image

Pravidlá cestovania Arabské Emiráty
vstupné podmienky a covid opatrenia

Test, Očkovanie, Formuláre / aplikácie, Karanténa, Iné podmienky
Rúška, Ďalšie opatrenia
Prijaté opatrenia podliehajú castým zmenám. Pred odchodom sledujte aktuálne podmienky pre vstup do destinácie aj návrat spät do SR na webe Ministerstva zahranicných vecí SR a leteckého dopravcu. Za prípadné nesplnenie povinností pre vycestovanie ktorýmkolvek z cestujúcich nenesie CK zodpovednost.

Je možné cestovať?

Je možné cestovať?

Cestovanie do Spojených arabských emirátov je v období pandémie koronavírusu povolené za splnenia určitých podmienok.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Abú Dhabí informuje občanov Slovenskej republiky, že vstup do krajiny nemá jednotné pravidlá.

Typ opatrení Arabské Emiráty
Je možné cestovať? Áno s výnimkou

Podmienky vstupu

Test

Podmienky pre zaočkovaných i nezaočkovaných cestovateľov

Dubaj

Od 26. februára 2022 musia všetci cestujúci spĺňať jednu z nižšie uvedených podmienok:

 • preukázať sa platným vakcinačným certifikátom (ktorákoľvek vakcína schválená WHO), ktorý musí obsahovať QR kód
 • preukázať sa negatívnym PCR testom nie starším ako 48 hodín od odobrania vzorky certifikovaným laboratórnym zariadením. Tento doklad musí obsahovať QR kód
 • preukázať sa lekárskym potvrdením o prekonaní COVID-19, nie starším ako 1 mesiac od zotavenia pri príchode do Spojených arabských emirátov

Cestujúci sa musia na požiadanie po prílete do Dubaja podrobiť testu PCR a ostať v karanténe, kým nedostanú negatívny výsledok. Cestujúci, ktorí majú pozitívny test na COVID-19, sa musia riadiť pokynmi vydanými dubajskou zdravotníckou autoritou (DHA).

 • Upozorňujeme, že tlačené alebo digitálne certifikáty o teste PCR alebo certifikáty o očkovaní sú akceptované v angličtine alebo arabčine a musia obsahovať kód QR.
 • Výsledok PCR testu alebo osvedčenie o očkovaní v iných jazykoch sú prijateľné, ak ich možno overiť na mieste odchodu. Osvedčenia o očkovaní proti  COVID 19 bez QR kódu môžu byť akceptované na cestu do Dubaja, pokiaľ osvedčenie o očkovaní vydajú testovacie centrá/organizácie uznané/schválené národnými zdravotníckymi úradmi danej krajiny.
 • SMS správy nie sú akceptované.
 • Za plne zaočkovanú osobu emirátske orgány považujú osobu, ktorej od podania 2. dávky neubehlo viac ako 6 mesiacov, alebo ktorá je zaočkovaná aj 3. dávkou vakcíny proti COVID-19.

 
Abú Dhabí

 • Bol zrušený systém zoznamu zelených krajín a všetci cestujúci môžu pricestovať bez obmedzení.
 • Neočkovaní cestujúci sa musia pri príchode preukázať negatívnym PCR testom, nie starším ako 48 hodín.
 • Po príchode už nie je povinné testovanie, aj keď miestne autority môžu k testovaniu vyzvať a prichádzajúci je povinný testovanie strpieť. 
 • Karanténa bola zrušená, aj keď platí, že v prípade kontaktu s pozitívnou osobou je potrebné každodenné PCR testovanie po dobu 5 dní a v prípade pozitívneho  PCR testu je potrebná karanténa ktorá môže byť ukončená na 6 deň negatívnym PCR testom alebo po 10 dňoch.

Podmienky vstupu do ďalších emirátov sa môžu meniť a z toho dôvodu odporúčame pred cestou kontaktovať príslušné emirátske orgány alebo Veľvyslanectvo Spojených arabských emirátov vo Viedni. Prípadne odporúčame obrátiť sa na leteckú spoločnosť.
 
Ras al Khaimah

Cestujúci do emirátu Ras al Khaimah musia absolvovať PCR test COVID-19 do 48 hodín pred odletom.

Vyňatí z povinnosti PCR testu sú:

 • plne očkovaní
 • prekonaní po dobu 30 dní, avšak musia mať potvrdenie s funkčným QR kódom v anglickom jazyku
 • deti do 12 rokov
 • ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím

 Test musí byť vykonaný v certifikovanom zdravotníckom zariadení.
 
Občania Spojených arabských emirátov a deti mladšie ako 12 rokov sú z testu vyňatí. Požaduje sa mať vytlačený negatívny výsledok PCR testu COVID-19 už pred nástupom do lietadla. Po príchode cestujúcich do Ras al Khaimah sa vyžaduje, aby si stiahli aplikáciu Al Hosn, absolvovali ďalší PCR test na COVID-19 a zostali v karanténe, kým nebudú známe výsledky testu. V prípade negatívneho výsledku testu bude karanténa ukončená a v prípade pozitívneho bude potrebná izolácia podľa pokynov Ministerstva zdravotníctva a prevencie Spojených arabských emirátov.

Očkovanie

Za plne zaočkovanú osobu emirátske orgány považujú osobu, ktorej od podania 2. dávky neubehlo viac ako 6 mesiacov, alebo ktorá je zaočkovaná aj 3. dávkou vakcíny proti COVID-19.

Upozorňujeme, že tlačené alebo digitálne certifikáty o teste PCR alebo certifikáty o očkovaní sú akceptované v angličtine alebo arabčine a musia obsahovať kód QR.

Formuláre / aplikácie

Po príchode cestujúcich do Ras al Khaimah sa vyžaduje, aby si stiahli aplikáciu Al Hosn, absolvovali ďalší PCR test na COVID-19 a zostali v karanténe, kým nebudú známe výsledky testu.

Karanténa

Cestujúci sa musia na požiadanie po prílete do Dubaja podrobiť testu PCR a ostať v karanténe, kým nedostanú negatívny výsledok. Cestujúci, ktorí majú pozitívny test na COVID-19, sa musia riadiť pokynmi vydanými dubajskou zdravotníckou autoritou (DHA).
 
Po príchode cestujúcich do Ras al Khaimah sa vyžaduje, aby si stiahli aplikáciu Al Hosn, absolvovali ďalší PCR test na COVID-19 a zostali v karanténe, kým nebudú známe výsledky testu.

Iné podmienky

INÉ PODMIENKY

Podmienky tranzitu a odchodu

 • Tranzit cez medzinárodné letiská v Spojených arabských emirátoch je povolený bez výnimky. Pre bližšie informácie je potrebné kontaktovať leteckú spoločnosť.
 • Zároveň upozorňujeme, že niektoré letecké spoločnosti môžu vyžadovať k preprave negatívny PCR test bez ohľadu na destináciu, čo zdôvodňujú potrebou ochrany cestujúcich a svojich zamestnancov a preto odporúčame komunikovať s leteckými spoločnosťou.
 • Tranzitujúci cestujúci musia pred nástupom do lietadla spĺňať všetky podmienky krajiny do ktorej cestujú (prípadná potreba PCR testu).

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie medzi jednotlivými emirátmi je povolený, kontroly boli zrušené.

Typ opatrení Arabské Emiráty
Test Áno s výnimkou
Očkovanie Áno s výnimkou
Formuláre / aplikácie Áno s výnimkou
Karanténa Áno s výnimkou
Iné podmienky Áno
Výnimky vlastnej dopravy Nie

Podmienky návratu

Test

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby.
 
Naďalej však odporúčame obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.

Typ opatrení Arabské Emiráty
Test Nie
Očkovanie Nie
Formulár Nie
Karanténa Nie
Iné podmienky Nie
Výnimky vlastnej dopravy Nie

Covid opatrenia

Rúška

Dubaj

Pravidlá v Dubaji boli uvoľnené, avšak stále platí povinnosť prekrytia tváre a udržiavania vzdialenosti dva metre od ostatných.
 
Abú Dhabí

 

 • Pravidlá v Abú Dhabí boli uvoľnené. Pre obyvateľov Abú Dhabí platí povinnosť testovania každých 30 dní. (zelený status v aplikácii Al Hosn) 
 • V interiéri stále platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest. V exteriéri je prekrytie tváre dobrovoľné, je však potrebné dodržiavať odstup. 

 
Ras al Khaimah

 • Pravidlá v Ras al Khaimah boli uvoľnené.
 • V interiéri stále platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest. V exteriéry je prekrytie tváre dobrovoľné, je však potrebné dodržiavať odstup.  

Hotelové opatrenia

Dubaj

Od 10. júna boli v Dubaji uvoľnené pravidlá:
Kultúrne a športové aktivity sú povolené na skúšobnú dobu jedného mesiaca, ktorá sa začína 6. júna a môže byť predĺžená. Hotely môžu byť teraz plne vyťažené, zatiaľ čo zábavné podniky a reštaurácie môžu zvýšiť kapacitu na 70 percent. Na miestach a hoteloch sa môžu konať akcie až so 100 ľuďmi, avšak podmienkou je, že všetci zamestnanci a hostia musia byť očkovaní. Koncerty, športové divácke akcie a spoločenské a inštitucionálne podujatia sú povolené za predpokladu, že publikum, účastníci a zamestnanci sú očkovaní proti COVID-19. Maximálna účasť na veľkých verejných podujatiach, ktoré si vyžadujú povolenie je 1 500 pre vnútorné a 2 500 pre vonkajšie akcie. Tvárové masky sú povinné na verejnosti a na súkromných zhromaždeniach a ľudia sú povinní udržiavať si fyzickú vzdialenosť dva metre od ostatných.

Abú Dhabí

Od 1. augusta majú nezaočkovaní ľudia zákaz vstupu do vládnych budov bez negatívneho testu PCR nie staršieho ako 48 hodín.

Očkovaní a nezaočkovaní cestujúci, ktorí chcú pricestovať do Abú Dhabí z iného emirátu, musia na hranici predložiť negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 48 hodín alebo negatívny výsledok DPI testu (krvný test s použitím laserovej DPI metódy) nie starší ako 24 hodín.

 • V Abú Dhabí je od 20. augusta je obmedzený prístup neočkovaných ľudí na mnohé verejné miesta.
 • Farebne odlíšený systém v aplikácii Al Hosn, ktorý umožňuje jednotlivcom vstup do nákupných centier, hotelov, reštaurácií a supermarketov, zostáva pozastavený, do odstránenia problémov s uvedenou aplikáciou.
 • Reštaurácie, kaviarne, hotely a verejné pláže a parky nemôžu mať viac ako 50 percent svojich typických návštevníkov, aby sa vyhli tlačeniu ľudí, a to zo 60 percent.
 • Posilňovne, ako aj súkromné ​​pláže a bazény nemôžu byť naplnené viac ako z polovice.
 • Kiná sú otvorené, ale s 30-percentným limitom kapacity
 • Verejná doprava vrátane autobusov a verejných trajektov je obmedzená na 50 percent, pričom v päťmiestnom taxíku môžu byť maximálne traja cestujúci a v sedemmiestnom taxíku maximálne štyria cestujúci

Večierky a iné spoločenské akcie sú zakázané

Doprava

Cestovanie medzi jednotlivými emirátmi je povolený, kontroly boli zrušené.

Ďalšie opatrenia

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahraničných vecí SR.

Typ opatrení Arabské Emiráty
Rúška Áno
Obmedzenie pohybu Nie
Hotelové opatrenia Doplňujúce informácie
Doprava Nie
Skupinové aktivity Nie
Ďalšie opatrenia Áno

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahranicných vecí SR.