image

Pravidlá cestovania Taliansko
vstupné podmienky a covid opatrenia

Bary a reštaurácie, Obchody, Wellness, Turistické atrakcie, Športoviská
Prijaté opatrenia podliehajú castým zmenám. Pred odchodom sledujte aktuálne podmienky pre vstup do destinácie aj návrat spät do SR na webe Ministerstva zahranicných vecí SR a leteckého dopravcu. Za prípadné nesplnenie povinností pre vycestovanie ktorýmkolvek z cestujúcich nenesie CK zodpovednost.

Je možné cestovať?

Je možné cestovať?

Cestovanie do Talianska je v období pandémie koronavírusu povolené bez obmedzení.

Typ opatrení Taliansko
Je možné cestovať? Áno s výnimkou

Podmienky vstupu

Test

Od 1. júna 2022 sa pre vstup alebo návrat do Talianska už nevyžaduje Covid pass (alebo ekvivalentná certifikácia - test).

Formuláre / aplikácie

Od 1. mája 2022 sa ruší povinnosť vyplnenia vstupného PLF formuláru.

Karanténa

Opatrenie talianskych úradov v prípade preukázania COVID-19
V prípade preukázania ochorenia, pokiaľ nie je prechodný alebo trvalý pobyt, je pozitívna osoba umiestnená do COVID hotela na vlastné náklady. Pozitívne testovaná osoba sa musí nahlásiť na miestne zdravotnícke zariadenie ASL (postup nahlásenia – do vyhľadávača google zadajte „ASL“ a adresu, kde ste zdržiavate).
 
Podmienky karantény
-          v prípade pozitívneho výsledku:
* minimálne 7-dňová karanténa pri plne zaočkovaných osobách s ukončeným cyklom (nesmie uplynúť od ukončenia očkovania viac ako 120 dní) alebo tí, ktorí sú zaočkovaní posilňujúcou dávkou (tzv. booster), karanténa končí 7. dňom po absolvovaní PCR alebo antigénového testu s negatívnym výsledkom;
* minimálne 10-dňová karanténa u ostatných, karanténa končí 10. dňom po absolvovaní PCR alebo antigénového testu s negatívnym výsledkom; 
* u osôb, ktoré sú dlhodobo pozitívne (tzv. long COVID) sa môže karanténa predĺžiť až na 21 dní.
 

Typ opatrení Taliansko
Test Nie
Očkovanie Nie
Formuláre / aplikácie Nie
Karanténa Áno s výnimkou

Podmienky návratu

Test

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby.
 
Naďalej však odporúčame obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.

Typ opatrení Taliansko
Test Nie
Očkovanie Nie
Formulár Nie
Karanténa Nie
Iné podmienky Nie
Výnimky vlastnej dopravy Nie

Covid opatrenia

Rúška

V Taliansku do 30. septembra 2022 zostávajú v platnosti niektoré opatrenia proti COVID-19, ako napríklad povinnosť nosiť ochranné dýchacie prostriedky typu FFP2 vo verejných dopravných prostriedkoch (vrátane MHD).

Typ opatrení Taliansko
Rúška Áno s výnimkou
Ďalšie opatrenia Nie

Otvorené prevádzky

Bary a reštaurácie

Vo vonkajších priestoroch klesá povolený limit počtu sedadiel pri stole, medzi rôznymi stolmi musí byť medzera aspoň 1 meter. Pokiaľ ide o vnútorné stoly, maximálny počet miest sa pohybuje od 4 do 6.

Obchody

Žiadne obmedzenia už neplatia pre obchody, dokonca ani vo vnútri nákupných centier, ktoré môžu byť otvorené aj cez víkendy, sviatky a pred sviatkom.

Wellness

Môžu byť otvorené kryté bazény, kúpele a wellness centra.

Turistické atrakcie

Môžu byť otvorené múzeá, tematické a zábavné parky, môžu sa konať výstavy a kongresy.

Športoviská

Môžu byť otvorené telocvične, kryté bazény, športové podujatia pre verejnosť vo vnútorných a vonkajších zariadeniach. Podľa zaradenia jednotlivých regiónov do kategúorií sa líšia aktuálne opatrenia, obmedzenia služieb či ďalších činností.

Typ opatrení Taliansko
Bary a reštaurácie Áno
Obchody Áno
Wellness Áno
Turistické atrakcie Áno
Športoviská Áno

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahranicných vecí SR.