú aj národné certifikáty štátov EÚ, Kanady, Spojeného kráľovstva, Japonska, Izraelu a USA. Certifikát môže byť vystavený v papierovej alebo digitálnej podobe, a to v jazyku talianskom, anglickom, francúzskom alebo španielskom.

Očkovanie

Digitálny COVID preukaz EÚ musí obsahovať potvrdzovať jednu z troch splnených podmienok:

 • digitálny COVID preukaz EÚ s potvrdením o vakcinácii (14 dní od ukončenia cyklu s vakcínou uznanou EMA),
 • alebo digitálny COVID preukaz EÚ s potvrdením o vykonaní testu (PCR alebo antigénový test nie starší 48 hodín, výnimku majú deti do 6 rokov),
 • alebo digitálny COVID preukaz EÚ s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 (po prekonaní ochorenia s platnosťou potvrdenia 180 dní od prvého pozitívneho testu).
 • negatívny antigénový test

 Za rovnocenné EÚ certifikátu sa považujú aj národné certifikáty štátov EÚ, Kanady, Spojeného kráľovstva, Japonska, Izraelu a USA. Certifikát môže byť vystavený v papierovej alebo digitálnej podobe, a to v jazyku talianskom, anglickom, francúzskom alebo španielskom.

Ak nemáte jeden z troch uvedených typov digitálneho COVID preukazu EÚ, môžete vstúpiť do Talianska, ale za predpokladu, že:

 • podstúpite karanténu päť dní na adrese bydliska, ktorú oznámite po vstupe na územie štátu odboru prevencie príslušného miestneho zdravotného úradu;
 • na konci päťdňovej karantény vykonáte ďalší molekulárny alebo antigénový test.

Deti

Deti mladšie ako 6 rokov sú vyňaté z vykonania molekulárneho alebo antigénneho testu, nie však z povinnosti izolácie, ak je to uplatniteľné.

Regionálne odlišnosti 

Regióny môžu sprísňovať podmienky vstupu. Región Sicílie zaviedol povinné testovanie pri cestujúcich prichádzajúcich zo Španielska, Portugalska, Malty, Grécka, Francúzska a Holandska alebo tých, ktorí uvedené krajiny v posledných 14 dňoch navštívili.

Formuláre / aplikácie

Povinná registrácia pred vstupom do Talianska

Od 24. mája musí každý cestujúci pred vstupom do Talianska vyplniť a odoslať digitálny elektronický formulár, tzv. digital Passenger Locator Form (dPLF). Dieťa môže byť zaregistrované spolu so sprevádzajúcou dospelou osobou. Vo formulári sa uvádzajú základné informácie o plánovanej ceste, telefonický kontakt a miesto pobytu v Taliansku. 

Návod na vyplnenie formuláru nájdete na stránke talianskeho ministerstva zdravotníctva v anglickom jazyku.
Po vyhodnotení formuláru dostane cestujúci na e-mail dPLF v PDF formáte a individuálny QR kód, ktorým je potrebné preukázať sa pri vstupe do dopravného prostriedku (tento môže byť priamo z mobilu alebo v tlačenej forme). Vo veľmi výnimočných prípadoch, pokiaľ nemáte možnosť vyplniť digitálny elektronický formulár, je možné sa preukazovať aj naďalej čestným vyhlásením (autodichiarazione):

Na stiahnutie:

Vyhlásenie v talianskom jazyku
Vyhlásenie v anglickom jazyku

Nahlásenie sa na Oddelení prevencie príslušného zdravotníckeho zariadenia

Povinnosť nahlásiť sa na Oddelení prevencie príslušného zdravotníckeho zariadenia (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria do google zadajte "ASL dipartimento prevenzione a miesto pobytu“) platí len v prípadoch, pokiaľ sa cestujúci nevie preukázať COVID preukazom EÚ.  V prípade, že sa Vám nedarí nahlásiť, odporúčame kontaktovať regionálne bezplatné čísla.

Karanténa

Ak nemáte jeden z troch uvedených typov digitálneho COVID preukazu EÚ, môžete vstúpiť do Talianska, ale za predpokladu, že:

 • podstúpite karanténu päť dní na adrese bydliska, ktorú oznámite po vstupe na územie štátu odboru prevencie príslušného miestneho zdravotného úradu;
 • na konci päťdňovej karantény vykonáte ďalší molekulárny alebo antigénový test.
 • všetci neočkovaní 5 - dňová karanténa (od 16.12.2022)

Deti

Deti mladšie ako 6 rokov sú vyňaté z vykonania molekulárneho alebo antigénneho testu, nie však z povinnosti izolácie, ak je to uplatniteľné.

Regionálne odlišnosti 

Regióny môžu sprísňovať podmienky vstupu. Región Sicílie zaviedol povinné testovanie pri cestujúcich prichádzajúcich zo Španielska, Portugalska, Malty, Grécka, Francúzska a Holandska alebo tých, ktorí uvedené krajiny v posledných 14 dňoch navštívili.

Iné podmienky

Výnimky - vstup a tranzit cez Taliansko bez povinnosti karantény a testu

Vstup a tranzit cez Taliansko bez povinnosti karantény a testu na COVID-19 je umožnený v nasledujúcich prípadoch tým, ktorí nevykazujú žiadny z príznakov COVID-19 (viď čl. 8 ods. 8 Dekrétu premiéra):

 • vstup do Talianska z preukázateľných urgentných dôvodov (práca, zdravie, urgentné záležitosti) - do 120 hodín
 • tranzit Talianskom do 36 hodín na vlastnom motorovom vozidle
 • zdravotnícky personál z pracovných dôvodov
 • cezhraniční pracovníci
 • zamestnanci spoločností a inštitúcií, ktoré majú sídlo či pobočku v Taliansku, za účelom preukázateľne nevyhnutnej cesty do zahraničia
 • zamestnanci zastupiteľských úradov a medzinárodných organizácií a EÚ, vojenský personál
 • žiaci a študenti, ktorí dochádzajú minimálne raz týždenne za štúdiom v inom štáte, v akom je ich miesto trvalého pobytu
 • posádky dopravných a prepravných prostriedkov
 • cestujúci z tzv. covid-testovaných letov

Podmienky tranzitu

Tranzit: pre slovenských občanov, pokiaľ cestujú individuálne (nie verejnou dopravou) je možný, nesmie prekročiť 36 hodín na území Talianska. V prípade leteckého tranzitu, nie je možné opustiť letisko až do príchodu do cieľovej krajiny. Ak sa necestujete do SR (miesta bydliska), odporúčame mať potvrdenie, doklad o tom, že máte dôvod cesty do tretej krajiny.

V prípade pobytu v Taliansku, môžete vycestovať z Talianska vlastným dopravným prostriedkom max. na 24 hodín do vzdialenosti najviac 60 km od ubytovania a nemusíte sa znovu preukazovať testom a vyplňovať opätovne digitálny formulár. Uvedené sa nevzťahuje pri použití verejnej dopravy.

 

V Taliansku aj naďalej platí núdzový stav predĺžený do 31. decembra 2021. Platí povinnosť dodržiavať sociálnu vzdialenosť od iných osôb minimálne jeden meter, nosiť rúško v uzavretých priestoroch, pri nedodržaní hrozí pokuta od 400-1000 eur. V reštauráciách a obchodoch je zákazník povinný na požiadanie poskytnúť svoje osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo).

Za nedodržanie opatrení v súvislosti s COVID-19, resp. nesplnenie uložených povinností, (aj za tzv. baci e abbracci, t. j. bozky a objatia v Taliansku populárne) možno uložiť pokutu od 400-1000 eur, podniku (právnickej osobe) možno vydať zákaz činnosti od 5 do 30 dní a uložiť pokutu až v dvojnásobnej výške. Pokuta sa platí na mieste v hotovosti.

Opatrenie talianskych úradov v prípade preukázania ochorenia na COVID19:

 • minimálne 7-dňová karanténa pri plne zaočkovaných osobách bez príznakov v prípade úzkeho kontaktu s nakazenou osobou, na konci karantény opakovanie antigénového/PCR testu (bez úzkeho kontaktu nie je nutná karanténa)
 • minimálne 10-dňová karanténa u čiastočne zaočkovaných osôb bez príznakov v prípade úzkeho kontaktu s nakazenou osobou, na konci karantény opakovanie antigénového/PCR testu (bez úzkeho kontaktu nie je nutná karanténa)
 • minimálne 10-dňová karanténa u nezaočkovaných osôb bez príznakov, na konci karantény opakovanie antigénového/PCR testu, v prípade pozitívneho testu sa tento opakuje po 7 dňoch t.j. 17. deň
 • minimálne 10-dňová karanténa u nezaočkovaných osôb s príznakmi, na konci karantény opakovanie antigénového/PCR testu, po najmenej 3 dňoch bez príznakov, v prípade pozitívneho testu jeho zopakovanie v 17. deň
 • osoby dlhodobo pozitívne (long-COVID) môžu ukončiť karanténu na konci 21. dňa, pokiaľ boli aspoň 7 dní bez príznakov
 • hospitalizácia – v prípade ochorenia

Typ opatrení Taliansko
Test Áno s výnimkou
Očkovanie Áno s výnimkou
Formuláre / aplikácie Áno
Karanténa Áno s výnimkou
Iné podmienky Áno

Podmienky návratu

Test

Podmienky návratu do SR od 1. decembra upravuje pdf Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva  (pdf; 929.99 KB)

Upozornenie: Informácie neslúžia ako záväzná interpretácia platnej legislatívy. V prípade rozporu platí výlučne znenie príslušnej vyhlášky zverejnenej vo vestníku Vlády SR.

Prijaté opatrenia podliehajú častým zmenám. Pred odchodom sledujte aktuálne podmienky pre vstup do destinácie aj návrat späť do SR na webe Ministerstva zahraničných vecí SR a leteckého dopravcu. Za prípadné nesplnenie povinností pre vycestovanie ktorýmkoľvek z cestujúcich nenesie CK zodpovednosť.

Taliansko patrí na zoznam bezpečných krajín, pri návrate na SR nie je potrebný PCR test.

Očkovanie

Pre očkovaných

Za plne zaočkovanú sa považuje osoba

 • najmenej 14 dní aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
 • najmenej 21 dní po aplikácii jednodávkovej vakcíny,
 • najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Plne zaočkované osoby po vstupe na územie SR nemajú nariadenú karanténu. Osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica, prvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov.

Status plne zaočkovanej osoby je pri vstupe na územie SR potrebné preukazovať buď COVID preukazom EÚ alebo iným národným certifikátom tretej krajiny, ktorý musí obsahovať údaje o mene a priezvisku, dátume narodenia, názve vakcíny a jej výrobcov, poradí očkovania a celkovom počte očkovaní danou látkou a dátum posledného očkovania. Národný certifikát tretej krajiny musí byť opatrený pečiatkou k tomu poverenému orgánu danej krajiny alebo elektronicky overiteľný a musí byť vyhotovený aj v anglickom jazyku. Osoba, ktorá nie je schopná takto sa preukázať, sa nepovažuje za plne zaočkovanú osobu

 

Pre neočkovaných

Je povinné sa registrovať sa cez formulár eHranica pri každom návrate zo zahraničia.

Po príchode je povinné zostať v karanténe, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením 10. dňa. Karanténa platí aj pre všetkých členov spoločnej domácnosti, ktorí nie sú zaočkovaní alebo nemajú inú výnimku z karantény.

Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň. Na PCR vyšetrenie bude osoba objednaná automaticky po registrácii v eHranici.

Výnimky z karantény pre nezaočkované osoby 

 • nemôžu byť zaočkované zo zdravotných dôvodov, predložia o tom lekárske potvrdenie od špecialistu (vzor je prílohou č. 4 vyhlášky) a zároveň majú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hod.
 • majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a sú občanmi SR - musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.
 • prekračujú hranicu SR výhradne za účelom výkonu práce z/do iných krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Ukrajiny, majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, resp. v uvedených krajinách, a majú potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone práce podľa prílohy č. 3 vyhlášky - musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.
 • poskytujú neodkladnú starostlivosť o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu (resp. za týmto účelom vstupujú na Slovensko zo susedného štátu) - musia mať potvrdenie o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka, čestné prehlásenie o rodinnom vzťahu (oboje v slovenčine) a negatívny RT-PCR test nie starší ako 7 dní.
 • preukázateľne prekračujú hranicu z/do okolitých štátov z dôvodu obhospodarovania pozemkov, ktoré sa nachádzajú do 10 km od hranice SR a majú negatívny RT-PCR test nie starší ako 7 dní.
 • sa na nich v rámci výkonu povolania vzťahuje výnimka z karantény - ide napríklad o posádky lietadiel, vlakov, vodičov nákladných vozidiel, pracovníkov pohrebnej služby pri prevoze ostatkov (podrobnosti v § 6 vyhlášky). Tieto osoby sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na COVID-19, ani sa registrovať na eHranici.
 • patria medzi vybrané profesijné skupiny (napr. delegácie zastupujúce SR, poslanci Európskeho parlamentu či zamestnanci medzinárodných organizácií, umelci pri cezhraničnej produkcii, vyslaní redaktori, športová reprezentácia a iné; podrobne v § 8 vyhlášky)  - pri vstupe na Slovensko povinnosť preukázať sa dokladom o danej skutočnosti a povinný negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín.
 • ide o krátkodobý vstup za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby pričom nezaočkovaná osoba sa preukáže negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.

 

Deti

eHranica

 • Deti do 12 rokov a 2 mesiace sa nemusia registrovať.

Karanténa

 • Dieťa do veku 12 rokov a 2 mesiace sa nemusí testovať, karanténa mu končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti (napr. po 5 dňoch po negatívnom PCR teste).

Vstup na územie SR letecky

 • Ak deti do 12 rokov a 2 mesiacov veku prichádzajú na územie SR letecky z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške, na rozdiel od starších spolucestujúcich sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu.

Formulár

Najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie SR sú osoby staršie ako 12 rokov a 2 mesiace povinné registrovať sa a byť schopné preukázať sa na požiadanie potvrdením o registrácii aj počas pobytu na území SR.

Ak sa po návrate zo zahraničia u niekoho objavia príznaky COVID-19, je povinný to ohlásiť svojmu všeobecnému lekárovi či pediatrovi; ak na území SR lekára nemá, nahlási to lekárovi príslušného samosprávneho kraja.

Karanténa

Po príchode je neočkovaná osoba povinná zostať v karanténe, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením 10. dňa. Karanténa platí aj pre všetkých členov spoločnej domácnosti, ktorí nie sú zaočkovaní alebo nemajú inú výnimku z karantény.

Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň. Na PCR vyšetrenie bude osoba objednaná automaticky po registrácii v eHranici.

Iné podmienky

Vstup na územie SR leteckou dopravou

(Platí pri prílete na letisko na území SR pre očkované, aj neočkované osoby) 

 

Ak na územie SR osoba vstupuje letecky, musí pred vstupom zároveň vyplniť formulár na vyhľadanie cestujúceho. Pri prílete z krajiny, ktorá nie je uvedená na zozname nižšie, je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín. (Platí pri prílete na letisko na území SR). 

 

Zoznam krajín, z ktorých netreba negatívny test:

Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, Spojené arabské emiráty, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

 

Informácie o všetkých výnimkách sú uvedené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR alebo na webovej stránke korona.gov.sk

 

Najnovšie zmeny

Od stredy 1. decembra 2021 sa po príchode na Slovensko bude povinná karanténa bez ohľadu na očkovanie a prekonanie COVID-19 týkať všetkých osôb, ktoré za posledných 14 dní navštívili: Juhoafrickú republiku, Botswanu, Namíbiu, Lesotho, Eswatini, Mozambik, Zimbabwe, Izrael, Hongkong, Seychely.
Pre tieto osoby neplatia žiadne výnimky. Karanténu je možné absolvovať doma alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

Karanténa sa v prípade bezpríznakového priebehu končí:

 • bez absolvovania testu dovŕšením 14. dňa po vstupe na územie Slovenska,
 • v prípade testovania po obdržaní dvoch negatívnych výsledkov RT-PCR testu, pričom prvý test je možné absolvovať najskôr na prvý deň po príchode a druhý na ôsmy deň po príchode
 • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku sa nemusia testovať, ich karanténa končí zároveň s ostatnými osobami v spoločnej domácnosti.

Tieto lehoty platia iba v prípade, ak sa u vás neobjavia žiadne príznaky ochorenia COVID-19. V prípade ich objavenia rozhoduje o ukončení karantény lekár.

Karanténa je povinná aj pre ostatných členov domácnosti bez ohľadu na to, či sú kompletne zaočkovaní alebo prekonali ochorenie COVID-19.

Tieto pravidlá sa vzťahujú iba na tie osoby, ktoré prídu na územie Slovenska od 1. decembra 2021. Ak ste krajiny uvedené v zozname navštívili pred účinnosťou vyhlášky, urýchlene sa prihláste na emailovú adresu omikron@uvzsr.sk. Je potrebné uviesť meno, priezvisko, telefónne číslo a okres, v ktorom sa aktuálne zdržiavate. Kontaktuje vás príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a určí ďalší postup.

Zmena vyhlášky je bezprostrednou reakciou na globálne narastajúci výskyt nového variantu omikron. WHO a viaceré krajiny vrátane Slovenska zvolili princíp predbežnej opatrnosti a k novému variantu pristupujú po skúsenostiach s alfou či deltou obozretne. Úrad verejného zdravotníctva SR bude naďalej monitorovať a priebežne vyhodnocovať overené vedecké údaje o tomto variante, ktoré budú dostupné a postup bude ďalej korigovať na základe zistených vlastností tohto variantu vírusu. Preto nie je možné vylúčiť zavedenie ďalších preventívnych opatrení.

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahraničných vecí SR.

Typ opatrení Taliansko
Test Nie
Očkovanie Áno s výnimkou
Formulár Áno
Karanténa Áno s výnimkou
Iné podmienky Áno
Výnimky vlastnej dopravy Nie

Covid opatrenia

Ďalšie opatrenia

Vládny dekrét zavádza od 6. augusta 2021 povinný tzv. zelený COVID certifikát, ktorý je nevyhnutné preukázať pri uvedených činnostiach /vstupoch (aj pre deti nad 12 rokov):

 • do akéhokoľvek zariadenia, kde sú poskytované stravovacie služby vo vnútorných priestoroch;
 • na verejné predstavenia, športové akcie a súťaže, do kiná;
 • do múzeí, kultúrnych inštitúcii, výstav;
 • do plaveckých a wellness centier, bazénov, telocviční, pri kolektívnych športoch, do kúpeľov a zábavných parkov;
 • na festivaly, veľtrhy, kongresy;
 • do kultúrnych, spoločenských a rekreačných centier (pre vnútorné aktivity), opatrenie neplatí pre detské tábory;
 • do herní, stávkových kancelárii, kasín, bingo herní;
 • na verejné konkurzy;

Pre uvedené činnosti/vstupy sa uznáva potvrdenie (aj digitálny COVID preukaz EÚ):

 • aj po podaní prvej dávky vakcíny, po uplynutí 15 dní od vakcinácie  až do ukončenia vakcinačného cyklu (v prípade dvojdávkovej vakcíny), po ukončení vakcinačného cyklu je platnosť potvrdenia 9 mesiacov;
 • negatívny PCR alebo antigénový test platný 48 hodín;
 • prekonaní COVID-19 (platnosť 6 mesiacov od uzdravenia);

Dekrét mení aj parametre zadeľovania regiónov na základe rizikovosti.

Celé územie Talianska:

 • od 21. júna je úplné zrušenie nočného zákazu vychádzania v bielej zóne. 
 • núdzový stav bol predĺžený do 31. decembra 2021;
 • od 28. júna zrušená povinnosť nosiť rúška na otvorených priestranstvách.

Opatrenia platné pre regionálne pásma Talianska

Biela zóna

Najmiernejší režim s povolením všetkých aktivít.

Žltá zóna

Platí pre región – Sicília, od 30. augusta 2021

 • povinnosť nosiť rúška aj v exteriéri,
 • mierne rizikové pásmo,
 • otvorené múzeá, kiná, divadlá, koncertné sály, kluby a výstavy (počíta sa s obmedzením kapacity, cez víkend sa vyžaduje rezervácia);
 • povolené návštevy príbuzných a priateľov v rámci regiónu max jedenkrát za deň, najviac štyri osoby (detí nie sú započítané);
 • otvorené obchody, nákupné centrá otvorené aj počas víkendu;
 • otvorené reštaurácie a bary aj večer s konzumáciou v exteriéri, max 4 osoby pri stole (s výnimkou členov jednej domácnosti),
 • otvorené vonkajšie bazény;
 • v exteriéri povolené skupinové a kontaktné športy (bez použitia šatní).
 • zákaz vychádzania od 23.00 do 5.00 hod.

Oranžová zóna

Pásmo so stredne vysokou kritickosťou.

Platí pre regióny: ani jeden región

Červená zóna

Pásmo so stredne vysokou kritickosťou.

V Taliansku aj naďalej platí núdzový stav predĺžený do 31. decembra 2021. Platí povinnosť dodržiavať sociálnu vzdialenosť od iných osôb minimálne jeden meter, nosiť rúško v uzavretých priestoroch, pri nedodržaní hrozí pokuta od 400-1000 eur. V reštauráciách a obchodoch je zákazník povinný na požiadanie poskytnúť svoje osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo).

Za nedodržanie opatrení v súvislosti s COVID-19, resp. nesplnenie uložených povinností, (aj za tzv. baci e abbracci, t. j. bozky a objatia v Taliansku populárne) možno uložiť pokutu od 400-1000 eur, podniku (právnickej osobe) možno vydať zákaz činnosti od 5 do 30 dní a uložiť pokutu až v dvojnásobnej výške. Pokuta sa platí na mieste v hotovosti.

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

Každý, kto pricestuje do krajiny a počas pobytu zistí, že bol v kontakte s nakazenou osobou na COVID-19, resp. sám bude vykazovať príznaky, musí absolvovať test a následne povinnú karanténu po dobu 14 dní v ubytovacom zariadení, ktoré si musí individuálne hradiť.

Prepravcovia resp. letecké spoločnosti si môžu vyhradiť ďalšie podmienky prepravy osôb (napr. preukázanie sa negatívnym testom).

Od 1. septembra bude požadovaný EÚ certifikát pri preprave lietadlom, vysokorýchlostným vlakom, loďou a trajektom (okrem trajektu z Messiny na taliansku pevninu - Villa San Giovanni)

Upozornenie: Niektoré ubytovacie zariadenia požadujú preukázať sa negatívnym testom.

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahraničných vecí SR.

Typ opatrení Taliansko
Ďalšie opatrenia Áno

Otvorené prevádzky

Bary a reštaurácie

Vo vonkajších priestoroch klesá povolený limit počtu sedadiel pri stole, medzi rôznymi stolmi musí byť medzera aspoň 1 meter. Pokiaľ ide o vnútorné stoly, maximálny počet miest sa pohybuje od 4 do 6.

Obchody

Žiadne obmedzenia už neplatia pre obchody, dokonca ani vo vnútri nákupných centier, ktoré môžu byť otvorené aj cez víkendy, sviatky a pred sviatkom.

Wellness

Môžu byť otvorené kryté bazény, kúpele a wellness centra.

Turistické atrakcie

Môžu byť otvorené múzeá, tematické a zábavné parky, môžu sa konať výstavy a kongresy.

Športoviská

Môžu byť otvorené telocvične, kryté bazény, športové podujatia pre verejnosť vo vnútorných a vonkajších zariadeniach. Podľa zaradenia jednotlivých regiónov do kategúorií sa líšia aktuálne opatrenia, obmedzenia služieb či ďalších činností.

Typ opatrení Taliansko
Bary a reštaurácie Áno
Obchody Áno
Wellness Áno
Turistické atrakcie Áno
Športoviská Áno

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahraničných vecí SR.