image

Pravidlá cestovania Grécko
vstupné podmienky a covid opatrenia

Test, Očkovanie, Formuláre / aplikácie
Očkovanie, Formulár, Karanténa, Iné podmienky
Rúška, Ďalšie opatrenia
Prijaté opatrenia podliehajú častým zmenám. Pred odchodom sledujte aktuálne podmienky pre vstup do destinácie aj návrat späť do SR na webe Ministerstva zahraničných vecí SR a leteckého dopravcu. Za prípadné nesplnenie povinností pre vycestovanie ktorýmkoľvek z cestujúcich nenesie CK zodpovednosť.

Je možné cestovať?

Je možné cestovať?

Cestovanie do Grécka je v období pandémie koronavírusu povolené za splnenia určitých podmienok.

 

Typ opatrení Grécko
Je možné cestovať? Áno s výnimkou

Podmienky vstupu

Test

Negatívny výsledok PCR alebo antigénového testu

Všetky osoby staršie ako 5 rokov, bez ohľadu na národnosť a spôsob vstupu do krajiny, bez ohľadu na to či sú plne zočkované alebo ochorenie COVID-19 prekonali, musia pri vstupe do Grécka predložiť negatívny výsledok PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín alebo negatívny výsledok antigénového testu nie staršieho ako 24 hodín.

Výsledková listina testu musí byť vystavená v anglickom, nemeckom, francúzskom, talianskom, španielskom alebo ruskom jazyku a musí obsahovať celé meno, tak ako je uvedené v cestovnom doklade, s ktorým občan SR vstúpi do Grécka.

Deti do 12 rokov nemusia predložiť negatívny výsledok testu.

Očkovanie

Pre očkovaných / Pre prekonaných

Negatívny výsledok testu nemusí pri vstupe preukazovať:

 • osoba, ktorá absolvovala plné zaočkovanie proti covid-19 a má o tom potvrdenie vo vyššie uvedenom jazyku, z ktorého je zrejmé, že od úplného zaočkovania (druhou dávkou vakcíny ak ide o dvojdávkovú vakcínu) uplynulo viac ako 14 dní. Grécko uznáva národný certifikát o vykonanom očkovaní v SR vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR. Pre tento účel sú akceptované potvrdenia o očkovaní vakcínami: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca / Oxford, Novavax, Johnson + Johnson / Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.
 • osoba, ktorá bola pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19 a môže to dokázať predložením potvrdenia o prekonaní ochorenia covid-19, ktoré je vystavené nie skôr ako 30 dní po pozitívnom výsledku testu. Platnosť takéhoto potvrdenia je 180 dní od dátumu testovania. Potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 môže byť v tlačenej alebo digitálnej forme, alebo byť obsiahnuté v digitálnym COVID preukaze EÚ.

Formuláre / aplikácie

 • Od všetkých cestujúcich prichádzajúcich do Grécka pred nástupom na cestu vyžaduje vyplnenie online formulára (The Passenger Locator Form – PLF).
 • Vo formulári je potrebné (v anglickom jazyku) uviesť údaje ako napr. odkiaľ osoba cestuje, dĺžku predchádzajúcich pobytov v iných krajinách či adresu svojho pobytu v Grécku.
 • Po odoslaní formulára dostane každý žiadateľ potvrdzujúci mail o registrácii v online systéme a následne e-mail s jedinečným osobným QR kódom, ktorý musí byť predložený pri príchode do Grécka v tlačenej alebo elektronickej podobe (napr. v mobile).
 • Veľvyslanectvo SR v Aténach upozorňuje cestujúcich, že online formulár musí byť vyplnený dôsledne, s aktuálnymi a správnymi údajmi. V prípade nekorektných informácií vo formulári (údaje nezhodujúce sa pri check-in ako napr. číslo letu, číslo cestovného dokladu..) môžu letecké spoločnosti odoprieť cestujúcemu nástup do lietadla.
 • Letecké spoločnosti ani slovenské veľvyslanectvo nemôžu do online formuláru vstupovať a upravovať zadané údaje a nezodpovedajú za chybne vyplnené PLF formuláre pasažiermi. Grécki občania opúšťajúci krajinu sú tiež povinní vyplniť formulár Passenger Locator Form (PLF).
 • Veľvyslanectvo SR v Aténach upozorňuje na podvodné stránky, ktoré sprostredkovávajú vstupnú registráciu do Grécka za poplatok. Proces registrácie (formulár PLF) je potrebné uskutočniť prostredníctvom gréckej vládnej stránky travel.gov.gr  (odporúčame použiť prehliadač Chrome).

Karanténa

Cestujúci z krajín EÚ a Schengenského priestoru (teda aj zo Slovenska), USA, Spojeného kráľovstva, Spojených arabských emirátov, Srbska, Izraela, Austrálie, Nového Zélandu, Singapuru, Južnej Kórei, Severného Macedónska, Kanady, Bieloruska, Bahrajnu, Saudskej Arábie, Kataru, Číny, Kuvajtu, Ukrajiny, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Albánska, Japonska, Libanonu, Azerbajdžanu, Arménska, Jordánska, Moldavska, Bruneja, Kosova, Turecka a Ruska nemusia absolvovať po vstupe do krajiny povinnú karanténu.

Zdravotné kontroly pri vstupe

 • Každý cestujúci môže byť pri vstupe do Grécka podrobený náhodnej zdravotnej kontrole (bez ohľadu na to, aký doklad či potvrdenie preukazuje). Odmietnutie takejto kontroly (meranie teploty, antigénový tzv. rapid test) môže viesť k odopreniu vstupu do krajiny.

 • Ak je cestujúci pri náhodnej zdravotnej kontrole pozitívne testovaný na COVID-19, je nariadená povinná izolácia dotyčnej osoby a jej spolucestujúcich. V karanténnom hoteli sa podrobia ďalšiemu PCR testovaniu na potvrdenie diagnózy.

 • Výdavky na ubytovanie v karanténnych hoteloch hradí grécky štát.

 • Návštevníci, ktorým bolo pri príchode do Grécka diagnostikované ochorenie COVID-19 sa môžu izolovať vo svojom rezervovanom hoteli, ale iba v prípade že hotel je 4 * alebo 5 * a poskytuje služby karanténnych izieb v súlade s nariadeniami orgánov civilnej ochrany. Podľa právnych predpisov môže pozitívne testovaný návštevník požiadať orgány civilnej ochrany, aby kontaktovali hotel v ktorom má rezerváciu ubytovania ohľadom dostupnosti služby.

 

 

Iné podmienky

Letecká doprava

Grécke letiská sú otvorené pre vnútroštátne aj medzinárodné lety.

Letecké spoločnosti môžu pred odletom kontrolovať, či majú cestujúci negatívny test na COVID-19 resp. potvrdenie o úplnom zaočkovaní / prekonaní ochorenia. V prípade, že cestujúci nepreukáže, požadované dokumenty, môže mu byť odopreté nalodenie do lietadla.

Cestná doprava

Cestujúcim je do krajiny povolený vstup pozemnou dopravou non-stop cez hraničné priechody Promachonas, Ormenio, Evzoni, Nymfea, Niki, Doirani, Kristallopigi, Kipi, Kakavia, Kastanies a Exohi.

Námorná doprava

Navštíviť grécke ostrovy trajektom / loďou je od 15. mája možné, iba ak cestujúci (týka sa všetkých osôb nad 12 rokov) preukáže niektorú z nasledujúcich možností:

 • osvedčenie o očkovaní (v ktorom sa uvádza, že od úplného očkovania vakcínou proti COVID-19 uplynulo 14 dní)
 • negatívny test PCR nie starší ako 72 hodín
 • negatívny antigénový test vykonaný najviac 48 hodín pred cestou
 • potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, ktoré je vystavené nie skôr ako 30 dní po pozitívnom výsledku testu. Platnosť takéhoto potvrdenia je 180 dní od dátumu testovania. Potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 môže byť v tlačenej alebo digitálnej forme, alebo byť obsiahnuté v digitálnym COVID preukaze EÚ.

Pred plavbou z pevniny na grécke ostrovy smú možnosť predloženia domáceho antigénového testu vykonaného max 24 hodín využiť iba mladiství vo veku od 12 do 17 rokov (s výnimkou plavby na ostrovy Salamina a Evia, kedy domáci test môžu predložiť všetci cestujúci). Pri spiatočnej plavbe (z ostrova na pevninu) a plavbách medzi ostrovmi rovnakej regionálnej skupiny môžu formu domáceho samotestu využiť všetci cestujúci.

Nevyhnutné je preukázať sa negatívnym výsledkom formou vyplneného vyhlásenia o samoteste.

Vyhlásenie o samoteste v angličtine a gréčtine

Samotesty sú dostupné k zakúpeniu v gréckych lekárňach. Samotesty nie je možné využiť pri plavbách medzi ostrovmi rozdielnych regiónov.

Od 7. júna 2021 musia všetci cestujúci (domáci aj zahraniční turisti) pred nalodením na trajekt vyplniť elektronický formulár Prehlásenie o zdravotnom stave (Health Statement Form) a vytlačeným formulárom sa preukázať pred nalodením.

Prístavy tiež akceptujú dotazník, ktorý je možné stiahnuť a vytlačiť z webovej stránky gréckeho Ministerstva námornej dopravy a ostrovnej politiky.

Formuláre sú dostupné aj u prevádzkovateľov trajektov.

Cestovanie na ostrovy Evia, Lefkada a Salamina má výnimku - nie je potrebné sa preukazovať očkovacím preukazom alebo výsledkom testu na COVID-19.

Pri preprave osôb na trajekte platia striktné pravidlá - meranie telesnej teploty pasažierom pred nalodením, udržiavanie 1,5 m odstupu, povinnosť nosiť rúško (aj vo vonkajších priestoroch trajektu) a odovzdať vyplnený vstupný formulár. Nalodenie  nebude povolené nikomu, kto prejaví príznaky COVID-19 alebo bol v kontakte s niekým infikovaným za posledných 14 dní - obidve podľa dotazníka. V kajute je možné ubytovať max 4 osoby ak ide o rodinných príslušníkov alebo zdravotne postihnuté osoby so sprievodom.

Trajekty môžu byť v Grécku prevádzkované až 80% maximálnej kapacity cestujúcich; lode, ktoré majú kajuty, môžu prepravovať 85% pôvodnej kapacity cestujúcich.

Typ opatrení Grécko
Test Áno s výnimkou
Očkovanie Áno s výnimkou
Formuláre / aplikácie Áno
Karanténa Nie
Výnimky vlastnej dopravy Nie

Podmienky návratu

Test

Podmienky návratu do SR od 1. decembra upravuje pdf Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva  (pdf; 929.99 KB)

Upozornenie: Informácie neslúžia ako záväzná interpretácia platnej legislatívy. V prípade rozporu platí výlučne znenie príslušnej vyhlášky zverejnenej vo vestníku Vlády SR.

Prijaté opatrenia podliehajú častým zmenám. Pred odchodom sledujte aktuálne podmienky pre vstup do destinácie aj návrat späť do SR na webe Ministerstva zahraničných vecí SR a leteckého dopravcu. Za prípadné nesplnenie povinností pre vycestovanie ktorýmkoľvek z cestujúcich nenesie CK zodpovednosť.

 

Grécko patrí na zoznam bezpečných krajín, pri návrate na SR nie je potrebný PCR test.

Očkovanie

Pre očkovaných

Za plne zaočkovanú sa považuje osoba 

 • najmenej 14 dní aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
 • najmenej 21 dní po aplikácii jednodávkovej vakcíny,
 • najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Plne zaočkované osoby po vstupe na územie SR nemajú nariadenú karanténu. Osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica, prvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov.

Status plne zaočkovanej osoby je pri vstupe na územie SR potrebné preukazovať buď COVID preukazom EÚ alebo iným národným certifikátom tretej krajiny, ktorý musí obsahovať údaje o mene a priezvisku, dátume narodenia, názve vakcíny a jej výrobcov, poradí očkovania a celkovom počte očkovaní danou látkou a dátum posledného očkovania. Národný certifikát tretej krajiny musí byť opatrený pečiatkou k tomu poverenému orgánu danej krajiny alebo elektronicky overiteľný a musí byť vyhotovený aj v anglickom jazyku. Osoba, ktorá nie je schopná takto sa preukázať, sa nepovažuje za plne zaočkovanú osobu

 

Pre neočkovaných

Je povinné registrovať sa cez formulár eHranica pri každom návrate zo zahraničia.

Po príchode je povinné zostať v karanténe, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením 10. dňa. Karanténa platí aj pre všetkých členov spoločnej domácnosti, ktorí nie sú zaočkovaní alebo nemajú inú výnimku z karantény.

Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň. Na PCR vyšetrenie bude osoba objednaná automaticky po registrácii v eHranici.

Výnimky z karantény pre nezaočkované osoby 

 • nemôžu byť zaočkované zo zdravotných dôvodov, predložia o tom lekárske potvrdenie od špecialistu (vzor je prílohou č. 4 vyhlášky) a zároveň majú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hod.
 • majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a sú občanmi SR - musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.
 • prekračujú hranicu SR výhradne za účelom výkonu práce z/do iných krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Ukrajiny, majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, resp. v uvedených krajinách, a majú potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone práce podľa prílohy č. 3 vyhlášky - musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.
 • poskytujú neodkladnú starostlivosť o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu (resp. za týmto účelom vstupujú na Slovensko zo susedného štátu) - musia mať potvrdenie o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka, čestné prehlásenie o rodinnom vzťahu (oboje v slovenčine) a negatívny RT-PCR test nie starší ako 7 dní.
 • preukázateľne prekračujú hranicu z/do okolitých štátov z dôvodu obhospodarovania pozemkov, ktoré sa nachádzajú do 10 km od hranice SR a majú negatívny RT-PCR test nie starší ako 7 dní.
 • sa na nich v rámci výkonu povolania vzťahuje výnimka z karantény - ide napríklad o posádky lietadiel, vlakov, vodičov nákladných vozidiel, pracovníkov pohrebnej služby pri prevoze ostatkov (podrobnosti v § 6 vyhlášky). Tieto osoby sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na COVID-19, ani sa registrovať na eHranici.
 • patria medzi vybrané profesijné skupiny (napr. delegácie zastupujúce SR, poslanci Európskeho parlamentu či zamestnanci medzinárodných organizácií, umelci pri cezhraničnej produkcii, vyslaní redaktori, športová reprezentácia a iné; podrobne v § 8 vyhlášky)  - pri vstupe na Slovensko povinnosť preukázať sa dokladom o danej skutočnosti a povinný negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín.
 • ide o krátkodobý vstup za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby pričom nezaočkovaná osoba sa preukáže negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.

 

Deti

eHranica

 • Deti do 12 rokov a 2 mesiace sa nemusia registrovať.

Karanténa

 • Dieťa do veku 12 rokov a 2 mesiace sa nemusí testovať, karanténa mu končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti (napr. po 5 dňoch po negatívnom PCR teste).

Vstup na územie SR letecky

 • Ak deti do 12 rokov a 2 mesiacov veku prichádzajú na územie SR letecky z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške, na rozdiel od starších spolucestujúcich sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu.

Formulár

Najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie SR sú osoby staršie ako 12 rokov a 2 mesiace povinné registrovať sa a byť schopné preukázať sa na požiadanie potvrdením o registrácii aj počas pobytu na území SR.

Ak sa po návrate zo zahraničia u niekoho objavia príznaky COVID-19, je povinný to ohlásiť svojmu všeobecnému lekárovi či pediatrovi; ak na území SR lekára nemá, nahlási to lekárovi príslušného samosprávneho kraja.

Karanténa

Po príchode je neočkovaná osoba povinná zostať v karanténe, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením 10. dňa. Karanténa platí aj pre všetkých členov spoločnej domácnosti, ktorí nie sú zaočkovaní alebo nemajú inú výnimku z karantény.

Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň. Na PCR vyšetrenie bude osoba objednaná automaticky po registrácii v eHranici.

Iné podmienky

Vstup na územie SR leteckou dopravou

(Platí pri prílete na letisko na území SR pre očkované, aj neočkované osoby) 

 

Ak na územie SR osoba vstupuje letecky, musí pred vstupom zároveň vyplniť formulár na vyhľadanie cestujúceho. Pri prílete z krajiny, ktorá nie je uvedená na zozname nižšie, je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín. (Platí pri prílete na letisko na území SR). 

 

Zoznam krajín, z ktorých netreba negatívny test:

Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, Spojené arabské emiráty, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

 

Informácie o všetkých výnimkách sú uvedené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR alebo na webovej stránke korona.gov.sk

 

Najnovšie zmeny

Od stredy 1. decembra 2021 sa po príchode na Slovensko bude povinná karanténa bez ohľadu na očkovanie a prekonanie COVID-19 týkať všetkých osôb, ktoré za posledných 14 dní navštívili: Juhoafrickú republiku, Botswanu, Namíbiu, Lesotho, Eswatini, Mozambik, Zimbabwe, Izrael, Hongkong, Seychely.
Pre tieto osoby neplatia žiadne výnimky. Karanténu je možné absolvovať doma alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

Karanténa sa v prípade bezpríznakového priebehu končí:

 • bez absolvovania testu dovŕšením 14. dňa po vstupe na územie Slovenska,
 • v prípade testovania po obdržaní dvoch negatívnych výsledkov RT-PCR testu, pričom prvý test je možné absolvovať najskôr na prvý deň po príchode a druhý na ôsmy deň po príchode
 • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku sa nemusia testovať, ich karanténa končí zároveň s ostatnými osobami v spoločnej domácnosti.

Tieto lehoty platia iba v prípade, ak sa u vás neobjavia žiadne príznaky ochorenia COVID-19. V prípade ich objavenia rozhoduje o ukončení karantény lekár.

Karanténa je povinná aj pre ostatných členov domácnosti bez ohľadu na to, či sú kompletne zaočkovaní alebo prekonali ochorenie COVID-19.

Tieto pravidlá sa vzťahujú iba na tie osoby, ktoré prídu na územie Slovenska od 1. decembra 2021. Ak ste krajiny uvedené v zozname navštívili pred účinnosťou vyhlášky, urýchlene sa prihláste na emailovú adresu omikron@uvzsr.sk. Je potrebné uviesť meno, priezvisko, telefónne číslo a okres, v ktorom sa aktuálne zdržiavate. Kontaktuje vás príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a určí ďalší postup.

Zmena vyhlášky je bezprostrednou reakciou na globálne narastajúci výskyt nového variantu omikron. WHO a viaceré krajiny vrátane Slovenska zvolili princíp predbežnej opatrnosti a k novému variantu pristupujú po skúsenostiach s alfou či deltou obozretne. Úrad verejného zdravotníctva SR bude naďalej monitorovať a priebežne vyhodnocovať overené vedecké údaje o tomto variante, ktoré budú dostupné a postup bude ďalej korigovať na základe zistených vlastností tohto variantu vírusu. Preto nie je možné vylúčiť zavedenie ďalších preventívnych opatrení.

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahraničných vecí SR.

Typ opatrení Grécko
Test Nie
Očkovanie Áno s výnimkou
Formulár Áno
Karanténa Áno s výnimkou
Iné podmienky Áno
Výnimky vlastnej dopravy Nie

Covid opatrenia

Rúška

Nosenie rúška je povinné na celom území krajiny vo vnútorných priestoroch bez výnimky, vrátane MHD (pokuta za porušenie povinnosti je 300 eur). Používanie rúška vo vonkajších verejných priestranstvách nie je povinné. V prípade preplnenosti je však povinné nasadenie rúška aj  vonkajšom priestore.  Pri návšteve kostolov a bohoslužieb je povinné nosenie respirátora alebo zdvojeného rúška.

 

V osobných vozidlách s kapacitou do 7 miest môžu cestovať 3 osoby plus vodič; v 9- miestnom vozidle sa môže prepravovať 7 osôb plus vodič. Tento limit je možné prekročiť, len ak sa vo vozidle nachádzajú rodičia s deťmi alebo telesne postihnutá osoba závislá na pomoci ďalšieho dospelého.

Doprava

V osobných vozidlách s kapacitou do 7 miest môžu cestovať 3 osoby plus vodič; v 9- miestnom vozidle sa môže prepravovať 7 osôb plus vodič. Tento limit je možné prekročiť, len ak sa vo vozidle nachádzajú rodičia s deťmi alebo telesne postihnutá osoba závislá na pomoci ďalšieho dospelého.

Ďalšie opatrenia

Vstup na predstavenia, koncerty, do zábavných centier a kín povolený len zaočkovaným osobám.

Vnútorné priestory reštaurácií a barov môžu využívať iba zaočkované osoby a osoby po prekonaní COVID-19 (po predložení stanoveného dokumentu). 

Od 6. novembra 2021 bude nezaočkovaným osobám povolený vstup do bánk a nákupných centier, ako aj reštaurácií, kaviarní, barov (vnútorné aj vonkajšie sedenie) a kaderníckych salónov iba s platným PCR alebo antigénovým negatívnym výsledkom testu. Testy sa nebudú vyžadovať pri vstupe do supermarketov, lekární a kostolov.

Typ opatrení Grécko
Rúška Áno
Doprava Doplňujúce informácie
Ďalšie opatrenia Áno

Otvorené prevádzky

Bary a reštaurácie

Od 16. 7. 2021 do 31. 8. 2021 (minimálne) budú bary a reštaurácie prijímať vo vnútorných priestoroch iba očkovaných a sediacich zákazníkov. Nie je povolená žiadna forma zábavy v stoji. Do vnútorných priestorov budú vpustení s negatívnym testom iba osoby mladšie ako 18 rokov.

Turistické atrakcie

Všetky pamiatky sú pre verejnosť otvorené.

Typ opatrení Grécko
Bary a reštaurácie Áno s výnimkou
Turistické atrakcie Doplňujúce informácie

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahraničných vecí SR.