image

Pravidlá cestovania Grécko
vstupné podmienky a covid opatrenia

Prijaté opatrenia podliehajú častým zmenám. Pred odchodom sledujte aktuálne podmienky pre vstup do destinácie aj návrat späť do SR na webe Ministerstva zahranicných vecí SR a leteckého dopravcu. Za prípadné nesplnenie povinností pre vycestovanie ktorýmkoľvek z cestujúcich nenesie CK zodpovednosť.

Je možné cestovať?

Je možné cestovať?

Cestovanie do Grécka je momentálne povolené bez obmedzení.

 

Typ opatrení Grécko
Je možné cestovať? Áno

Podmienky vstupu

Test

Cestujúci pri ceste už nemusia pri ceste do Grécka preukazovať bezinfekčnosť.

Iné podmienky

Podmienky návratu

Test

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby.
 
Naďalej však odporúčame obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.

Covid opatrenia

Rúška

Respirátory sú povinné v hromadných dopravných prostriedkoch, zdravotných zariadeniach a vnútorných priestoroch lodí. Povinnosť platí od 4 rokov. Porušenie je pokutované (300 EUR).
V hoteloch nie je používanie respirátorov ani iných prostriedkov osobnej ochrany (napr. rukavice) pre klientov povinné. Niektoré hotely môžu nosenie respirátorov od hostí vyžadovať v niektorých spoločných priestoroch (napr. v reštauráciách).

Rúška/respirátory sú odporúčané nosiť aj tam, kde je väčší výskyt osôb.

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahranicných vecí SR.