image

Pravidlá cestovania do Ománu
vstupné podmienky a covid opatrenia

Prijaté opatrenia podliehajú castým zmenám. Pred odchodom sledujte aktuálne podmienky pre vstup do destinácie aj návrat spät do SR na webe Ministerstva zahranicných vecí SR a leteckého dopravcu. Za prípadné nesplnenie povinností pre vycestovanie ktorýmkolvek z cestujúcich nenesie CK zodpovednost.

Je možné cestovať?

Je možné cestovať?

Cestovanie do Ománu je v období pandémie koronavírusu povolené bez obmedzenia.

Typ opatrení Omán
Je možné cestovať? Áno

Podmienky vstupu

Test

Cestujúci nemuia pred odletom do Ománu preukazovať bezinfekčnosť.

Očkovanie

 

 

Podmienky návratu

Test

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby.
 
Naďalej však odporúčame obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.

Typ opatrení Omán
Test Nie
Očkovanie Nie
Formulár Nie
Karanténa Nie
Iné podmienky Nie

Covid opatrenia

Rúška

S ohľadom na ochranu vášho zdravia aj zdravia ostatných cestujúcich v priestoroch letiska a počas transferov používajte rúško.

Obmedzenie pohybu

S ohľadom na ochranu vášho zdravia i zdravia ostatných dbajte na dovolenky na zvýšenú hygienu rúk a dodržujte dostatočný odstup od ostatných ľudí.

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahranicných vecí SR.