image

Pravidlá cestovania do Kataru
vstupné podmienky a covid opatrenia

Prijaté opatrenia podliehajú castým zmenám. Pred odchodom sledujte aktuálne podmienky pre vstup do destinácie aj návrat spät do SR na webe Ministerstva zahranicných vecí SR a leteckého dopravcu. Za prípadné nesplnenie povinností pre vycestovanie ktorýmkolvek z cestujúcich nenesie CK zodpovednost.

Je možné cestovať?

Je možné cestovať?

Cestovanie do Kataru je v období pandémie koronavírusu povolené za splnenia určitých podmienok.

Typ opatrení Katar
Je možné cestovať? Áno s výnimkou

Podmienky vstupu

Test

Cestujúci musia predložiť potvrdenie o negatívnom výsledku PCR testu leteckým spoločnostiam, aby mohli nastúpiť do lietadla.
Ministerstvo verejného zdravotníctva má právo vykonávať náhodné vyšetrenia cestujúcich po príchode do krajiny vo všetkých vzdušných, pozemných a námorných prístavoch.

Očkovanie

Cestujúci z krajiny, ktorá je v červenom zozname a sú plne očkovaní vakcínou schválenou ministerstvom verejného zdravia alebo podmienečne schválenou očkovacou látkou podliehajú hotelovej karanténe v trvaní jedného dňa po príchode do krajiny, následne absolvujú antigénový test. Nezaočkovaným je príchod do krajiny zakázaný.
 
Cestujúci, ktorí sú plne očkovaní schválenou vakcínou, musia mať pred príchodom do krajiny negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 48 hodín od času odchodu v krajine pôvodu,        
 
Po príchode musia všetci cestujúci podstúpiť test v  autorizovanom zdravotníckom zariadení, rýchle antigénové testovanie.
 
Zoznam schválených vakcín v Katare

 • Pfizer / BioNTech (Comirnaty) - dve dávky     
 • Moderna (SpikeVax) - dve dávky    
 • AstraZeneca (Covishield / Oxford / Vaxzevria) - dve dávky     
 • Jansen / Johnson & Johnson (iba jedna dávka) 

Zoznam podmienečne schválených vakcín v Katare

 • Sinopharmova vakcína - dve dávky
 • Sinovac - dve dávky
 • Sputnik V - dve dávky
 • Covaxin - dve dávky

Cestujúci, ktorí sú očkovaní mimo Kataru, sú povinní predložiť originál vakcinačného osvedčenia a akékoľvek iné podporné dokumenty - v arabskom alebo anglickom jazyku - ako dôkaz, že vakcínu dostali a mali by obsahovať aspoň tieto informácie:

 • Meno cestujúceho musí byť totožné s menom v cestovnom pase.  
 • Doses a dátumy podanej vakcíny (jedna dávka pre vakcínu Jansen a dve dávky pre iné vakcíny).          
 • Typ/názov vakcíny.   
 • Číslo dávky očkovacej látky a QR kód (ak je k dispozícii).           

Podmienky pre neočkované osoby

Cestujúci, ktorí nie sú očkovaní alebo nie sú úplne očkovaní, musia po príchode do krajiny absolvovať 5 dní v hotelovej alebo domácej karanténe a následne sa musí podrobiť rýchlemu antigénovému testu.
 
Zároveň pred príchodom do Kataru sa musia preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 48 hodín od času odchodu v krajine pôvodu
 
Následne po príchode do Kataru musí stráviť 5 dní v hotelovej alebo v domácej karanténe pre tých, ktorí majú príbuzných prvého stupňa (pod podmienkou že dôkaz o vzťahu a pobyt je zabezpečený), po 5. dni sa podrobí rýchlemu antigénovému testu.
 
Pozrite si podmienky vstupu webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Kataru.

Osoby, ktoré prekonali COVID-19

Osoby, ktoré prekonali COVID-19, musia predložiť úradné osvedčenie potvrdzujúce predchádzajúcu infekciu a stav očkovania.

Formuláre / aplikácie

 • Všetci cestujúci musia vypísať formulár príchodom do Kataru.
 • Občania a obyvatelia, ktorí sú plne zaočkovaní v katarskom štáte a prichádzajú, z jednej z krajín, na ktoré sa vzťahuje štandardné zdravotné opatrenie sú oslobodení od tejto požiadavky.
 • Cestujúci do Kataru sa musia zaregistrovať a nahrať všetky príslušné dokumenty, ako je osvedčenie o očkovaní, najmenej 3 dni pred príchodom.
 • Výsledok PCR testu už nevyžaduje počas elektronickej registrácie.
 • Cestovatelia si musia stiahnuť mobilnú aplikáciu Ehteraz  a aktivovať ju na svojich mobilných telefónoch pomocou miestnej alebo medzinárodnej SIM karty.
   

Karanténa

Neočkovaní následne po príchode do Kataru musia stráviť 5 dní v hotelovej alebo v domácej karanténe pre tých, ktorí majú príbuzných prvého stupňa (pod podmienkou že dôkaz o vzťahu a pobyt je zabezpečený), po 5. dni sa podrobí rýchlemu antigénovému testu.

Iné podmienky

Katar zaviedol jednu skupinu – červené krajiny, na ktoré sa vzťahujú opatrenia v oblasti červeného zdravia v súvislosti s COVID-19.

Typ opatrení Katar
Test Áno
Očkovanie Áno s výnimkou
Formuláre / aplikácie Áno
Karanténa Áno s výnimkou
Iné podmienky Doplňujúce informácie

Podmienky návratu

Test

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby.
 
Naďalej však odporúčame obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.

Iné podmienky

 

 

Typ opatrení Katar
Test Nie
Očkovanie Nie
Formulár Nie
Karanténa Nie
Iné podmienky Nie

Covid opatrenia

Rúška

Platí povinnosť nosiť ochranné rúška na verejnosti. Odporúčanie dodržiavať striktné hygienické pravidlá a spoločenský odstup. Od 08.01.2022 platia nasledovné opatrenia:
 
Obmedzenia spoločenských zhromaždení

 • Vonkajšie spoločenské zhromaždenia do 15 očkovaných osôb a vnútorné zhromaždenia do 10 očkovaných osôb budú povolené s výnimkou členov tej istej domácnosti.

Obmedzenia podnikania a voľného času

 • základné obchodné stretnutia sa obmedzia na 15 očkovaných osôb,
 • 50 % obsadenosť v kinách a divadlách bude povolená len pre očkovaných klientov,
 • múzeá a knižnice sa budú môcť otvoriť s plnou kapacitou pre očkovaných klientov,
 • holičstvá a kaderníctva budú môcť pracovať na 50% len pre očkovaných klientov,
 • povolené budú výstavy a kultúrne podujatia s maximálnou kapacitou 50 % vonku a 30 % v interiéri, pričom všetci účastníci musia byť očkovaní,Všetky podujatia podliehajú predbežnému povoleniu ministerstva zdravotníctva,
 • kapacita nákupných centier bude na úrovni 75 %. Povolený vstup len pre zaočkované osoby,
 • reštaurácie a kaviarne  otvorené - vonkajšie stravovanie na 75%, v interiéri (len pre očkovaných zákazníkov a ich deti mladšie ako 12 rokov) sa zníži na 50%,
 • kapacita v telocvičniach a kluboch zdravia bude obmedzená na 50%,
 • kapacita v bazénoch a vodných parkoch sa zníži o 50 % v interiéri, len zaočkovaným osobám a 75 % vonku.

Obmedzenia v exteriéroch a športe

 • skupiny do 15 osôb sa budú môcť zhromažďovať vo verejných parkoch, plážach s výnimkou tých istých členov domácnosti,
 • 75% obsadenie bude povolené na súkromných plážach,
 • bude povolený prípravný tréning na miestne a medzinárodné turnaje schválené Ministerstvom zdravotníctva,
 • profesionálne športové podujatia a turnaje budú povolené na základe schválenia Ministerstvom zdravotníctva, pričom kapacita divákov bude obmedzená na 50 % vonku a 30 % v interiéri, povolené len pre zaočkovaných divákov,
 • bude povolený tréning pre vekové skupiny od 18 rokov pre katarské športové kluby a federácie (len očkované osoby), maximálne 40 osôb vonku a 30 osôb v interiéri bez divákov. Tréningy pre deti do 12 rokov v súkromných kluboch budú pozastavené,
 • miestne a súkromné športové ligy a turnaje pre všetky vekové skupiny a dospelých budú pozastavené, ako aj komunitné športové turnaje a aktivity.

Obmedzenia v doprave

 • osobné lode len pre rodinných príslušníkov budú povolené pre maximálne 12 osôb,
 • prenájom, výletných a turistických lodí povolené s maximálnou kapacitou 30%, nepresahujúcou 15 jednotlivcov, len pre očkovaných jedincov. Všetci zamestnanci musia byť očkovaní.
 • kapacita všetkej verejnej dopravy sa zvýši na 60 %, pričom sa budú naďalej zatvárať fajčiarske priestory a nepovolia sa potraviny ani nápoje,
 • autoškoly budú môcť premávať s maximálnou kapacitou 50 %. Všetci školitelia a stážisti musia byť očkovaní.
   

Typ opatrení Katar
Rúška Áno
Obmedzenie pohybu Nie

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahranicných vecí SR.