image

Pravidlá cestovania Izrael
vstupné podmienky a covid opatrenia

Prijaté opatrenia podliehajú castým zmenám. Pred odchodom sledujte aktuálne podmienky pre vstup do destinácie aj návrat spät do SR na webe Ministerstva zahranicných vecí SR a leteckého dopravcu. Za prípadné nesplnenie povinností pre vycestovanie ktorýmkolvek z cestujúcich nenesie CK zodpovednost.

Je možné cestovať?

Je možné cestovať?

Cestovanie do Izraela je v období pandémie koronaviru povolené za splnenia určitých podmienok.

Od 1. marca 2022 Izrael povolil vstup všetkým turistom bez ohľadu na ich očkovací status - teda aj nezaočkovaným cudzincom. Do Izraela môžu vstúpiť všetci cudzinci (deti rovnako ako dospelí) aj bez očkovania či potvrdenia o prekonaní COVID-19 (tzv. Recovery Certificate).

Typ opatrení Izrael
Je možné cestovať? Áno s výnimkou

Podmienky vstupu

Test

Od 20. mája 2022 sa ruší povinnosť vykonať test na COVID-19 pred príchodom do Izraela. Zrušené je aj absolvovanie PCR testu na COVID-19 po prílete na letisku a karanténa.
 

Očkovanie

Očkovacie látky schválené Svetovou zdravotníckou organizáciou (Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson– Janssen, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, Covishield).

Formuláre / aplikácie

Pred odletom (na letisku v krajine odletu) a pri hraničnej kontrole na letisku v Izraeli je potrebné predložiť potvrdenie o vypísaní vstupného formulára pre cestujúcich prichádzajúcich do Izraela, ktorý je potrebné vyplniť najskôr 48 hodín pred odletom do Izraela.

Iné podmienky

Od 1.marca 2022 Izrael povolil vstup všetkým turistom bez podmienky predloženia potvrdenia o očkovaní.
 

Typ opatrení Izrael
Test Nie
Očkovanie Nie
Formuláre / aplikácie Áno
Iné podmienky Doplňujúce informácie

Podmienky návratu

Test

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby.
 
Naďalej však odporúčame obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.

Iné podmienky

 

 

Typ opatrení Izrael
Test Nie
Očkovanie Nie
Formulár Nie
Karanténa Nie
Iné podmienky Nie
Výnimky vlastnej dopravy Nie

Covid opatrenia

Rúška

  • Od 23. marca 2022 bola zrušená povinnosť nosiť ochranné rúško aj v uzavretých priestoroch. Vyžaduje sa len na miestach s vysokým potenciálom pre infikovanie sa (nemocnice, letisko, inštitúcie pre starších ľudí, lety a ľudia na ceste do izolácie).
  • Povinnosť preukazovať sa Green passom v prevádzkach a na väčšine verejných podujatí je zrušená, nie sú obmedzené na konkrétny počet ľudí.
  • Negatívny výsledok antigénového testu sa vyžaduje len od návštevníkov domovov dôchodcov. Vopred sa otestovať na COVID-19 sa tiež odporúčalo tým, ktorí prichádzajú do kontaktu so staršími a/alebo zraniteľnými osobami.

Opatrenia platné na Západnom brehu

  • Bez obmedzení

Obmedzenie pohybu

Od 6. februára 2022 bola zrušená podmienka preukazovať sa Zeleným preukazom pri vstupe do reštaurácií, hotelov, telocviční, múzeí, kín atď. 
Od 1. marca 2022 bola povinnosť predkladať zelený preukaz pri vstupe na hromadné akcie taktiež zrušená.
Naďalej platí povinnosť nosiť ochranné rúško vo všetkých uzavretých verejných priestoroch - týka sa to prevádzok a služieb, reštaurácií, škôl, hromadnej dopravy a pod.
Lockdown na Západnom brehu je zrušený.
 
Aktuálne informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19

Typ opatrení Izrael
Rúška Áno s výnimkou
Obmedzenie pohybu Áno s výnimkou

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahranicných vecí SR.