image

Pravidlá cestovania do Turecka
vstupné podmienky a covid opatrenia

Prijaté opatrenia podliehajú castým zmenám. Pred odchodom sledujte aktuálne podmienky pre vstup do destinácie aj návrat spät do SR na webe Ministerstva zahranicných vecí SR a leteckého dopravcu. Za prípadné nesplnenie povinností pre vycestovanie ktorýmkolvek z cestujúcich nenesie CK zodpovednost.

Je možné cestovať?

Je možné cestovať?

Cestovanie do Turecka je v období pandémie koronavírusu povolené bez obmedzenia.

Typ opatrení Turecko
Je možné cestovať? Áno

Podmienky vstupu

Test

Od 1. 6. už nie je nutné pred cestou do Turecka preukazovať bezinfekčnosť.

Podmienky návratu

Test

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby.
 
Naďalej však odporúčame obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.

Covid opatrenia

Rúška

Turisti majú povinnosť mať zakryté ústa a nos vo verejnej doprave a obchodných centrách.

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahranicných vecí SR.