image

Pravidlá cestovania Taliansko
vstupné podmienky a covid opatrenia

Prijaté opatrenia podliehajú častým zmenám. Pred odchodom sledujte aktuálne podmienky pre vstup do destinácie aj návrat späť do SR na webe Ministerstva zahranicných vecí SR a leteckého dopravcu. Za prípadné nesplnenie povinností pre vycestovanie ktorýmkoľvek z cestujúcich nenesie CK zodpovednosť.

Je možné cestovať?

Je možné cestovať?

Cestovanie do Talianska je v období pandémie koronavírusu povolené bez obmedzení.

Typ opatrení Taliansko
Je možné cestovať? Áno s výnimkou

Podmienky vstupu

Test

Od 1. 6. 2022 už nie je nutné pri ceste do Talianska predkladať bezinfekčnosť.

Podmienky návratu

Test

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby.
 
Naďalej však odporúčame obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.

Výnimky vlastnej dopravy

Tranzit

RAKÚSKO: bez obmedzenia.
NEMECKO: bez obmedzenia.
ŠVAJČIARSKO: bez obmedzenia.

Covid opatrenia

Rúška

Od 1. 10. je nutné nosiť rúšky do nemocničných zariadení.

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahranicných vecí SR.