image

Pravidlá cestovania do Thajska
vstupné podmienky a covid opatrenia

Prijaté opatrenia podliehajú castým zmenám. Pred odchodom sledujte aktuálne podmienky pre vstup do destinácie aj návrat spät do SR na webe Ministerstva zahranicných vecí SR a leteckého dopravcu. Za prípadné nesplnenie povinností pre vycestovanie ktorýmkolvek z cestujúcich nenesie CK zodpovednost.

Je možné cestovať?

Je možné cestovať?

Cestovanie do Thajska je v období pandémie koronavírusu povolené za splnenia určitých podmienok.

Veľvyslanectvo SR v Bangkoku dôrazne upozorňuje cestujúcich na možné negatívne dôsledky pri cestách do Thajska počas pandémie v prípade ak sú pozitívne testovaní na COVID-19. Odporúčame, aby cestujúci mali dostatočné finančné prostriedky na pokrytie nákladov spojených s povinnou karanténou vzhľadom na to, že poistenie proti COVID-19 sa často nevzťahuje na bezpríznakové prípady a hotelové karantény.

Cestujúcich upozorňujeme aby si preverili pandemické podmienky leteckých prepravcov lebo sa môžu líšiť od podmienok vstupu do Thajska.

Pred vstupom do krajiny sa vyžadujú

 

 • príslušné víza, ak cestujúci neprichádza do krajiny v rámci systému oslobodenia od vízovej povinnosti,
 • dostatočné finančné prostriedky, ktoré je potrebné preukázať v prípade požiadania imigračným úradníkom pri vstupe do krajiny,
 • plne zaočkované osoby (druhá dávka podaná nie menej ako 14 dní pred vstupom do krajiny) sa preukážu  platným očkovacím certifikátom,
 • osoby bez očkovacieho certifikátu alebo nie plne zaočkované sa preukážu negatívnym PCR alebo antigénovým testom na COVID-19 nie starším ako 72 hodín pred odletom.

Osoby vstupujúce do krajiny cez hraničné prechody po súši (pri využití Border Pass) budú musieť absolvovať karanténny pobyt nie dlhšie ako 3 dni vo pred určenej prihraničnej oblasti.
 
Podrobnejšie informácie o podmienkach vstupu je možné získať na príslušných veľvyslanectvách Thajského kráľovstva. 
 
Aktuálne informácie o cestovaní do Thajska

Typ opatrení Thajsko
Je možné cestovať? Áno s výnimkou

Podmienky vstupu

Test

Osoby bez očkovacieho certifikátu alebo nie plne zaočkované sa preukážu negatívnym PCR alebo antigénovým testom na COVID-19 nie starším ako 72 hodín pred odletom.

Očkovanie

Kritériá očkovania pre cestujúcich do Thajska

Cestujúci do 5 rokov
Nevyžaduje sa očkovanie.
Musí cestovať s rodičmi alebo zákonným zástupcom.
 
Cestujúci vo veku 5 – 17 rokov
Nevyžaduje sa očkovanie v prípade ak cestuje s rodičmi alebo zákonným zástupcom
Ak cestuje sám musí byť zaočkovaný 1 dávkou vakcíny nie menej ako 14 dní pred cestou
 
Cestujúci vo veku 18 a viac rokov
Kompletne zaočkovaný nie menej ako 14 dní pred cestou.
 
Osoby, ktoré prekonali COVID-19
Cestovatelia, ktorý prekonali COVID-19 musia mať lekárske potvrdenie o uzdravení z COVID-19 a doklad  o zaočkovaní aspoň jednou dávkou schválenej vakcíny podanej nie menej ako 14 dní pred vstupom do krajiny.
 
Pre detailnejšie podmienky vstupu do krajiny odporúčame záujemcom obrátiť sa na príslušné veľvyslanectvá Thajského kráľovstva, poskytovateľov ubytovacích a leteckých služieb alebo cestovné kancelárie.

Iné podmienky

Podmienky tranzitu a odchodu

Cestujúcim je od 1. marca 2021 umožnený  tranzit na medzinárodnom letisku Suvarnabhumi v Bangkoku počas doby neprekračujúcej 12 hodín. Tranzitujúci pasažieri sa musia preukázať, negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 72 hodín pred nástupom na cestu a medzinárodným zdravotným poistením vo výške minimálne 10 000 USD, ktoré pokrýva aj všetky náklady spojené s prípadnou liečbou COVID-19. Pohyb je im umožnený iba vo vymedzených priestoroch letiska.

 • Aktuálne a detailnejšie informácie týkajúce sa podmienok tranzitu  je možné získať na webovej stránke Úradu civilného letectva.
 • Otázky týkajúce sa pandemických opatrení na palube lietadla a podmienok tranzitu na letiskách je potrebné konzultovať s príslušnou leteckou spoločnosťou

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19
V prípade potreby ohlásenia ochorenia COVID-19 a zavolania lekárskej pomoci je možné kontaktovať hotline na telefónnom čísle: 1669. Všeobecné informácie o COVID-19 a konzultácie v thajskom a anglickom jazyku je možné získať na telefónnom čísle: 096 847 8209 v čase od  08.00 do 20.00 hod.
 
Čo robiť v prípade, ak bol váš test pozitívny na COVID-19 v Thajsku?
1. Test je potrebné potvrdiť ďalším RT-PCR testom.
 
2. Kontaktujte thajský zdravotnícky úrad
* National Health Security Office – telefónne číslo 1330
* The Social Security System – telefónne číslo 1506
* Hotline pre urgentné prípady – telefónne číslo 1668
* Universal Coverage Emergency for Patient – telefónne číslo 1669
 
3. Zabezpečte si domácu izoláciu
* Pacienti s miernymi príznakmi, ktorí majú doma miesto na samoizoláciu, môžu požiadať o domácu karanténu.
* Pacienti s príznakmi sú poslaní do nemocnice alebo do karanténneho centra, kde náklady za základné úkony sú pokrývané thajskou vládou.  
 
Žiadosti o domácu karanténu je potrebné adresovať Oddeleniu na kontrolu chorôb na telefónnom čísle 1422.
 
Čo robiť v prípade, že ste mali blízky kontakt s osobou pozitívnou na COVID-19 v Thajsku?
 
V prípade ak ste boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou bez použitia ochranných prostriedkov, ide o tzv. vysoko rizikový kontakt, je potrebné aby ste absolvovali povinnú 7 dňovú domácu karanténu. Počas karantény je potrebné:
* Dodržiavať samo izoláciu
* Nosiť ochrannú masku / rúško
* Vykonať antigénový test v prvý deň pri preukázaní symptómov a sledovať symptómy nasledujúce dni
* Vykonať antigénový test na 5.- 6. deň
* Po absolvovaní 7 dňovej karantény je potrebné nosiť ochrannú masku, vyhýbať sa verejným priestorom, kde sa nachádza veľké množstvo ľudí a verejnej doprave
* Vykonať antigénový test na 10. deň. Pokiaľ je negatívny, môžete sa vrátiť do bežného života
 
Ak vám počas povinnej karantény vyprší platnosť thajských víz, je potrebné aby ste o tom informovali karanténny hotel resp. nemocnicu, ktorá to musí oznámiť imigračnému úradu a požiadať o predĺženie vášho pobytu. Žiadajte potvrdenie o predĺžení víz/pobytu a absolvovaní povinnej karantény, ktorým sa preukážete na letisku pri odchode z Thajska.
 
Cestujúcim tiež odporúčame, aby si dôsledne skontrolovali podmienky cestovného poistenia, či sa vzťahuje len na liečbu COVID-19, hospitalizáciu alebo pokrýva aj náklady spojené s karanténou a hotelovú izoláciu. Je potrebné, aby poistenie trvalo minimálne 10 dní po ukončení poistenia v prípade, že by došlo k nakazenia COVID-19 v posledný deň pobytu.

Typ opatrení Thajsko
Test Áno s výnimkou
Očkovanie Áno s výnimkou
Iné podmienky Áno

Podmienky návratu

Test

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby.
 
Naďalej však odporúčame obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.

Typ opatrení Thajsko
Test Nie
Očkovanie Nie
Formulár Nie
Karanténa Nie
Iné podmienky Nie

Covid opatrenia

Ďalšie opatrenia

Krajina je podľa počtu výskytu prípadov nákazy COVID-19 rozdelená na zóny, v ktorých sú zavedené rôzne obmedzenia. Jednotlivé provincie majú právo si stanoviť vlastné obmedzenia. V krajine je povinné nosenie rúšok. Za nerešpektovanie tohto opatrenia či porušovanie ostatných opatrení hrozia finančné pokuty, prípadne väzenie. Odporúčame vám dodržiavať všetky preventívne opatrenia a opatrenia na kontrolu chorôb, aby ste minimalizovali riziká a vyhli sa sankciám.
 

 • Modrá zóna - turistická (otvorené obchodné centrá, obchody so zmiešaným tovarom, trhy, reštaurácie a jedálne, kiná. Je povolená konzumácia alkoholu do 24.00 hod. iba v SHA+ zariadeniach, ktoré majú implementovaný systém COVID-Free Setting Measures: 12 provincií: Bangkok, Kanchanaburi, Krabi, Chonburi, Nonthaburi, Pathum Thani, Phang Nga, Phuket, Chiang Mai, Phetchaburi, Rayong, Songkhla.
 • Žltá zóna (zvýšený monitoring; povolený predaj alkoholu do 24.00 hod.) 65 provincií
 • Oranžová zóna (zákaz predaja alkoholu): 0 provincií


V súčasnosti platí mimoriadna vyhláška, počas ktorej nesmiete:

 • vstupovať do vysoko rizikových oblastí
 • hromadiť základný tovar
 • navštevovať verejné zhromaždenia
 • šíriť nepravdivé informácie

 
Thajská vláda tiež odporúča, aby ste sa vyhýbali zbytočnému cestovaniu a preplneným miestam a skenovali QR kód Thai Chana, ak je k dispozícii.
 
Ministerstvo zdravotníctva Thajska odporúča pre cudzincov žijúcich dlhodobo v Thajsku, aby používali aplikáciu Mor Prom, kde budú mať informácie o očkovaní absolvované v Thajsku. Aplikácia je už dostupná v 4 jazykoch.
  
Opatrenia sa často menia. Aktuálnu situáciu by ste si mali overiť u miestnych úradov a na facebookovej stránke thajskej vlády a na webovej stránke PR.
 
Z bezpečnostných dôvodov neodporúčame cestovanie, okrem nevyhnutných ciest do provincií Pattani, Yala, Narathiwat, južná provincia Songkhla (nepatrí sem oblasť severne od cesty A43 medzi Hat Yai a Sakom vrátane a oblasti severozápadne od železničnej trate, ktorá vedie medzi Hat Yai a Pedang Besar, vrátane).

 

Typ opatrení Thajsko
Ďalšie opatrenia Doplňujúce informácie

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahranicných vecí SR.