image

Pravidlá cestovania do Turecka
vstupné podmienky a covid opatrenia

Prijaté opatrenia podliehajú castým zmenám. Pred odchodom sledujte aktuálne podmienky pre vstup do destinácie aj návrat spät do SR na webe Ministerstva zahranicných vecí SR a leteckého dopravcu. Za prípadné nesplnenie povinností pre vycestovanie ktorýmkolvek z cestujúcich nenesie CK zodpovednost.

Je možné cestovať?

Je možné cestovať?

Cestovanie do Turecka je v období pandémie koronavírusu povolené bez obmedzenia.

 

Upozornenie na vysoký rast počtu ochorení COVID-19

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ankare upozorňuje na vysoký rast počtu ochorení COVID-19 v Turecku (týždenne viac ako 226 500 nových prípadov, údaj za sledované obdobie 11.-17.7.2022). Boli zaregistrované aj viaceré prípady nakazenia turistov zo Slovenska. Tí, ktorých výsledky testov sú pozitívne, sa musia v Turecku podrobiť 7-dňovej karanténe a až následne je im umožnené odcestovať z krajiny.

Typ opatrení Turecko
Je možné cestovať? Áno

Podmienky vstupu

Test

Na základe oficiálneho oznámenia Ministerstva vnútra Tureckej republiky došlo od 1. júna 2022 k zrušeniu požiadavky predloženia očkovacieho certifikátu proti COVID-19, negatívneho PCR testu, alebo negatívneho antigénového testu pri vstupe do krajiny.
 
Upozorňujeme však občanov SR, aby si pri návrate skontrolovali aj aktuálne podmienky vstupu do SR a do každej krajiny, cez ktorú plánujú tranzitovať.

Formuláre / aplikácie

Registrácia pred cestou do Turecka sa nevyžaduje.

Karanténa

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

Bližšie informácie k aktuálnym opatreniam sú dostupné na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Tureckej republiky. V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 je potrebné kontaktovať najbližšie nemocničné zariadenie resp. prevádzku hotela. Dĺžka karantény v prípade nakazenia koronavírusom je v Turecku aktuálne 7 dní.

Iné podmienky

Platnosť pasu a cestovné poistenie

Všetkým cestujúcim zo Slovenska odporúčame, aby si pred cestou skontrolovali termín platnosti svojho cestovného pasu a mali uzavreté cestovné poistenie, ktoré pokrýva aj prípadné liečebné náklady súvisiace s  COVID-19 (karanténa, hospitalizácia, liečba, prevoz do SR a pod.). Dĺžka karantény v prípade nakazenia COVID-19 je v Turecku aktuálne 7 dní.
 
Občanom SR je umožnený vstup do krajiny za podmienky splnenia epidemiologických opatrení a preukázaním sa dokladom spĺňajúcim podmienky vstupu do krajiny.
 
Platnosť cestovného pasu v zmysle platnej legislatívy musí byť minimálne 150 dní od vstupu na územie Turecka (pred koncom platnosti pasu). 
(Vstup do Turecka s novým cestovným pasom nie je ničím obmedzený, keďže spĺňa podmienku platnosti 150 dní.)
 
Ak má občan SR platný cestovný pas menej ako 150 dní, tak mu nebude umožnený vstup na územie Turecka.

Typ opatrení Turecko
Test Nie
Formuláre / aplikácie Nie
Karanténa Doplňujúce informácie
Iné podmienky Doplňujúce informácie

Podmienky návratu

Test

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby.
 
Naďalej však odporúčame obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.

Typ opatrení Turecko
Test Nie
Očkovanie Nie
Formulár Nie
Karanténa Nie
Iné podmienky Nie
Výnimky vlastnej dopravy Nie

Covid opatrenia

Rúška

V dôsledku vysokej zaočkovanosti, rastúcej kolektívnej imunity a postupného znižovania denných prírastov nakazených v krajine došlo k zrušeniu opatrenia povinného nosenia tvárovej masky. Výnimkou sú a nemocničné zariadenia, kde naďalej platí pravidlo prekrytia dýchacích ciest.
 
V Turecku sa nachádza viac ako 10 000 prevádzok s certifikátmi bezpečného cestovného ruchu (tzv. Safe Tourism Certificate), ktoré zahŕňajú nie len hotely, ale aj podniky, letecké spoločnosti, reštaurácie, kaviarne, dopravné prostriedky (autobusy, lode), zábavné parky a historické pamiatky. Hotely s certifikátmi sú kontrolórmi osobne kontrolované štyrikrát mesačne, aby sa uistilo, že tieto miesta spĺňajú potrebné hygienické kritéria.

Typ opatrení Turecko
Rúška Doplňujúce informácie
Obmedzenie pohybu Nie

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahranicných vecí SR.