image

Pravidlá cestovania do Mexika
vstupné podmienky a covid opatrenia

Prijaté opatrenia podliehajú castým zmenám. Pred odchodom sledujte aktuálne podmienky pre vstup do destinácie aj návrat spät do SR na webe Ministerstva zahranicných vecí SR a leteckého dopravcu. Za prípadné nesplnenie povinností pre vycestovanie ktorýmkolvek z cestujúcich nenesie CK zodpovednost.

Je možné cestovať?

Je možné cestovať?

Cestovanie do Mexika je v období pandémie koronavírusu povolené bez obmedzenia.

Mexiko prijíma lety z Európy, podobne z Mexika je možné vycestovať štandardnými komerčnými letmi priamo do európskych destinácií. Detaily letov ohľadom a podmienky vstupu na palubu predložením negatívneho testu na COVID-19 alebo predloženia potvrdenia o úplnom zaočkovaní odporúčame konzultovať priamo s leteckými spoločnosťami. Treba preto pred odletom pozorne sledovať inštrukcie leteckých spoločností.
 
Pri vstupe cudzinca na územie Mexika sa aktuálne nevyžaduje preukázať negatívny test na COVID-19 a nevyžaduje sa povinná karanténa.

Typ opatrení Mexiko
Je možné cestovať? Áno

Podmienky vstupu

Formuláre / aplikácie

Pobytový formulár

Cudzinec pri vstupe do Mexika musí zároveň odovzdať mexickej migračnej polícii vyplnený pobytový  formulár, ktorý pozostáva z dvoch častí:  jedna časť zostáva u mexickej migračnej polícii, druhú časť pobytového formulára dostane cudzinec späť. Do druhej časti pobytového formulára mexické migračná polícia vpisuje počet dní k pobytu, ktorý je naviazaný na spiatočnú letenku. Pobytové formuláre pred pristátím  ponúka aj samotná letecká spoločnosť v rámci letu do Mexika, prípadne je možné ich vyplniť priamo na letisku pred pasovou kontrolou. Je dôležité si formulár dobre uchovať, nakoľko ho cudzinec pred odletom z Mexika odovzdáva leteckej spoločnosti.
 
Upozorňujeme, že zastupiteľský úrad SR nemá právomoc ovplyvniť rozhodnutie mexického migračného úradníka povoliť alebo zamietnuť vstup na svoje územie.
 

Karanténa

Pri vstupe cudzinca na územie Mexika sa aktuálne nevyžaduje preukázať negatívny test na COVID-19 a nevyžaduje sa povinná karanténa.

Iné podmienky

V Mexiku sú výrazne sprísnené hraničné kontroly a de facto migračné úrady odmietajú vpustiť cudzích štátnych občanov do krajiny za účelom turizmu, ak cudzinec nevie dokladovať potvrdenú rezerváciu v hoteli na celý pobyt, zdravotné poistenie a spiatočnú letenku (samotná rezervácia na ubytovanie nemusí postačovať, migračná polícia môže vyžadovať doklad o zabezpečenom ubytovní).
 
V prípade obchodnej cesty musí cudzinec preukázať podpísané pozvanie od mexického obchodného partnera, doložiť potvrdenie o zabezpečení ubytovania, poistenie, spiatočnú letenku a pod. Dokumenty musí mať občan vytlačené, keďže migrační úradníci nedovoľujú používať mobil.
 
V kontexte vyššie uvedených skutočností Veľvyslanectvo SR neodporúča slovenským občanom v súčasnosti cestovať do Mexika. Zároveň upozorňujeme, že stále platí odporúčanie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR necestovať.

Cestovanie v rámci krajiny

Vnútorný pohyb/tranzit po krajine je možný. Vnútroštátna letecká doprava je funkčná.  
 
Podmienky tranzitu a odchod

Hoci platí bezvízový pobyt v Mexiku pre občanov EÚ (a teda ja pre občanov Slovenska), veľvyslanectvo upozorňuje, že mexická migračná polícia môže pokutovať turistov pri odchode z Mexika aj za prekročenie počtu dní, ktoré má turista uvedené na druhej časti pobytového formulára. Ten dostane potvrdený mexickou migračnou políciou pri svojom vstupe do Mexika. Počet stanovených – povolených dní mexická migračná polícia vpisuje do pobytového formulára v nadväznosti na spiatočnú letenku.
 
Dôvody, prečo v niektorých prípadoch migračný policajt pri odchode z Mexika pokutuje turistu za prekročenie počtu dní uvedených v pobytovom formulári a v niektorých nie, je vecou individuálneho posúdenia konkrétneho migračného úradníka. V prípade uloženia pokuty, jej výška môže byť rôzna (od 10 USD vyššie), je to vecou rozhodnutia mexickej migračnej polície. Pokuta pre cudzinca hrozí aj v prípade straty tohto pobytového formulára, resp. pokiaľ sa ním nemôže preukázať pri odchode z Mexika.   
 
Podobne aj v prípade turistov alebo osôb, ktorí sa v Mexiku nachádzajú v rámci 6-mesačné bezvízového pobytu sa v danej situácii sa neodporúča prekročiť 180-dňový bezvízový pobyt. Za prekročenie maximálne povoleného bezvízového pobytu hrozí pokuta s následným vyhostením a policajným zápisom. Mexické migračné úrady budú tolerovať iba vierohodné a preukázané zdôvodnenie, že dotyčná osoba nemohla vycestovať z krajiny pred uplynutím bezvízového pobytu z dôvodu COVID-19.
 
Pri odchode z mexického federálneho štátu Quintana Roo, kde sa nachádza aj obľúbená turistická lokalita Cancún a okolie, je každý zahraničný turista (bez ohľadu na vek) povinný zaplatiť tzv. turistickú daň vo výške 224 mexických pesos (cca 9 eur). Poplatok sa platí v miestnej mene, neakceptujú sa iné zahraničné meny. Platba za turistickú daň sa realizuje cez webový portál VISITAX,  pri platbe je potrebné vyplniť formulár s nasledujúcimi informáciami:

 • Počet cestujúcich
 • Meno, vek a číslo pasu každého jednotlivého turistu
 • Dátum odchodu

 
Následne vykonať elektronickú platbu a potvrdenie o zaplatenej platbe si stiahnuť do mobilnej zariadenia alebo PC. V prípade, že ide o turistický pobyt celej rodiny či jednej spoločnej skupiny, platba môže byť vykonaná jednorazovou platbou s individuálnymi účtenkami.
 
V prípade, že sa platba poplatku za turistickú daň nepodarí uhradiť elektronicky, je možné tak urobiť priamo na letisku, v taktom prípade však treba rátať s väčšou časovou rezervou príchodu na letisko k odletu z krajiny.
 
Turisti, ktorí pri odchode zo štátu Quintana Roo prekračujú pozemné hranice do Belize sú od turistickej dane oslobodení.  
 

Typ opatrení Mexiko
Test Nie
Formuláre / aplikácie Áno
Karanténa Nie
Iné podmienky Doplňujúce informácie

Podmienky návratu

Test

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby.
 
Naďalej však odporúčame obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.

Iné podmienky

 

 

Typ opatrení Mexiko
Test Nie
Očkovanie Nie
Formulár Nie
Karanténa Nie
Iné podmienky Nie

Covid opatrenia

Rúška

S ohľadom na ochranu vášho zdravia aj zdravie ostatných priestoroch letiska a počas transferov používajte rúško.

Obmedzenie pohybu

Opatrenia v súvislosti s COVID-19 sú v Mexiku prijímané postupne a diferencovane v závislosti od oblasti/štátu (32 federálnych štátov). Federálna vláda pripravila plán postupného uvoľňovania v štyroch etapách. Pre lepšie vizuálne pochopenie verejnosti bol vytvorený 4-farebný dopravný semafor so zelenou – žltou – oranžovou – červenou farbou, pričom červená farba je najvážnejší/krízový stav.
 
Farebný covidový semafor pre jednotlivé mexické federálne štáty
 
Obchody a reštaurácie sú otvorené, avšak s obmedzenou kapacitou. Jednotlivé federálne štáty sa riadia semaforom na základe ich momentálnej regionálnej situácie. V niektorých regiónoch je občan pokutovaný za chýbajúce rúško aj na otvorených priestranstvách.
 

Hotelové opatrenia

V hoteloch platia tieto pravidlá:

 • zvýšené požiadavky na čistenie, vetranie a dezinfekciu spoločných priestorov, izieb a dotykových častí vybavenia (ovládače, trezory, vypínače, platobné terminály, kľúče atď.),
 • obmedzenia kapacity spoločných priestorov, výťahov atď.,
 • povinnosť dodržiavanie spoločenského odstupu a inštalácia podlahových značiek,
 • dezinfekčné prostriedky k dispozícii,
 • podpora bezkontaktných platieb a on-line check-inu (v niektorých hoteloch),
 • podpora elektronickej podoby dôležitých informácií, jedálnych a nápojových lístkov za využitia QR kódov (v niektorých hoteloch) apod.
 • používanie klimatizácie nie je vo väčšine prípadov obmedzené, platia zvýšené požiadavky na pravidelné čistenie a dezinfekciu filtrov klimatizačných jednotiek.

Niektoré hotely pri príchode vyžadujú, aby noví hostia podstúpili meranie telesnej teploty.

V hotelových reštauráciách platí:

 • zvýšené požiadavky na čistotu a dezinfekciu priestorov,
 • dodržiavanie pravidiel sociálneho odstupu,
 • rozmiestnenie stolov v súlade s pravidlami sociálneho odstupu, prípadne obmedzenia kapacity reštaurácie,
 • obmedzenie priameho kontaktu hostí s jedlom,
 • uprednostnenie stravovanie servírovanú formou (prípadne bufety obsluhované hotelovým personálom),
 • minimalizácia samoobslužného použitie automatov na nápoje,
 • zavedenie plexisklových zásten pod.

Stravovanie formou bufetových stolov je povolené, ale bez priameho kontaktu hostí s jedlom (uprednostňované servírovanie jedla priamo personálom hotela vybaveným ochrannými pomôckami či príprava pokrmov priamo pred hosťom - tzv. Show cooking).

Vzhľadom na situáciu môžu byť niektoré hotelové služby v súvislosti so zaistením bezpečnosti a ochranou zdravia klientov obmedzené. Bližšie informácie sa dozviete v popise hotela.

Kúpanie

Na plážach musí byť dodržiavaný stanovený sociálny odstup medzi osobami (väčšinou 1,5 metra). Stanovenú vzdialenosť je nutné dodržiavať medzi ležadlami a slnečníkmi, prípadne medzi osuškami (pokiaľ nejde o osoby v rámci jednej rodiny či skupiny). Ďalej sú zvýšené požiadavky na čistotu a dezinfekciu prenajímaných ležadiel a slnečníkov aj na plážové zázemie (sprchy, prezliekarne a pod.). Kapacita plážových reštaurácií je obmedzená vzhľadom na dodržiavanie stanovených sociálnych odstupov (medzi stoly a pod.).

Vonkajšie bazény sú vo väčšine prípadov v prevádzke s obmedzenou kapacitou počtu osôb. Voda musí byť starostlivo filtrovaná a čistená. Je povinné dodržiavať limit počtu osôb v bazéne a požadovanú minimálnu vzdialenosť medzi ležadlami.

Ďalšie opatrenia

V Mexiku je vysoký výskyt variantu omikron. Letecké spoločnosti pri odlete z Mexika do Európy vyžadujú pred vstupom do lietadla negatívny test (PCR alebo antigén) alebo covid pas. Treba preto rátať s tým, že v prípade pozitívneho testu si turista bude musieť svoj pobyt predlžiť až do vydania negatívneho testu. Zároveň upozorňujeme, že lekárske potvrdenie o prekonaní COVID-19 vydané mexickým lekárom nemusí byť na Slovensku akceptované. Z uvedeného dôvodu odporúčame túto tému konzultovať s Úradom verejného zdravotníctva SR.

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahraničných vecí SR.

Typ opatrení Mexiko
Rúška Áno s výnimkou
Obmedzenie pohybu Doplňujúce informácie
Hotelové opatrenia Áno s výnimkou
Kúpanie Áno s výnimkou
Ďalšie opatrenia Doplňujúce informácie

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahranicných vecí SR.