image

Pravidlá cestovania do Tuniska
vstupné podmienky a covid opatrenia

Prijaté opatrenia podliehajú častým zmenám. Pred odchodom sledujte aktuálne podmienky pre vstup do destinácie aj návrat späť do SR na webe Ministerstva zahranicných vecí SR a leteckého dopravcu. Za prípadné nesplnenie povinností pre vycestovanie ktorýmkoľvek z cestujúcich nenesie CK zodpovednosť.

Je možné cestovať?

Je možné cestovať?

Cestovanie do Tuniska je v období pandémie koronavírusu povolené bez obmedzení. Povinnosť preukazovať sa negatívnym výsledkom PCR testu, antigénové testu alebo očkovaným certifikátom pri príchode do Tuniska je od 1.12.2022 zrušená

Typ opatrení Tunisko
Je možné cestovať? Áno

Podmienky vstupu

Test

Cestujúci pri ceste do Tuniska už nemusia preukazovať bezinfekčnosť.

Iné podmienky

Turisti, ktorí do Tuniska cestujú v rámci organizovanej turistiky, musia striktne dodržiavať tuniský Sanitárny turistický protokol anti covid-19.

Podmienky návratu

Test

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby.
 
Naďalej však odporúčame obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.

Covid opatrenia

Rúška

Povinnosť nosenia rúšok u osôb majúcich symptómy infekcie.

Hotelové opatrenia

Tuniské hotely prijali rôzne opatrenia na ochranu svojich hostí:

  • kontrola telesnej teploty všetkých hotelových hostí pomocou infračerveného teplomera pri každom vstupe do hotela,
  • vytvorenie dezinfekčnej zóny pre batožinu pri príchode na hotel,
  • umiestnenie dezinfekčných prostriedkov na ruky pre hotelových hostí v recepcii pri vstupoch do výťahov a na každom poschodí,
  • nevyhnutné opatrenia na udržanie odporúčanej vzdialenosti 1 m medzi klientmi,
  • pozastavenie aktivít, pri ktorých dochádza k zhlukovaniu ľudí, ako napr. diskotéky, klubové tance,
  • obmedzenie počtu klientov v uzavretých telocvičniach pri dodržiavaní bezpečnej vzdialenosti 1 m, uprednostnenie vonkajších športových aktivít,
  • obmedzenie kontaktných športov, ďalších spoločných aktivít a večerných animačných programov,
  • zníženie kapacity reštaurácie o 50% so vzdialenosťou min. 2,5 m medzi každým stolom pre 6 osôb, pri ktorom smú sedieť iba 4 ľudia.

Je nevyhnutné dodržiavať všetky opatrenia, ktoré nájdete v SANITÁRNOM PROTOKOLE.
Vzhľadom na situáciu môžu byť niektoré hotelové služby v súvislosti so zaistením bezpečnosti a ochranou zdravia klientov obmedzené. Bližšie informácie sa dozviete v popise hotela.

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahranicných vecí SR.