image

Pravidlá cestovania Španielsko
vstupné podmienky a covid opatrenia

Prijaté opatrenia podliehajú castým zmenám. Pred odchodom sledujte aktuálne podmienky pre vstup do destinácie aj návrat spät do SR na webe Ministerstva zahranicných vecí SR a leteckého dopravcu. Za prípadné nesplnenie povinností pre vycestovanie ktorýmkolvek z cestujúcich nenesie CK zodpovednost.

Je možné cestovať?

Je možné cestovať?

Cestovanie do Španielska je v období pandémie koronavírusu povolené bez obmedzenia.

Španielsko zrušilo väčšinu obmedzení týkajúcich sa COVID-19.

Typ opatrení Španielsko
Je možné cestovať? Áno

Podmienky vstupu

Test

Bez obmedzení, nie je treba preukazovať bezinfekčnosť

Očkovanie

Bez obmedzení, nie je treba preukazovať bezinfekčnosť

Formuláre / aplikácie

Podľa informácií na stránke Ministerstva zdravotníctva Španielska a vo Vestníku vlády, od cestujúcich, ktorí prilietajú do Španielska z krajín EÚ, sa už nevyžaduje formulár zdravotnej kontroly SpTH ani certifikát COVID-19.

Karanténa

Ako postupovať v prípade podozrenia alebo potvrdenia COVID-19

  • Riadiť sa pokynmi zdravotníkov.
  • Mierne a asymptomatické prípady a blízke kontakty nemusia ísť do karantény. Odporúča sa nosenie respirátora, udržiavanie odstupu a vyhýbať sa zraniteľným skupinám.

Na cestujúcich apelujeme, zaujímať sa o svoje poistenie do zahraničia, ak by bolo potrebné zotrvať v krajine v prípade náhlych zmien v karanténnych opatreniach dlhšie, ako bol predpoklad, a tiež v prípade náhlej hospitalizácie.

Iné podmienky

Zároveň pred realizáciou cesty berte do úvahy aj plánované štrajky niektorých leteckých spoločností v Španielsku a prispôsobte tomuto faktu aj svoj odchod na letisko. Otázky ohľadom výmeny/spresnení podrobností letu adresujte priamo leteckej spoločnosti (informácie o plánovaných štrajkoch a postupoch sú dostupné na internete).
 
Dávajte si pozor na svoje doklady
Zároveň dôrazne upozorňujeme cestujúcich, že komplikáciou v prípade pobytu môžu byť rozšírené krádeže, predovšetkým vreckové krádeže peňaženiek – a tým aj dokladov potrebných na návrat domov. Preto je nevyhnutné dávať si obzvlášť pozor na svoje doklady. 
 
Cestujúcim odporúčame, aby si pred cestou do Španielska overili/dobre prečítali podmienky cestovania s prepravnou spoločnosťou (letecký, železničný, cestný prepravca), ktorý od vás napriek zmierneným podmienkam vstupu do krajiny môže vyžadovať napr. očkovací preukaz.
 
Tranzitujúcim cestujúcim odporúčame, aby si pri ceste do Španielska vopred zistili aj podmienky vstupu z krajiny, z ktorej prichádzajú - predovšetkým pri cestách z krajín mimo EÚ a schengenského priestoru, a tiež pozor v prípade tranzitu cez Spojené kráľovstvo – vyžaduje sa pas.

Typ opatrení Španielsko
Test Nie
Očkovanie Nie
Formuláre / aplikácie Nie
Karanténa Doplňujúce informácie
Iné podmienky Doplňujúce informácie

Podmienky návratu

Test

Bez obmedzení, nie je vyžadovaný ani test, ani očkovanie ani certifikát

Očkovanie

Bez obmedzení, nie je vyžadovaný ani test, ani očkovanie ani certifikát

Iné podmienky

 

 

Typ opatrení Španielsko
Test Nie
Očkovanie Nie
Formulár Nie
Karanténa Nie
Iné podmienky Nie
Výnimky vlastnej dopravy Nie

Covid opatrenia

Rúška

Použitie rúška je od 20. apríla 2022 povinné už iba:

  • vo všetkých typoch verejnej dopravy (autobusy, vlaky, lietadlá, metro, lode...),
  • v  zdravotných strediskách vrátane nemocníc,
  • v lekárňach,
  • v sociálnych zariadeniach.

Typ opatrení Španielsko
Rúška Áno

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahranicných vecí SR.