image

Pravidlá cestovania Kanada
vstupné podmienky a covid opatrenia

Prijaté opatrenia podliehajú castým zmenám. Pred odchodom sledujte aktuálne podmienky pre vstup do destinácie aj návrat spät do SR na webe Ministerstva zahranicných vecí SR a leteckého dopravcu. Za prípadné nesplnenie povinností pre vycestovanie ktorýmkolvek z cestujúcich nenesie CK zodpovednost.

Je možné cestovať?

Je možné cestovať?

Cestovanie do Kanady je v období pandémie koronavírusu povolené za splnenia určitých podmienok.

Veľvyslanectvo SR v Kanade upozorňuje, že konečné rozhodnutie o umožnení alebo zákaze vstupu na územie Kanady, ako aj o nariadení karantény je v plnej kompetencii kanadského imigračného úradníka priamo na vstupe do Kanady.

Typ opatrení Kanada
Je možné cestovať? Áno s výnimkou

Podmienky vstupu

Test

Čo musí obsahovať potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19
Od 1. apríla 2022 nemusia cestujúci pred príchodom do Kanady absolvovať test PCR/molekulárny test, ani antigénový test na COVID-19. Náhodné testovanie cestujúcich na hraniciach do Kanady je v súčasnosti dočasne pozastavené.

Očkovanie

Kanada od 7. septembra 2021 povoľuje vstup na svoje územie pre plne zaočkovaných cestujúcich z tretích krajín, pričom od poslednej dávky uplynulo najmenej 14 dní. Cudzí štátni príslušníci, ktorí nespĺňajú podmienky plne zaočkovaného majú povolenie vstupu len za špecifických okolností:
 
Urobte si test, či ste oprávnený na vstup na územie Kanady.

Cestujúci, musia byť plne zaočkovaní vakcínou akceptovanou kanadskými orgánmi minimálne 14 dní pred vstupom do Kanady.
 
Zoznam vakcín akceptovaných Kanadou:
Pfizer-BioNTech (Comirnaty, tozinameran, BNT162b2)
Moderna (Spikevax, mRNA-1273)
AstraZeneca (Vaxzevria, COVISHIELD, ChAdOx1-S, AZD1222)
Janssen/Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S)
Bharat Biotech (Covaxin, BBV152 A, B, C)
Sinopharm (Beijing) BBIBP-CorV (Vero Cells)
Sinovac (CoronaVac, PiCoVacc)
Medicago Covifenz
Novavax (NVX-COV2373, Nuvaxovid, Covovax)

Od 28. februára uvoľňuje Kanada niektoré opatrenia pre plne zaočkovaných cestujúcich pri vstupe na územie Kanady.
 
Plne zaočkovaní cestujúci už nemusia ihneď po prílete na územie Kanady povinne absolvovať test na COVID-19, ale budú podliehať iba náhodnému výberu. Takto vybraní cestujúci nebudú musieť ísť do karantény počas čakania na výsledok testu.
 

 • Deti, ktoré majú menej ako 12 rokov, a ktoré cestujú s plne zaočkovanými dospelými, budú vyňaté z karantény bez akýchkoľvek predpísaných podmienok obmedzujúcich ich aktivity. To znamená, že napríklad už nemusia čakať v karanténe 14 dní pred nástupom do školy, tábora alebo škôlky.
 • Očkovaní rodičia cestujúci s neočkovanými deťmi
 • Deti do 5 rokov veku nepotrebujú test na COVID-19.
 • Deti od 12 do 17 rokov
 • Neočkovaní a čiastočne zaočkovaní mladí ľudia vo veku 12 až 17 rokov podliehajú 14-dňovej karanténe a podliehajú všetkým testovacím požiadavkám pred odletom, pri prílete, ako aj na 8. deň karantény bez ohľadu na to či sú alebo nie sú sprevádzaní cestujúcimi, ktorí sa kvalifikujú ako plne zaočkovaní.


Ak sa kvalifikujete ako plne zaočkovaný cestujúci, vaše neočkované alebo čiastočne zaočkované deti vo veku od 5 do 11 rokov sú vyňaté z testovania pred nástupom do lietadla ako aj z karantény bez akýchkoľvek obmedzení v ich činnosti. To znamená, že napríklad nemusia čakať 14 dní, kým pôjdu do školy, tábora alebo škôlky.
 
Od nezaočkovaných cestujúcich (kanadských občanov, občanov tretích krajín s trvalým pobytom v Kanade a iných cestujúcich s právom vstúpiť na územie Kanady) sa bude naďalej vyžadovať testovanie pri príchode, na 8. deň a 14-dňová karanténa.
 
Nezaočkovaným, alebo iba čiastočne zaočkovaným cudzím štátnym príslušníkom nebude povolený vstup do Kanady, pokiaľ nesplnia jednu z mála výnimiek.
 

 • Po 15. januári 2022 majú všetci nezaočkovaní alebo čiastočne zaočkovaní cudzinci vstup do Kanady zakázaný.
 • Od 1. apríla 2022 nemusia cestujúci pred príchodom do Kanady absolvovať test PCR/molekulárny test, ani antigénový test na  COVID-19. Náhodné testovanie cestujúcich na hraniciach do Kanady zostáva naďalej v platnosti. Náhodne vybraní cestujúci však nebudú musieť absolvovať domácu karanténu.
 • Od 25. apríla 2022 nie je potrebné pre plne zaočkovaných cestujúcich pred príchodom do Kanady preukazovať sa 14 – dňovým karanténnym plánom.

 
Podmienky vstupu:

Cestujúci je plne zaočkovaný Kanadou akceptovanými vakcínami minimálne 14 dní pred vstupom do Kanady:

 • cestujúci má platnú eTA (Electronic Travel Authorisation); Nezaočkovaní cestujúci s právom vstúpiť na územie Kanady sa musia preukázať 14-denným karanténnym plánom a musia sa taktiež preukázať negatívnym COVID-19 testom pred nástupom do lietadla. Deti do 5 rokov veku sa nemusia preukazovať testom na COVID-19.
 • cestujúci nemá symptómy COVID-19;
 • potvrdenie o vakcinácii musí cestujúci pred cestou nahrať do aplikácie ArriveCAN;
 • potvrdenie o vakcinácii musí byť vystavené v anglickom alebo francúzskom jazyku, prípadne preložené do jedného z uvedených jazykov a úradne overené;

 
cestujúci je po prílete na územie Kanady povinný na vyzvanie kanadského úradníka: 

 • preukázať sa údajmi z aplikácie ArriveCAN,
 • preukázať sa potvrdením o vakcinácii (aj papierovou formou);
 • podrobiť sa testu na COVID-19

Formuláre / aplikácie

cestujúci musí mať platnú eTA (Electronic Travel Authorisation);
cestujúci sa musí registrovať cez aplikáciu ArriveCAN;

 • potvrdenie o vakcinácii musí cestujúci pred cestou nahrať do aplikácie ArriveCAN a musí sa preukázať aj papierovou formou potvrdenia;
 • potvrdenie o vakcinácii musí byť vystavené v anglickom alebo francúzskom jazyku, prípadne preložené do jedného z uvedených jazykov a úradne overené;

Karanténa

 • Cestujúci, ktorí sú plne zaočkovaní vakcínou akceptovanou kanadskými orgánmi, minimálne 14 dní pred vstupom do Kanady nemusia absolvovať žiadnu karanténu. Plne očkovaní cestujúci nebudú musieť počkať v karanténe do výsledku testu.
 • Karanténu v trvaní 14 dní musia absolvovať všetci nezaočkovaní, alebo čiastočne očkovaní cestujúci, ktorí spĺňajú niektorú z výnimiek pre vstup na územie Kanady.
 • Na vyzvanie kanadského imigračného úradníka sa testovaniu a karanténe podrobí cestujúci aj v prípade, že je úplne očkovaný. Plne očkovaní cestujúci nebudú musieť počkať v karanténe do výsledku testu.

 

Iné podmienky

Niektoré federálne pravidlá pre deti vstupujúce do Kanady sa môžu líšiť od provinčných alebo územných pravidiel. V tomto prípade musíte dodržiavať prísnejšie pravidlá.
 
Pozrite si aj obmedzenia a podmienky vstupu do jednotlivých kanadských provincií.
 
Podmienky vstupu pre osoby, ktoré prekonali COVID-19
Všetci cestujúci bez ohľadu na to či prekonali COVID-19 musia byť plne zaočkovaní. Existujú však výnimky pre nezaočkovaných cestujúcich (napr. rodinných príslušníkov občanov Kanady), ktorým by mal byť vstup na územie Kanady umožnený.
 
Veľvyslanectvo SR v Kanade upozorňuje, že konečné rozhodnutie o umožnení alebo zákaze vstupu na územie Kanady ako aj o nariadení karantény je v plnej kompetencii kanadského imigračného úradníka priamo na vstupe do Kanady.
 
Výnimky
Kanadskí občania, cestujúci s trvalým pobytom v Kanade, rodinní príslušníci a osoby blízke kanadských občanov a osôb s trvalým pobytom na území Kanady; diplomati akreditovaní v Kanade; letecké posádky; dočasní pracovníci (napríklad ošetrovatelia, sezónni pracovníci v poľnohospodárstve, rybárskom priemysle); žiadatelia, ktorých povolenie o trvalý pobyt bolo schválené pred vstupom cestovných obmedzení do platnosti, ale zatiaľ do Kanady nevycestovali; tranzitujúci cestujúci; medzinárodní študenti.
 
Regionálne odlišnosti 
Informácie o cestovných obmedzeniach medzi jednotlivými provinciami a teritóriami
 
Hraničné priechody
Informácie o obmedzeniach na hraničných priechodoch
 
Podmienky tranzitu
Informácie o tranzite: 
 
Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19
Zostaňte doma a izolujte sa. Telefonicky kontaktujte lekára, alebo COVID -19 Information line: +1-833-784-4397.
Viac informácií o symptómoch , testovaní a liečbe v Kanade

Podmienky vstupu pre občanov SR s kanadským občianstvom alebo trvalým pobytom v Kanade
* Nezaočkovaní cestujúci s právom vstúpiť na územie Kanady sa musia preukázať 14-denným karanténnym plánom a musia sa taktiež preukázať negatívnym COVID-19 testom pred nástupom do lietadla. Takýto cestujúci naďalej podliehajú molekulárnemu testovaniu v 1. a 8. deň a karantény po dobu 14 dní . Deti do 5 rokov veku sa nemusia preukazovať testom na COVID-19. Viac informácií nájdete na stránke kanadského ministerstva dopravy.
 
Aké dokumenty sa vyžadujú pri vstupe? Resp. pri nástupe do lietadla

* potvrdenie o vakcinácii musí cestujúci pred cestou nahrať do aplikácie ArriveCAN a musí sa preukázať aj papierovou formou potvrdenia;
* potvrdenie o vakcinácii musí byť vystavené v anglickom alebo francúzskom jazyku, prípadne preložené do jedného z uvedených jazykov a úradne overené;
 

Typ opatrení Kanada
Test Nie
Očkovanie Áno
Formuláre / aplikácie Áno
Karanténa Áno s výnimkou
Iné podmienky Áno

Podmienky návratu

Test

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby.
 
Naďalej však odporúčame obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.

Iné podmienky

 

 

Typ opatrení Kanada
Test Nie
Očkovanie Nie
Formulár Nie
Karanténa Nie
Iné podmienky Nie

Covid opatrenia

Ďalšie opatrenia

Od 20. júna 2022 už nie je očkovanie v Kanade podmienkou pri nástupe do lietadla alebo vlaku.

Vzhľadom na jedinečnú povahu výletných lodí, vrátane skutočnosti, že cestujúci sú v úzkom vzájomnom kontakte počas dlhších časových období, je pre cestujúcich a posádku na výletných lodiach stále potrebné očkovanie proti COVID-19.
 
Povinnosť nosenia rúška (alebo iného prekrytia úst a nosa) je nariadená počas cestovania lietadlom a v závislosti od provincie aj počas cestovania železničnou, lodnou, autobusovou a i. pozemnou verejnou dopravou. Odporúčame mať rúško stále so sebou, aj z dôvodu, že cestujúci sú povinní nasadiť si rúško vo verejnej doprave.
 
Pokuty za nedodržiavanie opatrení sa pohybujú v rozmedzí od 5 000 CAD do 250 000 CAD.
 
 

Typ opatrení Kanada
Ďalšie opatrenia Doplňujúce informácie

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahranicných vecí SR.