image

Pravidlá cestovania do Maroka
vstupné podmienky a covid opatrenia

Test, Očkovanie, Formuláre / aplikácie, Karanténa
Bary a reštaurácie, Turistické atrakcie
Prijaté opatrenia podliehajú castým zmenám. Pred odchodom sledujte aktuálne podmienky pre vstup do destinácie aj návrat spät do SR na webe Ministerstva zahranicných vecí SR a leteckého dopravcu. Za prípadné nesplnenie povinností pre vycestovanie ktorýmkolvek z cestujúcich nenesie CK zodpovednost.

Je možné cestovať?

Je možné cestovať?

Cestovanie do Maroka je v období pandémie koronavírusu povolené za splnenia určitých podmienok.

S ohľadom na dynamický vývoj situácie v krajine a naďalej platný mimoriadny (núdzový) stav sa pravidlá môžu rýchlo zmeniť, a preto je potrebné si ich pred odchodom overiť. 

Najnovšie zmeny
Cestujúci nad 12 rokov, ktorí chcú vstúpiť do Maroka letecky, musia predložiť

  • buď platný očkovací preukaz
  • alebo negatívny test PCR nie starší ako 72 hodín pred nástupom do lietadla
  • a rovnako zdravotný formulár.

Typ opatrení Maroko
Je možné cestovať? Áno s výnimkou

Podmienky vstupu

Test

Cestujúci nad 12 rokov, ktorí chcú vstúpiť do Maroka letecky, musia predložiť

  • buď platný očkovací preukaz
  • alebo negatívny test PCR nie starší ako 72 hodín pred nástupom do lietadla
  • a rovnako zdravotný formulár.

Očkovanie

Platný očkovací preukaz v tomto prípade znamená, že má cestujúci 3 dávky vakcíny. Ak má len 2 dávky, druhá nemôže byť podaná neskôr ako sú 4 mesiace.
 
Ďalšie podmienky cestovania odporúčame overiť si u leteckej spoločnosti alebo u marockých autorít.

Cestujúci sa tiež môžu podrobiť rýchlym testom hneď po prílete na marocké letiská.
 
Súčasťou opatrení pri príchode môže byť aj vykonávanie PCR testov náhodne pre skupiny cestujúcich. Úrady ich budú informovať o výsledkoch testu neskôr.
 

Formuláre / aplikácie

Všetci cestujúci, ktorí chcú vstúpiť do Maroka letecky, musia predložiť platný očkovací preukaz alebo negatívny test PCR nie starší ako 48hodín pred nástupom do lietadla a rovnako zdravotný formulár.

Karanténa

V prípade pozitívne testovaných je potrebné ostať v karanténe v mieste svojho ubytovania a riadiť sa pokynmi marockých autorít.

Iné podmienky

 

 

Typ opatrení Maroko
Test Áno s výnimkou
Očkovanie Áno s výnimkou
Formuláre / aplikácie Áno
Karanténa Áno s výnimkou
Iné podmienky Nie
Výnimky vlastnej dopravy Nie

Podmienky návratu

Test

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby.
 
Naďalej však odporúčame obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.

Iné podmienky

 

 

Typ opatrení Maroko
Test Nie
Očkovanie Nie
Formulár Nie
Karanténa Nie
Iné podmienky Nie

Covid opatrenia

Rúška

Vzhľadom na zaznamenaný nárast prípadov COVID-19 v posledných týždňoch ministerstvo zdravotníctva Maroka odporúča nosenie rúšok predovšetkým v preplnených alebo uzavretých priestoroch.

Ďalšie opatrenia

Opatrenia a cestovanie v rámci krajiny
Odporúčame sledovať aj miestne médiá, príp. vládny Twiter alebo Facebook a mať na zreteli, že stále platný núdzový stav v Maroku umožňuje rýchle a náhle zásahy proti ohniskám nákazy. 
 
V prípade objavenia sa ohniska dochádza k okamžitému uzavretiu niektorých miest, resp. ich štvrtí alebo dokonca hraníc v záujme zabránenia šírenia vírusu. V takom prípade je mimoriadne obmedzený pohyb všetkých osôb alebo možnosť cestovania, spravidla na niekoľko dní či týždňov. 
 
Na cestujúcich aj z tohto dôvodu apelujeme, zaujímať sa o svoje poistenie do zahraničia príp. finančné možnosti, ak by bolo potrebné zotrvať v krajine v prípade náhlych zmien v karanténnych opatreniach dlhšie, ako bol predpoklad, a tiež v prípade pozitívneho testu, náhlej hospitalizácie a podobne.
 
Nosenie rúšok je povinné, vláda zároveň dôrazne upozorňuje na dodržiavanie všetkých hygienických opatrení.
 
 

Typ opatrení Maroko
Rúška Áno
Obmedzenie pohybu Nie
Ďalšie opatrenia Doplňujúce informácie

Otvorené prevádzky

Bary a reštaurácie

Verejná doprava, reštaurácie a kaviarne, ubytovacie zariadenia fungujú s 75% kapacitou. Zhromažďovanie na verejných a uzavretých priestranstvách je povolené za predpokladu, že počet osôb nepresiahne 50.

Turistické atrakcie

Pláže

Aj na plážach je potrebné dodržiavať preventívne opatrenia vrátane masiek a sociálnej vzdialenosti.

Typ opatrení Maroko
Bary a reštaurácie Áno
Turistické atrakcie Áno

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahranicných vecí SR.