image

Pravidlá cestovania do Egypta
vstupné podmienky a covid opatrenia

Prijaté opatrenia podliehajú castým zmenám. Pred odchodom sledujte aktuálne podmienky pre vstup do destinácie aj návrat spät do SR na webe Ministerstva zahranicných vecí SR a leteckého dopravcu. Za prípadné nesplnenie povinností pre vycestovanie ktorýmkolvek z cestujúcich nenesie CK zodpovednost.

Je možné cestovať?

Je možné cestovať?

Cestovanie do Egypta je v období pandémie koronavírusu povolené bez obmedzenia.

Typ opatrení Egypt
Je možné cestovať? Áno

Podmienky vstupu

Test

Cestujúci pred odletom do Egypta nemusí preukazovať bezinfekčnosť.

 

Iné podmienky

Každý cestujúci musí mať uzatvorené cestovné poistenie.

Podmienky návratu

Test

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby.
 
Naďalej však odporúčame obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahranicných vecí SR.