image

Pravidlá cestovania do Tuniska
vstupné podmienky a covid opatrenia

Prijaté opatrenia podliehajú castým zmenám. Pred odchodom sledujte aktuálne podmienky pre vstup do destinácie aj návrat spät do SR na webe Ministerstva zahranicných vecí SR a leteckého dopravcu. Za prípadné nesplnenie povinností pre vycestovanie ktorýmkolvek z cestujúcich nenesie CK zodpovednost.

Je možné cestovať?

Je možné cestovať?

Cestovanie do Tuniska je v období pandémie koronavírusu povolené za splnenia určitých podmienok.

Upozorňujeme, že podmienky vstupu na územie Tuniska a pokyny spojené s epidemiologickými opatreniami môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Typ opatrení Tunisko
Je možné cestovať? Áno s výnimkou

Podmienky vstupu

Test

Ak nie ste zaočkovaný a máte 18 rokov alebo viac, budete sa musieť preukázať
* negatívnym PCR testom (vykonaný nie viac ako 48 hodín)
* alebo negatívnym antigénovým testom (vykonaným najviac 24 hodín) pri vstupe do Tuniska.
 
Tento výsledok testu musí obsahovať dátum, kedy bol urobený, a QR kód.
 
Ak nie ste zaočkovaní a máte 17 a menej rokov, nemusíte absolvovať test.
 
Nezaočkovaní cestujúci už nemusia pri príchode do Tuniska vstúpiť do hotelovej karantény za predpokladu, že majú negatívny výsledok testu. Cestujúci môžu byť pri prílete podrobení náhodnému testovaniu na COVID-19 a v prípade pozitívneho výsledku môžu byť požiadaní o izoláciu na 5 alebo viac dní.

Nad rámec základných vstupných pravidiel pre vstup dôrazne odporúčame overiť si podmienky vstupu do krajiny u prepravnej spoločnosti. Môže sa stať, že prepravná spoločnosť bude vyžadovať prísnejšie pravidlá.

Očkovanie

Pre vstup na územie Tuniska nie je limitovaná platnosť očkovacieho certifikátu, ale platnosť certifikátu môže limitovať prepravná spoločnosť. Preto si vždy pred cestou preverte podmienky u prepravnej spoločnosti.

Zaočkovaní cestujúci musia mať so sebou platné potvrdenie o očkovaní.

Od vašej dávky vakcíny Janssen musí uplynúť aspoň 28 dní. Pri všetkých ostatných očkovacích látkach musí od vašej druhej dávky prejsť aspoň sedem dní.

Formuláre / aplikácie

Vstupný formulár už nie je požadovaný.

Karanténa

Neočkovaní cestujúci už nemusia pri príchode do Tuniska vstúpiť do hotelovej karantény za predpokladu, že majú negatívny výsledok testu. Cestujúci môžu byť pri prílete podrobení náhodnému testovaniu na COVID-19 a v prípade pozitívneho výsledku môžu byť požiadaní o izoláciu na 5 alebo viac dní.

Iné podmienky

Podmienky pre osoby po prekonaní COVID-19
Od 5. januára 2022 sa uznáva aj potvrdenie o prekonaní COVID-19 v kombinácii s potvrdením o aplikácii aspoň jednej dávky vakcíny.
 
Podmienky vstupu pre deti
Deti a maloleté osoby do dovŕšenia 18 rokov sú vyňaté z povinnosti predkladať negatívny výsledok testu. Deti 6 – 17 rokov, aj keď nie sú úplne zaočkované, nemusia predkladať žiadny test.
 
Podmienky tranzitu
Pri leteckom tranzite je vyžadovaný doklad o prekonanom očkovaní s QR kódom, príp. PCR test (u individuálnej turistiky je odporúčané mať oba doklady).
 
Podmienky vstupu na územie Tuniska pri ceste loďou
v súvislosti s prípadmi odmietnutia vstupu turistov cestujúcich trajektom bez predloženia voucherov z ubytovacích zariadení boli tuniskými úradmi zverejnené podmienky pre zahraničných turistov cestujúcich loďou. Občania SR/EU sa musia preukázať:
 
* platným cestovným dokladom
* finančnými prostriedkami (nie je špecifikovaná suma)
* informáciou, na ktorých miestach sa budú zdržiavať (vrátane napr. rezervácie ubytovania)
 
Po predložení týchto dokumentov už nebude potrebné predložiť voucher z hotela
 
Cestovanie v rámci krajiny
Je povolená prevádzka všetkých druhov verejnej dopravy (taxíky, autobusy, vlaky a iné).

Postup pri nákaze COVID-19 v Tunisku
Pri organizovanej turistike je chorý v izolácii v hotelovej izbe. Pri individuálnej turistike je nakazený povinný absolvovať karanténu až do doby negatívneho PCR testu, ktorý umožní návrat do vlasti.

Typ opatrení Tunisko
Test Áno s výnimkou
Očkovanie Áno s výnimkou
Formuláre / aplikácie Nie
Karanténa Nie
Iné podmienky Doplňujúce informácie

Podmienky návratu

Test

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby.
 
Naďalej však odporúčame obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.

Iné podmienky

 

 

Typ opatrení Tunisko
Test Nie
Očkovanie Nie
Formulár Nie
Karanténa Nie
Iné podmienky Nie
Výnimky vlastnej dopravy Nie

Covid opatrenia

Hotelové opatrenia

Tuniské hotely prijali rôzne opatrenia na ochranu svojich klientov:

  • kontrola telesnej teploty všetkých hotelových klientov pomocou infračerveného teplomera pri každom vstupe do hotela,
  • vytvorenie dezinfekčnej zóny pre batožinu pri príchode na hotel,
  • umiestnenie dezinfekčných prostriedkov na ruky pre hotelových hostí na recepcii, pri vstupoch do výťahov a na každom poschodí,
  • nevyhnutné opatrenia na udržanie odporúčanej vzdialenosti 1 m medzi klientmi,
  • pozastavenie aktivít, pri ktorých dochádza k zhlukovaniu ľudí, ako napr. diskotéky, klubové tance,
  • obmedzenie počtu klientov v uzavretých telocvičniach pri dodržiavaní bezpečnej vzdialenosti 1 m, uprednostnenie vonkajších športových aktivít,
  • obmedzenia kontaktných športov, ďalších spoločných aktivít a večerných animačných programov,
  • zníženie kapacity reštaurácie o 50% so vzdialenosťou min. 2,5 m medzi každým stolom pre 6 osôb, pri ktorom smú sedieť iba 4 ľudia.

Ďalšie opatrenia nájdete v SANITÁRNOM PROTOKOLE.

Vzhľadom na situáciu môžu byť niektoré hotelové služby v súvislosti so zaistením bezpečnosti a ochranou zdravia klientov obmedzené. Bližšie informácie sa dozviete v popise hotela.

Skupinové aktivity

Skupinové aktivity sú v Tunisku obmedzené.

Ďalšie opatrenia

Vyžaduje sa striktné dodržiavanie sanitárneho protokolu. Platí zákaz zhromažďovania v uzavretých priestoroch. Plne očkované osoby sa môžu zúčastniť na rodinných a ďalších stretnutiach v otvorených priestoroch.
 
Nenosenie rúška môže byť postihnuté podľa príslušného ustanovenia tuniského trestného zákona.
 
Na vstup do verejných a súkromných priestorov, ako sú štátne inštitúcie, nemocnice a podniky, je povinný očkovací preukaz.
 
PCR testy vykonávajú okrem Inštitútu Pasteur v hlavnom meste Tunise aj ďalšie laboratóriá na území Tuniska.
 
Jednotná cena testu je 170 TND.

Typ opatrení Tunisko
Hotelové opatrenia Doplňujúce informácie
Skupinové aktivity Doplňujúce informácie
Ďalšie opatrenia Áno

Otvorené prevádzky

Bary a reštaurácie

Prevádzka barov a reštaurácií je v Tunisku obmedzená.

Obchody

Prevádzka obchodov je v Tunisku obmedzená.

Wellness

Prevádzka wellness je v Tunisku obmedzená.

Turistické atrakcie

Prevádzka turistických atrakcií je v Tunisku obmedzená.

Športoviská

Prevádzka športovísk je v Tunisku obmedzená

Typ opatrení Tunisko
Bary a reštaurácie Doplňujúce informácie
Obchody Doplňujúce informácie
Wellness Doplňujúce informácie
Turistické atrakcie Doplňujúce informácie
Športoviská Doplňujúce informácie

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahranicných vecí SR.