image

Pravidlá cestovania na Maledivy
vstupné podmienky a covid opatrenia

Prijaté opatrenia podliehajú častým zmenám. Pred odchodom sledujte aktuálne podmienky pre vstup do destinácie aj návrat späť do SR na webe Ministerstva zahranicných vecí SR a leteckého dopravcu. Za prípadné nesplnenie povinností pre vycestovanie ktorýmkoľvek z cestujúcich nenesie CK zodpovednosť.

Je možné cestovať?

Je možné cestovať?

Cestovanie na Maledivy je v období pandémie koronavírusu povolené bez obmedzenia.

 

Typ opatrení Maledivy
Je možné cestovať? Áno

Podmienky vstupu

Test

Cestujúci sa pred odletom na Maledivy nemusia preukazovať testami ani očkovaním.

Formuláre / aplikácie

Vyplnenie on-line príletového formulára v dobe kratšej ako 48 h do príletu na Maledivy a opäť 48 hodín pred odletom z Maldív (po vyplnení cestujúci získa QR kód, ktorým sa cestujúci musia preukázať pri check-ine na letisku pri odlete a pri prílete na Maledivy).

Návod na vyplnenie príletového formulára pred cestou na Maledivy.

Cestujúci majú povinnosť vyplniť on-line zdravotného formulára max. 48 hodín pred odletom z Maldív.

Podmienky návratu

Test

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby.
 
Naďalej však odporúčame obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.

 

Formulár

Cestujúci majú povinnosť vyplniť on-line zdravotného formulára max. 96 hodín pred odletom z Maldív.

Iné podmienky

Novo zavedená odletová daň je zahrnutá v cene letenky.

Covid opatrenia

Rúška

S ohľadom na ochranu vášho zdravia aj zdravia ostatných priestoroch letiska a počas transferov používajte rúško (na Maldivách povinné).

Obmedzenie pohybu

S ohľadom na ochranu vášho zdravia aj zdravia ostatných dbajte na dovolenky na zvýšenú hygienu rúk a dodržujte dostatočný odstup od ostatných ľudí.

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahranicných vecí SR.